Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske doktorske i specijalističke studije u ak. god. 2018./2019.

Natječaj za upis na sveučilišne poslijediplomske studije u akademskoj godini 2018./2019. za doktorski studij iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti i doktorski studij iz znanstvenoga područja društvenih znanosti dostupan je ovdje. Natječaj je otvoren do 30. rujna 2018. god.

Doktorski studij:
• Arheologija
• Filozofija
• Lingvistika
• Moderna i suvremena hrvatska povijesti u europskom i svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)
• Predmoderna povijest [izmjena objavljenog Natječaja za PDS predmoderne povijesti (objavljeno 20.8.2018.)
• Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture (opći i muzikološki smjer)
• Informacijskih i komunikacijskih znanosti

Specijalistički studij:
• Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije
• Primijenjena kroatistika
• Klinička psihologija

Natječaj za upis na doktorski studij Filozofije u ak. god. 2017/2018.

Natječaj je otvoren do 30.09.2017. Na natječaj se mogu prijaviti samo osobe s upisanim poslijediplomskim znanstvenim studijem koji se izvodio prije Bolonje i osobe sa završenim poslijediplomskim studijem i stečenim akadademskim stupnjem magistar znanosti u području filozofije.

Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Otvoren je Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnot za kandidate koji se prijavlju za upis na poslijediplomski doktorski studij:

 • Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu
 • Arheologije

Rok prijave: 30.09.2017.

Kriteriji za dodjelu stipendije nalaze se u privitku.

Molbe se predaju u Urudžbeni ured, soba D-01.

Natječaj za upis na doktorski studij Psihologije u ak. god. 2016/2017.

Tekst natječaja nalazi se u privitku. Detaljnije informacije o dostupnim mentorima, prijemnom ispitu, hodogram upisa na studij te program doktorskog studija nalaze se na internetskoj stranici: http://psihologija.ffzg.unizg.hr/poslijediplomski/doktorski.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, ili se mogu osobno predati u Urudžbeni ured, soba D-02.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2017.

Natječaj za upis na PDS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu u akad. god. 2016/2017.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij. Natječaj je otvoren do 28. veljače 2017.

Opširni tekst natječaja, program studija i primjer molbe možete pogledati na:

Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Otvoren je natječaj za dodjelu “Stipendije za izvrsnost” koja uključuje oslobođenje plaćanja školarine na doktorskim studijima:

 • Arheologije
 • Povijesti umjetnosti (u ak .godini 2016/2017. dodijeliti će se uz uvjet da pravo na upis na studij stekne najmanje 5 kandidata)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji se natječaju za upis na navedene grupe doktorskog studija u akad. god. 2016/2017.

Natječaj je otvoren do 30.09.2016.

Na natječaj se prijavljuje molbom (obrazac).

Uz molbu je potreno priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija za dodjelu stipendije:

Natječaj za upis na poslijediplomske studije u akad. god. 2016/2017.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

 • Arheologije
 • Etnologije i kulturne antropologije
 • Filozofije
 • Glotodidaktike
 • Lingvistike
 • Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)
 • Medievistike
 • Povijesti umjetnosti

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI

 • Informacijskih i komunikacijskih znanosti

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

 • Kliničke psihologije

Opširnije tekst natječaja s obrascima prijave (molbe) i izjave možete otvoriti u prilogu.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2016.

PRODUŽUJE SE ROK ZA PRIMANJE MOLBI ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ FILOZOFIJE DO 7.10.2016.

____________________________________________

U zimskom semestru akad. god. 2016/2017. Fakultet planira otvoriti natječaj za upis kandidata na doktorski studij:

– HRVATSKA FILOLOGIJA U INTERKULTURNOM KONTEKSTU

– ZNANOST O KNJIŽEVNOSTI, TEATROLOGIJE I DRAMATOLOGIJE, FILMOLOGIJE, MUZIKOLOGIJE I STUDIJA KULTURE