Odluka Senata SuZ – produžetak rokova za završavanje poslijediplomskog studija

Obavještavamo vas da je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 21. rujna 2021. donio „Preporuku“ koja u članku I. kaže da se studentima poslijediplomskih sveučilišnih studija odobrava produžetak rokova za završavanje poslijediplomskih studija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 do njenog prestanka.

Vrijeme trajanja epidemije ne uračunava se u nominalno trajanje studija.

Preporuka se primjenjuje danom donošenja.

Preporuka se nalazi na poveznici: Odluka Senata – preporuka za rok zavrsetka poslijediplomskih studija