Međunarodna suradnja


Transform Zagreb 2018 – Međunarodna doktorska škola Transformacije u europskim društvima (27. 4. 2018. – 1. 5. 2018.)

Transform Zagreb 2018 – Međunarodna doktorska škola Transformacije u europskim društvima aktivnost je međunarodne mreže doktorskih studija etnologije i kulturne antropologije koja djeluje pod vodstvom Sveučilišta Ludwig-Maximilians iz Münchena. Doktorska mreža „Transformations in European Societies“ okuplja programe osam sveučilišta: Sveučilišta Ludwig-Maximilians iz Münchena, Sveučilišta u Baselu, Sveučilišta Heriot-Watt u Edinburghu, Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu, Sveučilišta u Kopenhagenu, Sveučilišta u Murciji, Sveučilišta u Tel Avivu i Sveučilišta u Zagrebu.
Transform Zagreb 2018 – Međunarodna doktorska škola Transformacije u europskim društvima okuplja istaknute stručnjake i mlade znanstvenike koji se bave Novom Europom. Škola nudi zanimljiva i aktualna predavanja, kreativne i istraživačke laboratorije i izvanprogramske aktivnosti poput edukativnih i istraživačkih šetnji Zagrebom. Želite li naučiti nešto novo o svijetu u kojem živimo, zanimaju li vas novi politički poretci, migracije, mobilnost, nezaposlenost, transformacija grada i izazovi urbanog življenja, pridružite nam se na Transform Zagreb 2018. Poslušajte nove glasove o kulturi politici i promjenama.
Sudionici: mentori/nastavnici i doktorski studenti sastavnica međunarodne mreže.

Transform Zagreb 2018 – The International PhD school Transformations in European Societies is an activity of the International PhD network that bears the same name. The network gathers eight doctoral programs in ethnology and cultural anthropology. The network members are: Ludwig-Maximilians-Universität München (network leader), University of Basel, Heriot-Watt University Edinburgh, Karl-Franzens University Graz, University of Copenhagen, University of Murcia, Tel Aviv University and the University of Zagreb.
Transform Zagreb 2018 – The International PhD school Transformations in European Societies gathers renown experts and young researchers who deal with New Europe. The School offers thought-provoking lectures on contemporary issues, creative research labs and a number of extra-curricular activities such as walk and talk tours around Zagreb. If you would like to learn something new about the world we live in, you are interested in the new political world order, migrations, mobility, unemployment, transformations of urban areas and challenges of urban living, do join us at the Transform Zagreb 2018. Come and hear new voices on culture, politics, and change.
Participants: supervisors and PhD students of International PhD program Transformations in European Societies.

KONTAKT: Kristina Vugdelija, asist., Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, el. pošta: kvugdeli@ffzg.hr


Odsjek za EKA partner mreže International PhD Program “Transformations in European Societies”

Međunarodni program „Transformacija u europskim društvima“ vrsta je doktorske mreže koja povezuje osam sveučilišnih doktorskih programa etnologije, socijalne i kulturne antropologije, te europske etnologije. Nositelj mreže je Sveučilište Ludwig-Maximilians u Münchenu (Institut za europsku etnologiju), a članove konzorcija uz njega čine Sveučilište u Baselu, Sveučilište u Copenhagenu, Sveučilište Heriot Watt u Edinburghu, Sveučilište Karl-Franzens u Grazu, Sveučilište u Murciji, Sveučilište u Tel Avivu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Mreža je uspostavljena 2007. godine, a Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mrežu se uključuje 2016. godine.
Cilj mreže je intenzivnija koordinacija znanstvenika i doktorskih studenata svih članova mreže. Posebni cilj mreže je kvalitetnije mentorstvo i jačanje mobilnosti doktorskih studenata i nastavnika sa sveučilišta članova mreže. Osnovni interes mreže je okupiti stručnjake i nastavnike, te doktorande suradnih institucija kroz intenzivne seminare, kolokvije, napredne radionice koji se održavaju dva puta godišnje.
Više o mreži možete saznati na poveznici: http://www.en.transformationsprozesse.volkskunde.uni-muenchen.de/index.html

Galerija slika:
Transformations Conference Munich: Hacking Paths of Anthropology – International Doctoral Symposium, October 23-27, 2017