Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskoga rada Stele Letica Krevelj održat će se u utorak, 1. srpnja 2014. s početkom u 13.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Cross-linguistic interaction in acquiring English as L3: role of psychotypology and L2 status (Međujezične interakcije u ovladavanju engleskim kao trećim jezikom: uloga psihotipologije i statusa drugoga jezika)