Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskoga rada Danijele Šegedin Borovina održat će se u utorak, 7. srpnja 2015. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-123. Naslov rada: Razvoj pragmatičke kompetencije u međujeziku hrvatskih učenika engleskoga kao stranoga jezika.