Javna obrana doktorskoga rada

Javna obrana doktorskoga rada Tihane Bagić održat će se u ponedjeljak, 21. srpnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-105. Naslov rada: Interkulturalna kompetencija srednjoškolskih učenika engleskoga jezika u međuodnosu s jezičnom kompetencijom i jezičnim kontaktom