Javna obrana doktorskoga rada

Javna obrana doktorskoga rada Nikoline Božinović održat će se u srijedu, 12. prosinca 2012. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Strategije učenja gramatike i gramatička kompetencija u stranome jeziku