Javna obrana doktorskoga rada

Javna obrana doktorskoga rada Anne Martinović održat će se u ponedjeljak, 7. srpnja 2014. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: The Acquisition of English as a Second Language: Motivational aspects (Motivacijski aspekti ovladavanja inojezičnim engleskim)