Javna obrana doktorskoga rada

Javna obrana doktorskoga rada Mirne Radišić održat će se u četvrtak, 4. srpnja 2013. s početkom u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Jezični unos i rano ovladavanje engleskim kao stranim jezikom