Javna obrana doktorskoga rada

Javna obrana doktorskog rada Ninočke Truck-Biljan održat će se u petak, 20. veljače 2015. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-105. Naslov rada: Povratni učinak standardiziranoga jezičnoga ispitivanja na pisani izričaj u stranome jeziku.