Javne obrane doktorskih radova – 2012

Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Branislave Vojnović Traživuk održat će se u utorak, 17. siječnja 2012. s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Uloga likovnoga folklora u građanskoj kulturi Dalmacije u prvoj polovici 20. stoljeća.

 Javna obrana doktorskoga rada Ane Kovačević održat će se u petak, 20. siječnja 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-208. Naslov rada: Negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku.

 Javna obrana doktorskoga rada Dine Demichelija održat će se u četvrtak, 9. veljače 2012. s početkom u 12.00 sati u zgradi Fonda na Odsjeku za arheologiju. Naslov rada: Dalmatinci u Rimskome carstvu izvan matične provincije prema epigrafičkim spomenicima

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Slavice Šimić Šašić održat će se u petak, 10. veljače 2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Kvaliteta interakcije nastavnika i učenika na različitim razinama obrazovanja

 Javna obrana doktorskoga rada Ine Miloglav održat će se u srijedu, 15. veljače 2012. s početkom u 12.00 sati u zgradi Fonda na Odsjeku za arheologiju. Naslov rada: Kasna vučedolska kultura u Bosutskoj nizini na temelju keramičkih nalaza

 Javna obrana doktorskoga rada Krune Kardova održat će se u petak, 24. veljače 2012. s početkom u 15.30 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Vojni prostori u Hrvatskoj: socioprostorni aspekti vojne prisutnosti u lokalnoj zajednici

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Iris Biškupić Bašić održat će se u srijedu, 7. ožujka 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Tradicijski obrti na prostoru Krapinsko-zagorske županije

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Livije Kroflin održat će se u srijedu, 7. ožujka 2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Međunarodni festival kazališta lutaka PIF 1968.-2007. godine u kontekstu europskoga lutkarstva

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Dragice Krstić održat će se u srijedu, 7. ožujka 2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Razvoj modela zaštite knjižnične građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

 Javna obrana doktorskoga rada Miroslava Bagarića održat će se u ponedjeljak, 12. ožujka 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-226. Naslov rada: Utjecaj općih stilova ponašanja srednjoškolaca na rizično ponašanje u slobodnom vremenu

 Javna obrana doktorskoga rada Helene Markulin održat će se u ponedjeljak, 12. ožujka 2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Uloga medicinskog knjižničara u postupku pronalaženja znanstveno utemeljenih dokaza potrebnih u medicinskoj praksi

 Javna obrana doktorskoga rada Rašeljke Krnić održat će se u utorak, 13. ožujka 2012. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Post-subkulturne teorije, elektronska glazba i mladi u Zagrebu

 Javna obrana doktorskoga rada Mirande Levanat-Peričić održat će se u utorak, 27. ožujka 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Morfologija čudovišta i morfologija kulture. Klasični i judeo-kršćanski izvori europocentrične slike čudovišta s posebnim osvrtom na kolonijalni diskurs engleske književnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Krasanke Majer Jurišić održat će se u petak, 30. ožujka 2012. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Javne palače u Dalmaciji u vrijeme Mletačke uprave

 Javna obrana doktorskoga rada Marine Diković održat će se u ponedjeljak, 2. travnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-226. Naslov rada: Politike i prakse odgoja i obrazovanja za građanstvo u Europi i Hrvatskoj

 Javna obrana doktorskoga rada Rikarda Puha održat će se u srijedu, 4. travnja 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji E-303. Naslov rada: Die deutschsprachige Gegenwartsdramatik in Zagreber Theaterhäusern 1945-1990 (Suvremena njemačka drama u zagrebačkim kazalištima od 1945. do 1990. godine)

Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Tomislava Šeparovića održat će se u srijedu, 4. travnja 2012. s početkom u 12.00 sati u Seminaru A na Odsjeku za arheologiju (zgrada Fonda). Naslov rada:Optjecaj novca u sjevernoj Dalmaciji od 5. stoljeća prije Krista do 1102. godine

 Javna obrana doktorskoga rada Ive Rosanda Žigo održat će se u srijedu, 4. travnja 2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Utjecaj redateljskih poetika na formiranje riječkoga nacionalnoga glumišta (1946.-1980.)

 Javna obrana doktorskoga rada Barbare Stamenković održat će se u ponedjeljak, 5. ožujka  2012. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Egzistencijalističko utemeljenje Gestalt psihoterapije

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Jasminke Najcer Sabljak održat će se u ponedjeljak, 16. travnja 2012. s početkom u 15.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Umjetničke zbirke vlastelinskih obitelji u Slavoniji i Srijemu

 Javna obrana doktorskoga rada Marka Sinobada održat će se u petak, 20. travnja 2012. s početkom u 9.00 sati u dvorani FOND II na Odsjeku za arheologiju (zgrada Fonda). Naslov rada:Jupiterov kult na području Hrvatske

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Zoraide Demori Staničić održat će se u četvrtak, 10. svibnja 2012. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Javni kultovi ikona u Dalmaciji

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Sofije Klarin Zadravec održat će se u utorak, 29. svibnja  2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Koncept funkcionalne granularnosti u organizaciji informacija digitalne knjižnice

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Mirne Kostović Srzentić održat će se u četvrtak, 10. svibnja 2012. s početkom u 17.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Strukturalni korelati općih i specifičnih kognitivnih sposobnosti djece s perinatalnim oštećenjem mozga

 Javna obrana doktorskoga rada Kosjenke Laszlo Klemar održat će se u utorak, 22. svibnja 2012. s početkom u 15.00 sati u zgradi Sveučilišta u Zagrebu (Zvonimirova 8), u prostoriji 301 na III. katu. Naslov rada: Bribir (Varvaria) i organizacija teritorija od antike do Šubića

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Bernarda Miočića održat će se u četvrtak, 10. svibnja 2012. s početkom u 12.00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Čimbenici odabira modela odnosa s javnošću na internetu

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Vinka Morovića održat će se u utorak, 22. svibnja 2012. s početkom u 9.00 sati u prostoriji E-319. Naslov rada: Razvoj informacijsko-analitičkog modela suvremene turističke ponude grada

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Maje Pasarić održat će se u četvrtak, 31. svibnja 2012. s početkom u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Životinjski ritualni ukopi i idoloplastika u prapovijesti kontinentalne Hrvatske

 Javna obrana doktorskoga rada Ermine Ramadanović održat će se u srijedu, 16. svibnja 2012. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Sastavljeno i nesastavljeno pisanje u hrvatskome jeziku

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Tatjane Stupin Lukašević održat će se u četvrtak, 24.  svibnja 2012. s početkom u 10.30 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Kamov i Krleža

 Javna obrana doktorskoga rada Dee Vidović održat će se u utorak, 22. svibnja 2012. s početkom u 17.00 sati u Maloj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Razvoj novonastajućih kultura u gradu Zagrebu od 1990. do 2010.

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Gabrijele Gavran održat će se u petak, 1. lipnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Hrvatske novinske dokumentacije od 1990. do 2010. Godine

Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Milvie Gulešić-Machata održat će se u utorak, 5. lipnja  2012. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Rod u inojezičnom hrvatskom: lingvistički i psiholingvistički pristup

  Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Karmen Delač-Petković održat će se u utorak, 5. lipnja  2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Razvoj knjižnica Gorskoga kotare

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Ivana Majnarića održat će se u srijedu, 6. lipnja 2012. s početkom u 14.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Srednje i niže plemstvo u širem zadarskom zaleđu od polovice XIV. do polovice XV. Stoljeća

 Javna obrana doktorskoga rada Vesne Antičević održat će se u srijedu, 6. lipnja 2012. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Odrednice seksualnoga zadovoljstva u muškaraca i žena – uloga stila privrženosti i kognitivno-emocionalnih aspekata seksualnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Katarine Aladrović Slovaček održat će se u srijedu, 6. lipnja  2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Razvojna obilježja dječjega jezika u ovladavanju hrvatskim standardnim jezikom do razdoblja jezične automatizacije

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Daria Vučenovića održat će se u petak, 8. lipnja 2012. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Emocionalna inteligencija i obrada emocionalnih sadržaja u različitoj dobi

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Ivice Poljička održat će se u petak, 8. lipnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Sociologijski aspekti revitalizacije povijesnih gradskih jezgara: primjer Šibenika

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Darje Damić Bohač održat će se u ponedjeljak, 11.  lipnja 2012. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-107. Naslov rada: Ustrojstvo dopunskih i okolnosnih glagolskih spojeva riječi s obvezatnim besprijedložnim i prijedložnim nominalnim dopunama u francuskom i hrvatskom jeziku

 Javna obrana doktorskoga rada Stjepana Kovačevića održat će se u ponedjeljak, 11. lipnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227.  Naslov rada:Kurikulumska matrica tehničkih kompetencija u odgoju i općem obrazovanju

 Javna obrana doktorskoga rada Grozdane Sirotić održat će se u ponedjeljak, 11. lipnja 2012. s početkom u 14.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Razvoj bioloških znanosti u Hrvatskoj praćen kroz časopis Periodicum biologorum

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Tvrtka Ujevića održat će se u utorak, 12. lipnja 2012. s početkom u 17.00 sati u Infolabu (prostorija E-319) na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Model specijalne knjižnice u procesu upravljanja znanjem

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Nataše Jermen održat će se u srijedu, 13. lipnja 2012. s početkom u 9.30 sati u prostoriji A-220. Naslov rada: Analiza znanstvene aktivnosti na području prirodnih znanosti u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 2005. godine

 Javna obrana doktorskoga rada Ive Hraste-Sočo održat će se u petak, 15. lipnja 2012. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Nacija kulture: artikulacija međunarodne prepoznatljivosti hrvatske kulture na primjerima festivalske politike

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Dinka Čuture održat će se u petak, 15. lipnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada: Stjepan Sarkotić – časnik, strateg i političar

 Javna obrana doktorskoga rada Marije Šiša-Vivek održat će se u petak, 15. lipnja 2012. s početkom u 13.00 sati u zgradi Fonda na Odsjeku za arheologiju. Naslov rada: Oblici kasnosrednjovjekovnog posuđa na primjeru triju arheološki istraženih sela u Slavoniji

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Silvane Kosanović održat će se u ponedjeljak, 18. lipnja 2012. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Revizionistička interpretacija žanra i roda u filmovima Clinta Eastwooda od 1992. do 2009.

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Darka Pintera održat će se u ponedjeljak, 18. lipnja 2012. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Izloženost agresivnim medijskim sadržajima, obrada socijalno relevantnih informacija i agresivno ponašanje predškolske djece

 Javna obrana doktorskoga rada Zvonimira Komara održat će se u utorak, 19. lipnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Teorija pedagogije s obzirom na pojam svrhe

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Brune Kragića održat će se u utorak, 19. lipnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Kasni klasični stil zvučnoga igranog filma

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Tatjane Mićević Đurić održat će se u utorak, 19. lipnja 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Bizant u srednjovjekovnome zidnom slikarstvu od Budve do Kvarnera

 Javna obrana doktorskoga rada Tene Čačić održat će se u srijedu, 20. lipnja 2012. s početkom u 14.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Stranice društvenih mreža i kultura net-generacije

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Stanka Jambreka održat će se u srijedu, 20. lipnja 2012. s početkom u 12.00 sati na Odsjeku za povijest. Naslov rada: Reformacija u hrvatskim povijesnim zemljama u europskom kontekstu

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Arijane Kolak Bošnjak održat će se u srijedu, 20. lipnja  2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Horvatsko-vugerska stranka 1841.-1848. godine

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Vesne Lalošević održat će se u srijedu, 20. lipnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Progonitelji kršćana u legendama o mučenicima Dioklecijanovog doba na području između Akvileje i dunavskog limesa

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Irene Horvatić Čajko održat će se u četvrtak, 28. lipnja 2012. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Uloga višejezične kompetencije u učenju i poučavanju drugoga stranoga jezika – njemački jezik kao L3

Javna obrana doktorskoga rada Ive Šarić održat će se u četvrtak, 28. lipnja 2012. s početkom u 17.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Roman kao ordo amoris – historiografska metafikcija Jeana Rouauda

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Damira Lučanina održat će se u četvrtak, 28. lipnja 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-203. Naslov rada: Psihosocijalne odrednice duljine života i zdravlja starijih osoba

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Hele Vukadin-Doronjga održat će se u ponedjeljak, 2. srpnja 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Arhitekt Vladimir Turina

 Javna obrana doktorskoga rada Ande Bukvić Pažin održat će se u utorak, 3. srpnja 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Dnevnici njemačkih autorica na prijelazu 18. u 19. Stoljeće

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Ksenije Švenda-Radeljak održat će se u utorak, 3. srpnja 2012. s početkom u 13.00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva

 Javna obrana doktorskoga rada Rajke Bućin održat će se u utorak, 3. srpnja 2012. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Klasifikacijski sustavi u spisovodstvu uprave u Hrvatskoj. Povijesni razvoj i suvremene tendencije

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Tamare Mohorić održat će se u utorak, 3. srpnja 2012. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Razumijevanje emocija kao komponenta emocionalne inteligencije u ranoj adolescenciji

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Nataše Jakšić održat će se u srijedu, 4. srpnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Diskurs tijela u kulturi ruskoga postmodernizma

 Javna obrana doktorskoga rada Eliane Moscarda Mirković održat će se u srijedu, 4. srpnja 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Polifonia plurilinguistica, interculturale ed intertestuale nella produzione letteraria di Carolus L. Cergoly / Plurilingvistička, interkulturalna i intertekstualna polifonija u književnom stvaralaštvu Carolusa L. Cergolyja

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Maje Mamula održat će se u srijedu, 4. srpnja 2012. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-203. Naslov rada: Rod, rodne uloge, seksualnost i nasilje kod adolescenata

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Sanje Čandrlić održat će se u srijedu, 4. srpnja 2012. s početkom u 12.00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Model sustava za timski razvoj i održavanje softvera

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Mandić Hekman održat će se u petak, 6. srpnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-115. Naslov rada: Zabavna biblioteka Nikole Andrića: uloga i značenje

 Javna obrana doktorskoga rada Željka Agića održat će se u ponedjeljak, 9. srpnja 2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Pristupi ovisnosnom parsanju hrvatskih tekstova

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Nataše Nedeljković održat će se u utorak, 10. srpnja 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Ikoničnost u časopisu Vienac (1869-1903)

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Marije Tonković održat će se u utorak, 10. srpnja 2012. s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Fotograf Franjo Mosinger u kontekstu Nove objektivnosti i Bauhausa

 Javna obrana doktorskoga rada Tomislava Ćužića održat će se u četvrtak, 12. srpnja 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Teorijsko-metodološki problemi hrvatske pravopisne norme

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Vesne Ivasović održat će se u četvrtak, 12. srpnja 2012. s početkom u 18.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Uloga znakovnoga jezika u kognitivnom razvoju prelingvalno gluhih osoba

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Nine Lanović održat će se u ponedjeljak, 16. srpnja 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Koncept Mora u portugalskoj frazeologiji

 Javna obrana doktorskoga rada Vedrana Juričića održat će se u srijedu, 29. kolovoza 2012. s početkom u 9.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Detekcija plagijata u višejezičnom okruženju

 Javna obrana doktorskoga rada Meline Lučić održat će se u srijedu, 29. kolovoza 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Osobni arhivski fond (arhivistička teorija i hrvatska arhivska praksa)

 Javna obrana doktorskoga rada Ingeborg Matečić održat će se u petak, 14. rujna 2012. s početkom u 10.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Uloga i značaj kulturnih identiteta u održivome razvoju turizma

 Javna obrana doktorskoga rada Petra Puhmajera održat će se u utorak, 9. listopada 2012. s početkom u 10.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice. Naslov rada: Barokne palače u Varaždinu

 Javna obrana doktorskoga rada Marijane Alujević Jukić održat će se u srijedu, 10. listopada 2012. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice. Naslov rada: Učinak prisutnosti talijanizama u splitskom čakavskom govoru na inicijalno razumijevanje vokabulara talijanskoga kao stranoga jezika

Javna obrana doktorskoga rada Tomislava Šakića održat će se u srijedu, 10. listopada 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Manifestni, diskretni i radikalni modernizam u hrvatskom filmu

 Javna obrana doktorskoga rada Gorana Pavelina održat će se u četvrtak, 11. listopada 2012. s početkom u 14.00 sati u Infolabu (prostorija E-319) na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Promjena uloge arhiva u komunikaciji s korisnicima na primjeru Državnoga arhiva Zadar

 Javna obrana doktorskoga rada Inge Vilogorac Brčić održat će se u četvrtak, 11. listopada 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Sljedbenici Velike Majke na tlu Hrvatske u rimsko doba

 Javna obrana doktorskoga rada Slavice Vrsaljko održat će se u petak, 12. listopada 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika

 Javna obrana doktorskoga rada Tamare Krajna održat će se u petak, 12. listopada 2012. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Znanstvena komunikacija u području tehničkih znanosti na primjeru Sveučilišta u Zagrebu

 Javna obrana doktorskoga rada Tatjane Mihalić održat će se u petak, 12. listopada 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Model izgradnje digitalne glazbene zbirke

 Javna obrana doktorskoga rada Ines Virč održat će se u ponedjeljak, 15. listopada 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Toponimija gornjega Međimurja

 Javna obrana doktorskoga rada Nataše Bokan održat će se u četvrtak, 18. listopada 2012. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Konceptualni pristupi ekološkim mikrosocijalnim zajednicama: studija slučaja u Hrvatskoj

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Grbavac održat će se u četvrtak, 18. listopada 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Jezični identitet i jezični krajobraz u Mostaru

 Javna obrana doktorskoga rada Vesne Špac održat će se u četvrtak, 18. listopada 2012. s početkom u 10.15 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Znanstveno komuniciranje hrvatske šumarske zajednice 1995. – 2004.

 Javna obrana doktorskoga rada Petre Kelemen održat će se u ponedjeljak, 22. listopada 2012. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Festival i grad – kulturne politike, izvedbe i identiteti na primjeru varaždinskoga Španciresta

 Javna obrana doktorskoga rada Nives Triva održat će se u ponedjeljak, 22. listopada 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Koncepcija žene u prozi Miroslava Krleže: Od Charlotte Castelli do Ane Borongay

 Javna obrana doktorskoga rada Jelene Vignjević održat će se u četvrtak, 25. listopada 2012. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Razvojna obilježja usvajanja i upotrebe sinonima hrvatskoga jezika kod djece školske dobi

 Javna obrana doktorskoga rada Dijane Machala održat će se u petak, 26. listopada 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Knjižničarske kompetencije u Hrvatskoj u kontekstu cjeloživotnoga učenja

 Javna obrana doktorskoga rada Lobela Machale održat će se u petak, 26. listopada 2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Nacionalne bibliografije na mreži: model hrvatske nacionalne bibliografije knjiga

 Javna obrana doktorskoga rada Stijepe Stjepovića održat će se u ponedjeljak, 29. listopada 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Antroponimija otoka Raba u drugoj polovici 14. stoljeća

 Javna obrana doktorskoga rada Tamare Kisovar-Ivanda održat će se u utorak, 30. listopada 2012. s početkom u 13.30 sati u prostoriji C-201. Naslov rada: Povezanost didaktičkoga strukturiranja muzejskih sadržaja i učeničke percepcije muzeja

 Javna obrana doktorskoga rada Elene Uljančić-Vekić održat će se u utorak, 30. listopada 2012. s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Kultura odijevanja porečkih plemića u kontekstu svakodnevne povijesti (1650.-1720.)

 Javna obrana doktorskoga rada Grge Miškovića održat će se u četvrtak, 8. studenoga 2012. s početkom u 15.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Religijski i biblijski elementi u hrvatskoj drami dvadesetog stoljeća

 Javna obrana doktorskoga rada Daniele Ćurko održat će se u četvrtak, 15. studenoga 2012. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Poétique de l’espace dans l’oeuvre romanesque de Jean Giono (Poetika prostora u romanesknom opusu Jeana Gionoa)

 Javna obrana doktorskoga rada Sandra Cergne održat će se u petak, 16. studenoga 2012. s početkom u 15.00 sati u prostoriji F-316. Naslov rada: La produzione poetica istriota dell‘Istria sudoccidentale dal 1835 ad oggi (Istriotsko pjesničko stvaralaštvo jugozapadne Istre od 1835. godine do danas)

 Javna obrana doktorskoga rada Dinka Radića održat će se u petak, 16. studenoga 2012. s početkom u 11.00 sati u dvorani Seminar A na Odsjeku za arheologiju u zgradi Fonda. Naslov rada: Materijalna kultura srednjega neolitika na otocima srednjega i južnoga Jadrana

Javna obrana doktorskoga rada Tanje Brešan održat će se u četvrtak, 22. studenoga 2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Jezik službeno-upravnih novina za Kraljevinu Dalmaciju od 1867. do 1903.

 Javna obrana doktorskoga rada Jele Sabljić Vujica održat će se u utorak, 27. studenoga 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Teorija i razvoj eseja u kontekstu hrvatske književnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Zdravke Skok održat će se u petak, 30. studenoga 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Kontrastivna analiza hrvatske frazeologije Međimurja i mađarskoga Pomurja

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Drenjančević održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Vizualnost u pjesništvu Tina Ujevića

 Javna obrana doktorskoga rada Aleksandre Huić održat će se u ponedjeljak, 10. prosinca 2012. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Provjera trodimenzionalnoga modela privatne svijesti o sebi

 Javna obrana doktorskoga rada Nikoline Božinović održat će se u srijedu, 12. prosinca 2012. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Strategije učenja gramatike i gramatička kompetencija u stranome jeziku

 Javna obrana doktorskoga rada Ivone Grgurinović održat će se u srijedu, 12. prosinca 2012. s početkom u 10.15 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Putopis i etnografija – suvremeni putopisi stranaca o Hrvatskoj

 Javna obrana doktorskoga rada Tene Velki održat će se u petak, 14. prosinca 2012. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Provjera ekološkoga modela dječjega nasilničkoga ponašanja prema vršnjacima

 Javna obrana doktorskoga rada Marine Merkaš održat će se u ponedjeljak, 17. prosinca 2012. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-203. Naslov rada: Uloga obitelji u razvoju socijalne kompetencije adolescenata

 Javna obrana doktorskoga rada Tihane Rubić održat će se u ponedjeljak, 17. prosinca 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Etnološka studija obitelji i nezaposlenosti. Individualne i obiteljske strategije preživljavanja u Hrvatskoj od devedesetih godina 20. stoljeća do danas

 Javna obrana doktorskoga rada Borisa Becka održat će se u ponedjeljak, 17. prosinca 2012. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Diskurs političkih biografija Josipa Horvata

 Javna obrana doktorskoga rada Hazima Begagića održat će se u ponedjeljak, 17. prosinca 2012. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Kazališna produkcija u tranzicijskim procesima – primjer Bosne i Hercegovine

 Javna obrana doktorskoga rada Sanje Knežević održat će se u srijedu, 19. prosinca 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Mediteranski tekst hrvatskoga pjesništva: Modusi postmodernističke poetike

 Javna obrana doktorskoga rada Natalije Ćurković održat će se u srijedu, 19. prosinca 2012. s početkom u 13.15 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Provjera postavki modificirane Bloomove taksonomije u području matematike

 Javna obrana doktorskoga rada Roberta Josipa Demirovića održat će se u četvrtak, 20. prosinca  2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Lingvistička analiza djela Kralj Gordogan Radovana Ivšića

 Javna obrana doktorskoga rada Šeherzade Džafić održat će se u četvrtak, 20. prosinca 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Prostori fakcije, fikcije i fantastike u djelu Irfana Horozovića

 Javna obrana doktorskoga rada Dunje Kalođera održat će se u petak, 21. prosinca 2012. s početkom u 11.00 sati u prostoriji F-303. Naslov rada: Prekojadranski Drugi u književnom i prijevodnom opusu Vladimira Nazora