Javne obrane doktorskih radova – 2013.

Javna obrana doktorskoga rada Johna Vice Batarela održat će se u utorak, 8. siječnja 2013. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Tipovi dijaspore – poslijeratno hrvatsko iseljeništvo i njihovi potomci u Sydneyju

 Javna obrana doktorskoga rada Renate Jukić održat će se u srijedu, 9. siječnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Didaktičko strukturiranje kurikuluma ekološkoga odgoja i obrazovanja

 Javna obrana doktorskoga rada Sofije Sorić održat će se u petak, 11. siječnja 2013. s početkom u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Ladanjsko graditeljstvo na zadarskom otočju od kraja 14. do početka 18. stoljeća

Javna obrana doktorskoga rada Željke Metesi Deronjić održat će se u utorak, 15. siječnja 2013. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Poetika Frane Petrića

 Javna obrana doktorskoga rada Sunčice Sabljak održat će se u srijedu, 16. siječnja 2013. s početkom u 10.00 sati u prostoriji E-303. Naslov rada: Karl Schönherr. Austrijska drama između naturalizma i Heimatkunsta

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Oraić Rabušić održat će se u četvrtak, 17. siječnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada:Struktura povratnih glagola i konstrukcije s elementom „se“ u hrvatskome jeziku

 Javna obrana doktorskoga rada Siniše Grgića održat će se u srijedu, 6. veljače 2013. s početkom u 9.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Pretkazivanje nepoznatih poveznica u mrežnom prostoru na primjeru hrvatskog internetskog prostora

 Javna obrana doktorskoga rada Marka Mrakovčića održat će se u srijedu, 6. veljače 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada:Integracija i kolektivna identifikacija u višeetničkim područjima Hrvatske

 Javna obrana doktorskoga rada Sanje Šimleša održat će se u petak, 8. veljače 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Međuodnos izvršnih funkcija, teorije uma i jezičnoga razumijevanja u djece predškolske dobi

 Javna obrana doktorskoga rada Ozane Ramljak održat će se u utorak, 12. veljače 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Radiodramski opus Ivana Slamniga

 Javna obrana doktorskoga rada Jasne Požgan održat će se u petak, 15. veljače 2013. s početkom u 15.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Arhivistički prikaz sustava upravnih institucija u gradu Čakovcu od 1945. do 1974. godine

 Javna obrana doktorskoga rada Višnje Rogošić održat će se u utorak, 19. veljače 2013. s početkom u 12.00 sati na Odsjeku za komparativnu književnost. Naslov rada: Skupno izmišljeno kazalište u Hrvatskoj

 Javna obrana doktorskoga rada Valerije Križanić održat će se u srijedu, 20. veljače 2013. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada:Temperament i odnos pozitivnih i negativnih temeljnih afekata u kontekstu dinamičkoga modela afekta

Javna obrana doktorskoga rada Alena Miletića održat će se u petak, 22. veljače 2013. s početkom u 11.00 sati u dvorani Fond I na Odsjeku za arheologiju. Naslov rada: Gradine zapadne strane otoka Hvara kao povijesni i kulturološki fenomen

 Javna obrana doktorskoga rada Mihaele Majcen Marinić održat će se u ponedjeljak, 25. veljače 2013. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-214. Naslov rada: Povijest novijeg animiranog filma u Hrvatskoj. Posljednjih 25 godina

 Javna obrana doktorskoga rada Ive Milovan Delić održat će se u četvrtak, 28. veljače 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Španjolska gripa 1918.-1919. u gradu Puli – socijalni aspekti mortaliteta od španjolske gripe i urbana anatomija pandemije

 Javna obrana doktorskoga rada Karoline Vrban Zrinski održat će se u četvrtak, 28. veljače 2013. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Prozodijski čimbenici suvremenoga scenskoga glumačkoga govora

 Javna obrana doktorskoga rada Azre Abadžić Navaey održat će se u petak, 1. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309.Naslov rada: Osmanski intertekst u romanima Orhana Pamuka

 Javna obrana doktorskoga rada Marije Valčić održat će se u ponedjeljak, 4. ožujka 2013. s početkom u 8.30 sati u prostoriji A-105. Naslov rada: Komunikacijske strategije u upravljanju umjetničkim proizvodima

 Javna obrana doktorskoga rada Marine Štibrić održat će se u utorak, 5. ožujka 2013. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Uloga komponenti modela radnoga pamćenja u rješavanju problemskih matematičkih zadataka

 Javna obrana doktorskoga rada Duška Petrovića održat će se u utorak, 5. ožujka 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Fenomen izbjeglištva i biopolitika: problematiziranje temeljnih koncepata, kulturno-antropološka perspektiva

Javna obrana doktorskoga rada Matea Žanića održat će se u petak, 8. ožujka 2013. s početkom u 8.45 sati u prostoriji A-105. Naslov rada: Simbolička konstrukcija urbanoga prostora na primjeru grada Vukovara

 Javna obrana doktorskoga rada Romane Lekić održat će se u petak, 8. ožujka 2013. s početkom u 10.15 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Hrvatska tradicijska baština i kulturni turizam – Mogućnosti uključivanja nematerijalne baštine preko reprezentativnih uzoraka

 Javna obrana doktorskoga rada Lovre Škopljanca održat će se u petak, 8. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-302. Naslov rada: Analiza prisjećanja na književna djela u empirijskih čitatelja

 Javna obrana doktorskoga rada Ozrena Kubelke održat će se u petak, 8. ožujka 2013. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Komparativni model utvrđivanja kvalitete enciklopedijskoga sadržaja

 Javna obrana doktorskoga rada Filipa Kozine održat će se u ponedjeljak, 11. ožujka 2013. s početkom u 14.30 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Srednja Europa u putopisima i esejima Andrzeja Stasiuka

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Rončević održat će se u srijedu, 13. ožujka 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-307. Naslov rada: Njemački jezik u hrvatskoj znanosti i visokom školstvu u kontekstu višejezičnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Jadranke Herceg održat će se u srijedu, 13. ožujka 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Nastavne osnove hrvatskoga jezika u srednjoškolskom obrazovanju odraslih

 Javna obrana doktorskoga rada Saše Potočnjak održat će se u srijedu, 13. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Poetička obilježja književnoga opusa Frana Krste Frankopana

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Krpan održat će se u srijedu, 13. ožujka 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-205. Naslov rada: Misionarsko kazalište u Meksiku u XVI. stoljeću: semiotički pristup ritualnim izvedbama

 Javna obrana doktorskoga rada Dijane Drandić održat će se u petak, 15. ožujka 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-226. Naslov rada: Interkulturalna osjetljivost nastavnika kao pretpostavka razvoja interkulturalne osjetljivosti učenika

 Javna obrana doktorskoga rada Paška Bilića održat će se u petak, 15. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Proizvodnja sadržaja u umreženomu društvu: Wikipedija kao novi prostor konstrukcije medijskih događaja

 Javna obrana doktorskoga rada Morane Koludrović održat će se u petak, 15. ožujka 2013. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-226. Naslov rada: Problemsko učenje u kurikulumu obrazovanja nastavnika

 Javna obrana doktorskoga rada Višnje Perin održat će se u ponedjeljak, 18. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Ravnatelj kao nositelj kvalitete srednje strukovne škole

 Javna obrana doktorskoga rada Ive Kaić održat će se u srijedu, 20. ožujka 2013. s početkom u 12.30 sati u dvorani Fond I na Odsjeku za arheologiju (zgrada Fonda). Naslov rada: Rimski svijet u malome. Geme kao svjedočanstva svakodnevnog života

 Javna obrana doktorskoga rada Mirne Sindičić Sabljo održat će se u srijedu, 20. ožujka 2013. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Recepcija francuskoga Novoga kazališta u Hrvatskoj 1953.-2010.

 Javna obrana doktorskoga rada Marije Mihaljević održat će se u ponedjeljak, 25. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov rada: Sopotska kultura u zapadnoj Slavoniji s posebnim osvrtom na nalazište Slavča-Nova Gradiška

 Javna obrana doktorskoga rada Anđelke Galić održat će se u ponedjeljak, 25. ožujka 2013. s početkom u 10.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Grafički ciklus Vasi candelabri… G. B. Piranesija u Muzeju za umjetnost i obrt

 Javna obrana doktorskoga rada Željka Heimera održat će se u srijedu, 27. ožujka 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama vojnih postrojbi u Domovinskom ratu i nakon njega

 Javna obrana doktorskoga rada Alojzije Tvorić održat će se u utorak, 26. ožujka 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Žene autorice i čitateljice hrvatskih molitvenika od 16. do 19. stoljeća

 Javna obrana doktorskoga rada Filipa Hameršaka održat će se u petak, 5. travnja 2013. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat

 Javna obrana doktorskoga rada Ivana Balabanića održat će se u ponedjeljak, 8. travnja 2013. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Medijska prezentacija zdravstvenoga rizika – primjer televizijskoga izvještavanja o epidemijama virusa gripe

 Javna obrana doktorskoga rada Nele Tarbuk održat će se u ponedjeljak, 8. travnja 2013. s početkom u 10.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Crkveni namještaj 17. i 18. stoljeća u redovničkim crkvama kontinentalne Hrvatske

 Javna obrana doktorskoga rada Ivančice Jež održat će se u utorak, 9. travnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji C-108. Naslov rada: Varaždin u doba modernizacije (1850.-1918.) u srednjoeuropskom kontekstu

 Javna obrana doktorskoga rada Renate Burai održat će se u srijedu, 10. travnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Interkulturalni kurikulum i određena obilježja hrvatske kulture

 Javna obrana doktorskoga rada Zdenke Đerđ održat će se u srijedu, 10. travnja 2013. s početkom u 14.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Hrvatski lutkarski igrokaz

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Miljane Kukić održat će se u srijedu, 17. travnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Pretilost adolescenata – rizični i zaštitni čimbenici

 Javna obrana doktorskoga rada Marije Erl Šafar održat će se u četvrtak, 25. travnja 2013. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Razvoj pokretnih knjižnica u Hrvatskoj

 Javna obrana doktorskoga rada Irene Miljković Krečar održat će se u petak, 26. travnja 2013. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Predviđanje poduzetničkoga ponašanja u okviru Bandurine teorije samoefikasnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Andrijane Mušura održat će se u ponedjeljak, 6. svibnja 2013. s početkom u 17.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Sklonost mentalnom računovodstvu u kontekstu teorija samoregulacije i nekih individualnih značajki

 Javna obrana doktorskoga rada Sabine Alispahić održat će se u utorak, 28. svibnja 2013. s početkom u 17.30 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Provjera odnosa teorije samoodređenja i Maslowljeve teorije motivacije u političkom kontekstu