Javne obrane doktorskih radova – lipanj 2011.

Kristine Cergol održat će se u srijedu, 8. lipnja 2011. s početkom u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani na II. katu Knjižnice fakulteta. Naslov rada: Jezična aktivacija i leksički pristup u stranom ili drugom i materinskom jeziku.

mr . sc. Sanje Žaja Vrbica održat će se u ponedjeljak, 13. lipnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Marko Rašica.

mr . sc. Ivana Bulića održat će se u utorak, 14. lipnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Ivan Skerlecz Lomnički 1913. – 1917. Kraljevski komesar i hrvatski ban..

Lucije Šimičić održat će se u srijedu, 15. lipnja 2011. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani na II. katu Knjižnice fakulteta. Naslov rada: Identifikacijski procesi i jezične promjene na otoku Visu.

mr. sc. Vladimire Rezo održat će se u srijedu, 15. lipnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Novohistorističko čitanje časopisa Savremeni pogledi.

mr. sc. Ines Sučić održat će se u četvrtak, 16. lipnja 2011. s početkom u 16.30 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Točnost prepoznavanja počinitelja kaznenih djela: ispitivanje fenomena verbalnog zasjenjivanja.

mr sc. Hrvoja Klasića održat će se u petak, 17. lipnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-202. Naslov rada: 1968. u Jugoslaviji. Društveno-političke promjene u Jugoslaviji u kontekstu svjetskih zbivanja.

Barbare Pisker održat će se 21. lipnja 2011. u 17.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Kritička pravna teorija: tradicija i nova sinteza.

mr. sc. Silvije Pisk održat će se u utorak, 28. lipnja 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora) i njegova uloga u regionalnoj povijesti.

mr. sc. Ante Žužula održat će se u srijedu, 29. lipnja 2011. s početkom u 18.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Interkulturalne odrednice oblikovanja udžbenika.

mr. sc. Tatjane Šarić održat će se u srijedu, 29. lipnja 2011. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada: Položaj i uloga omladine i omladinskih organizacija u FH/NRH 1945.-1954..

Davora Mikasa održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2011. s početkom u 18.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Povezanost školskog uspjeha i socijalne kompetencije učenika.

 mr. sc. Tihane Luetić održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Studenti Sveučilišta u Zagrebu 1874.-1914. Svakodnevica i društveni život.

mr. sc. Orlande Obad održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2011 s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Europska unija u Hrvatskoj: Društvena percepcija iz perspektive postkolonijalne teorije.

mr. sc. Darie Rovan održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2011 s početkom u 16.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Odredinice odabira ciljeva pri učenju matematike u visokom obrazovanju.