Javne obrane doktorskih radova – prosinac 2011.

– Sandre Mardešić održat će se u četvrtak, 1. prosinca 2011. s početkom u 16.00 sati u Konferencijskoj dvorani u Knjižnici fakulteta. Naslov rada:  Uloga refleksivnog pristupa u inicijalnom obrazovanju nastavnika stranih jezika.

 – Šimuna Novakovića održat će se u petak, 2. prosinca 2011. s početkom u 11.00 sati na Odsjeku za kroatistiku. Naslov rada glasi: Neka obilježja jezika fra Jeronima Vladića s posebnim osvrtom na prožimanje jezičnih normi u BiH krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

– Bernarda Harbaša održat će se u ponedjeljak, 5. prosinca 2011. s početkom u 16.00 sati u Vijećnici fakulteta.  Naslov rada:  Filozofija zajednice Jean-Luca Nancya.

mr. sc. Hrvoja Volnera održat će se u srijedu, 7. prosinca 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Društveni i politički razvoj Našica i okolice (od 1945. do 1956. godine).

Zorane Šuljug Vučica  održat će se u srijedu, 7. prosinca 2011. s početkom u 11.00 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, dvorana D-1. Naslov rada: Metodološki pristupi suvremenoj sociologiji: istraživanja jezika.

–  Daniele Matić održat će se u ponedjeljak, 12. prosinca 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Govorni činovi u političkome diskursu.

Ozrena Bitija održat će se u utorak, 13. prosinca 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Nadzor nad tijelom u vrhunskom sportu. Kulturalnostudijski i kulturalnoteorijski aspekti.

mr. sc. Vesne Bedeković održat će se u subotu, 17. prosinca 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Interkulturalne kompetencije nastavnika.

mr. sc. Magdalene Najbar Agičić održat će se u subotu, 17. prosinca 2011. s početkom u 14.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Hrvatska historiografija 1945-1960. Ideološki okvir i putovi razvoja.

 – Tomislave Bošnjak Botica održat će se u ponedjeljak, 19. prosinca 2011. s početkom u 10.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Kategorija glagolske vrste u hrvatskome jeziku.

 Ljubice Josić održat će se u utorak, 20. prosinca 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Uloga lingvostilističkog pristupa u proučavanju jezika književnog teksta (Lingvostilistička istraživanja u hrvatskome jeziku u drugoj polovini XX. st.).

– Marijane Bijelić održat će se u utorak, 20. prosinca 2011. s početkom u 10.30 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskoga fakulteta. Naslov rada: Žrtvovanje kao strukturni model ‘septembarske književnosti‘ u okviru bugarske književne avangarde.

Vedrana Barbarića održat će se u utorak, 20. prosinca 2011. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Tipologija lončarije iz kasnog brončanog i željeznog doba s područja Dalmacije.

Ane Batinić održat će se u srijedu, 21. prosinca 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-225. Naslov rada: Animalističko čitanje hrvatskih dječjih časopisa.

dr. sc. Dubravka Habeka održat će se u srijedu, 21. prosinca 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji C-201. Naslov rada: Prva vojna i građanska bolnica u Bjelovaru i njezina uloga u organizaciji zdravstvene skrbi Varaždinskog generalata.

Marka Ljubešića održat će se u srijedu, 21. prosinca 2011.  s početkom u 15.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Istarska zavičajna književnost u srednjoškolskoj nastavi.

mr. sc. Marine Mihalić održat će se u četvrtak, 22. prosinca 2011. s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Vrednovanje digitalnih informacijskih usluga i izvora u knjižnicama.

–  Josipa Miletića održat će se u četvrtak, 29. prosinca 2012. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Prilagođenost nastave hrvatskoga jezika učenicima srednjih trgovačkih, ekonomskih i upravnih škola.