Javne obrane doktorskih radova – rujan 2011.

Olge Orlić –  7. rujna 2011. u 11.00 sati

Želimira Brnića održat će se u utorak, 13. rujna 2011. s početkom u 11.00 sati u seminaru A na Odsjeku za arheologiju, zgrada Fonda. Naslov rada glasi: Prodori stranih kultura u kasnom eneolitiku Karpatske kotline.

Martine Domines Veliki održat će se u petak, 16. rujna 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada glasi: Constructions of the Romantic Subject: William Wordsworth and Jean-Jacques Rousseau (Konstruiranje romantičarskog subjekta:William Wordsworth i Jean-Jacques Rousseau)

Deana Durića održat će se u ponedjeljak, 19. rujna 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada glasi: Psihoanalitičke teorije edipskog poistovjećivanja i hrvatski moderni i suvremeni roman.

mr. sc. Krunoslava Petera održat će se u srijedu, 21. rujna 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji E-319. Naslov rada glasi: Prilagodljivost mrežnih servisa u Informacijskom društvu Europe.

mr. sc. Vesne Srnić održat će se u četvrtak, 22. rujna 2011. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-106. Naslov rada glasi: Elektronski mediji i estetika u postfeminističkoj teoriji.

mr. sc. Jurice Pavičića održat će se u petak, 23. rujna 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-214. Naslov rada glasi: Stilske tendencije u postjugoslavenskom filmu.