Javne obrane doktorskih radova – srpanj 2011.

Katarine Ivon održat će se u petak, 15. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-225. Naslov rada glasi: Imagološka analiza zadarskih koledara (Narodni koledar i Svačić).

 – Željka Klaića održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada glasi: Djelatnost Vjekoslava Spinčića u Političkom društvu za Hrvate i Slovence u Istri (1902.-1908.).

Nataše Stojan održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada glasi: Objekt u engleskom i hrvatskom jeziku.

– mr. sc. Vesne Kalajžić održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-308. Naslov rada glasi: Zadarske novine i kulturni život Zadra od 1990. do 2000. godine.

– mr. sc. Ljiljane Zekanović-Korona održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-103. Naslov rada glasi: Model evaluacije sustava za e-učenje.

Nikole Anušića održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada glasi: U sjeni velikog rata: utjecaj pandemije španjolske gripe (1918./1919.) na sociodemografske promjene u sjevernoj Hrvatskoj.

–  mr. sc. Jasminke Juretić održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada glasi: Uloga socijalne anksioznosti i regulacije emocija u doživljavanju pozitivnih emocija.

–  mr. sc. Rosande Pahljina Reinić održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada glasi: Osobni i kontekstualni ciljevi postignuća u samoreguliranom učenju.

–  Maje Polić održat će se u utorak, 19. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada glasi: Hrvatski čitaonički pokret u Kvarnerskom primorju i Liburnijskoj Istri u 19. i na početku 20. stoljeća.

 –  mr. sc. Katje Radoš Perković održat će se u srijedu, 20. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-209. Naslov rada glasi: Promišljanje identiteta u hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija.

–  mr. sc. Ivone Orlić održat će se u srijedu, 20. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-103 Naslov rada glasi: Regionalni identitet u suvremenoj turističkoj ponudi Istre.

–  mr. sc. Slavka Amulića održat će se u petak, 22. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada glasi: Perspektivizam i pluralizam.