Javne obrane doktorskih radova – srpanj 2011.

mr . sc. Hasnije Ilazi održat će se u petak, 1. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Pojam čovjeka u filozofiji Charlesa Taylora.

Silvane Ereiz održat će se u petak, 1. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Tipologija likova u dubrovačkoj komediji osamnaestoga stoljeća.

– mr. sc. Dubravke Slabinac-Bouša održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2011.  s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Pjesnički znak kao svjetonazor u pjesništvu Milana Dedinca.

 – mr. sc. Davora Balića održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2011. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-101. Naslov rada:  Etička misao Marka Marulića.

– mr. sc. Zrinke Greblo održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2011. u 17.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada:  Perfekcionizam u darovitih sportaša: uloga osobinskih i okolinskih činitelja.

 – Ivana Botice održat će se u utorak, 5. srpnja 2011. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada:  Krbavski knezovi u srednjem vijeku.

 – mr. sc. Jelene Zlatković Winter održat će se u srijedu, 6. srpnja 2011. u 15.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada:  Stranac i državljanin: manjine i migranti u Europi nakon 1989. godine.

 – mr. sc. Ivančice Pavišić održat će se u četvrtak, 7. srpnja 2011. u 11.00 sati na odsjeku za arheologiju. Naslov rada:  Naseljenost sjeverozapadne Hrvatske u kasno brončano doba s posebnim osvrtom na keramiku kulture polja sa žarama.

– Verene Vidrih Perko održat će se u petak, 8. srpnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji Infolab na Odsjeku za informacijske znanosti. Naslov rada:  Muzeologija i arheologija za javnost – Muzej Krasa.

Gordane Hržica održat će se u četvrtak, 14. srpnja 2011. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Glagolske kategorije aspekta, vremena i akcionalnosti u usvajanju hrvatskoga jezika.

Katarine Ivon održat će se u petak, 15. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-225. Naslov rada glasi: Imagološka analiza zadarskih koledara (Narodni koledar i Svačić).

– Željka Klaića održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada glasi: Djelatnost Vjekoslava Spinčića u Političkom društvu za Hrvate i Slovence u Istri (1902.-1908.).

mr. sc. Marijana Franjčića održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Religijska inkulturacija i razvoj interkulturalne osjetljivosti u nastavi vjerskog odgoja.

Nataše Stojan održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada glasi: Objekt u engleskom i hrvatskom jeziku.

– mr. sc. Vesne Kalajžić održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-308. Naslov rada glasi: Zadarske novine i kulturni život Zadra od 1990. do 2000. godine.

– mr. sc. Ljiljane Zekanović-Korona održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-103. Naslov rada glasi: Model evaluacije sustava za e-učenje.

Nikole Anušića održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada glasi: U sjeni velikog rata: utjecaj pandemije španjolske gripe (1918./1919.) na sociodemografske promjene u sjevernoj Hrvatskoj.

–  mr. sc. Jasminke Juretić održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada glasi: Uloga socijalne anksioznosti i regulacije emocija u doživljavanju pozitivnih emocija.

–  mr. sc. Rosande Pahljina Reinić održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada glasi: Osobni i kontekstualni ciljevi postignuća u samoreguliranom učenju.

–  Maje Polić održat će se u utorak, 19. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada glasi: Hrvatski čitaonički pokret u Kvarnerskom primorju i Liburnijskoj Istri u 19. i na početku 20. stoljeća.

Gorana Livazovića održat će se u utorak, 19. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Utjecaj medija na poremećaje u ponašanju adolescenata.

–  mr. sc. Katje Radoš Perković održat će se u srijedu, 20. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-209. Naslov rada glasi: Promišljanje identiteta u hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija.

–  mr. sc. Ivone Orlić održat će se u srijedu, 20. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-103 Naslov rada glasi: Regionalni identitet u suvremenoj turističkoj ponudi Istre.

–  mr. sc. Slavka Amulića održat će se u petak, 22. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada glasi: Perspektivizam i pluralizam.