Javne obrane doktorskih radova – studeni 2011.

Ivane Latković održat će se u četvrtak, 3. studenog 2011. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Reprezentacijske prakse prošlosti u suvremenom slovenskom romanu.

– Ivana Majića održat će se u petak, 4. studenog 2011. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-107. Naslov rada: Sjećanje i pripovijedanje: interkulturna konstelacija opusa Meše Selimovića.  

– mr. sc. Meri Maretić održat će se u petak, 4. studenog 2011. s početkom u 14.00 sati u prostoriji Info-lab na Odsjeku za informacijske znanosti. Naslov rada: Uloga medija u izbornom procesu. Utjecaj medija i odnosa s javnošću u prvim neposrednim izborima čelnika lokalne samouprave.

mr. sc. Tomislava Tepeša održat će se u četvrtak, 10. studenog 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji Info lab E-319. Naslov rada: Sustavi za organizaciju i upravljanje informacijama u zrakoplovnoj kompaniji.

Mirjane Tonković održat će se u petak, 11. studenog 2011. s početkom u 16.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Riječi u prostoru: mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova.

Zdravka Perića održat će se u ponedjeljak, 14. studenog 2011. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Ontološko-epistemološka konstrukcija moći u djelu Thomasa Hobbesa.

Jelene Maričić održat će se u ponedjeljak, 14. studenog 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada:  Uloga empatije u dječjem izražavanju predrasuda.

Adrijane Vidić održat će se u ponedjeljak, 14. studenog 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Ženska autobiografija u Rusiji: Modeli osobnog i javnog.

Katarine Dalmatin održat će se u ponedjeljak, 21. studenog 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Autobiografsko Ja u djelima Grytzka Mascionija i Enza Bettize, suočeno s Drugim.

–  Sandre Hadžihalilović održat će se u četvrtak, 24. studenog 2011. s početkom u 16.00 sati na u prostoriji B-110. Naslov rada: Kratice u ruskom jeziku danas (s osvrtom na hrvatski).

–  Ivane Peruško održat će se u četvrtak, 24. studenog 2011. s početkom u 12.30 sati na u prostoriji A-224. Naslov rada: Odnos pisca i vlasti u publicistici i feljtonistici Maksima Gor’koga i Mihaila Bulgakova (1917. – 1924.)

–  mr. sc Tatjane Kolak održat će se u petak, 25. studenog 2011. s početkom u 12.00 sati na Odsjeku za arheologiju u zgradi Fonda. Naslov rada: Arheološka sakralna baština srednjovjekovne Krbave.

Arnalde Dobrić održat će se u ponedjeljak, 28. studenog 2011. s početkom u 11.30 sati u Konferencijskoj dvorani, na II. katu Knjižnice fakulteta. Naslov rada: Funkcionalna mozgovna asimetrija triju tipova dvojezičnih govornika.

Sanje Jukić održat će se u utorak, 29. studenog 2011. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Stilistika medijskoga subjekta u suvremenom hrvatskom pjesništvu.

Ivane Špiranec održat će se u utorak, 29. studenog 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-313. Naslov rada: Višečlani nazivi u engleskom građevinskom nazivlju s posebnim osvrtom na imenske složenice.

Linde Rajhvajn Bulat održat će se u srijedu, 30. studenog 2011. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Okolinske i osobne odrednice seksualnog ponašanja adolescentica.