Javne obrane doktorskih radova – studeni 2015

Javne obrane  doktorskih radova u studenom 2015. godine:

– Ivane Kukić Rukavina održat će se u ponedjeljak, 2. studenog 2015. s početkom u 9.30 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada rada:  Nakladnički nizovi Grigora Viteza za djecu i mladež.

 – Jadranke Bagarić održat će se u petak, 6. studenog 2015. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-208.  Naslov doktorskoga rada: Poezija Đura Hidže na latinskom jeziku.

– Zorana Grozdanova održat će se u ponedjeljak, 9. studenog 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-106. Naslov doktorskoga rada: Spekulativni Veliki petak u ranoj filozofiji G. W. F. Hegela i u ranoj teologiji J. Moltmanna.

mr. sc. Ines Blažević održat će se u ponedjeljak, 9. studenog 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Utjecaj školskoga kurikuluma na socijalni razvoj učenika.

Klementine Batina održat će se u utorak, 10. studenog 2015.  s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-212. Naslov doktorskoga rada: Aspekti ženskoga autorstva: komparativna analiza etnološke i folklorističke građe HAZU.

– Antuna Baće održat će se u utorak, 10. studenog 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Arhitektura Dubrovnika između dva svjetska rata.

– Ive Kosmos održat će se u srijedu, 11. studenog 2015.  u 13,00 sati. Naslov doktorskoga rada: Mapiranje egzila u djelima postjugoslavenskih autora.

– Nede Macanović održat će se u četvrtak, 19. studenog 2015. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga  rada: Sintaksa genitiva u srednjovjekovnoj hrvatskoj poeziji.

–  Lade Muraj održat će se u petak, 20. studenog 2015. s početkom u 12,30 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Suodnos akademskoga diskursa i scenskih izvedbi u procesu kanonizacije Držićeva dramskoga opusa.

 – Nevene Jurišić-Borozan održat će se u ponedjeljak, 23. studenog 2015. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A 309. Naslov doktorskoga rada: Etimološka i leksikološka obrada romanizama u ribarskom i poljodjelskom nazivlju govora mjesta Sali i Kukljica

 – Dunje Babić održat će se u četvrtak, 26. studenog 2015.  s početkom u 11 sati u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: Trogirsko predgrađe na Čiovu u kontekstu izgradnje otoka do XIX. Stoljeća.

– Aleksandre Bunčić održat će se u petak, 27. studenog 2015. s početkom u 15.45 sati u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: God, Self and Other in the Sarajevo Haggadah: An Iconographic Analysis (Bog, samoprezentacija i prikaz Drugoga u Sarajevskoj hagadi: Ikonografska analiza).

– Snježane Zrinjan održat će se u ponedjeljak, 30. studenog 2015. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Implementacija postmodernističkih književnih djela u nastavu hrvatskoga jezika u četverogodišnjim strukovnim školama.

– Diane Foro održat će se u ponedjeljak, 30. studenog 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Profesionalne kompetencije nastavnika u suočavanju sa stresnim situacijama u školi.