Javne obrane doktorskih radova – svibanj 2011.

Franje Janeša održat će se u ponedjeljak, 2. svibnja 2011. s početkom u 1100 sati u prostoriji A-307. Naslov rada: Usporedba leksičkih i pragmatičkih osobitosti hrvatskoga i njemačkoga jezika mladih.

 Maje Matasović održat će se u utorak, 3. svibnja 2011. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Analiza najstarijih latinskih posuđenica u hrvatskom u kontekstu ranih kontakata Romana i Slavena

–  mr. sc. Anite Jeličić održat će se u srijedu, 11. svibnja 2011. s početkom u 15.00 sati u prostoriji Info-lab na Odsjeku za informacijske znanosti.  Naslov rada: Utjecaj vizualnog koda na percepciju dizajnirane poruke na primjeru plakata kao komunikacijskog medija.

 –  mr. sc. Danijele Šincek održat će se u srijedu, 11. svibnja 2011. s početkom u 16.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Utjecaj vršnjaka i spremnost na rizično ponašanje mladih.

–  Ive Ceraj održat će se u četvrtak, 12. svibnja 2011. s početkom u 12.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Dizajnersko djelo arhitekta Bernarda Bernardija (1951.-1985.)

–  Josipa Celića održat će se u četvrtak, 12. svibnja 2011. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Struktura stanovništva gradova zadarskog distrikta za francuske uprave u Dalmaciji (1806.-1814.)

 Tonće Jukić održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Učiteljevo poimanje i poticanje kreativnosti u primarnom odgoju i obrazovanju.

mr. sc. Eme Ničea Gruber održat će se u srijedu, 18. svibnja 2011. s početkom u 16.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Kroskulturalna analiza posljedica društvene stigmatizacije osoba s psihičkim poremećajima.

mr. sc. Majde Naji održat će se u četvrtak, 19. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Komparativna analiza globalnih dimenzija kurikuluma.

 Gorana Goldbergera održat će se u petak, 20. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Medijska prezentacija malih vjerskih zajednica u Hrvatskoj: analiza sadržaja dnevnih novina.

 Vlatka Broza održat će se u ponedjeljak, 23. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Diachronic Analysis of Aspectual Preverbs and Postverbal Particles in English (Dijakronijska analiza aspektualnih glagolskih predmetaka i čestica u engleskom jeziku).

– Nede Borić održat će se u četvrtak, 26. svibnja 2011. s početkom u 10.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Analiza leksičkih skupova u stručnom diskursu arhitekture u hrvatskom i engleskom jeziku.

 – Sandre Nakić održat će se u petak, 27. svibnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Prediktori razvoja poslijeporođajne depresije.

 mr. sc. Bratislava Lučina održat će se u petak, 27. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-208. Naslov rada: Jedan model humanističke recepcije klasične antike: “In epigrammata priscorum commentarius” Marka Marulića.

 mr. sc. Danijela Vojaka održat će se u petak, 27. svibnja 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji F-316. Naslov rada: U predvečerje rata: Položaj romskog stanovništva u Banovini Hrvatskoj u razdoblju od 1939. do 1941.

– mr. sc. Slavka Kovačića održat će se u ponedjeljak, 30. svibnja 2011. s početkom u 14 sati u prostoriji A-101.  Naslov rada:  Filozofijski korijeni humanizma.                                                                          

– Vlatke Dugački održat će se u ponedjeljak, 30. svibnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji C-108. Naslov rada: Češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji (1918.-1941.).                     

Dubravke Vilke-Pinter održat će se u utorak, 31.svibnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-320. Naslov rada: Razina jezične kompetencije i organizacija mentalnog leksikona bilingvala.

– Marice Grigić održat će se u utorak, 31. svibnja 2011. s početkom u 9.30 sati na Odsjeku za kroatistiku.  Naslov rada: Nepoznate drame Josipa Kosora.