Natječaj za upis na poslijediplomske studije u akad. god. 2016/2017.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

  • Arheologije
  • Etnologije i kulturne antropologije
  • Filozofije
  • Glotodidaktike
  • Lingvistike
  • Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)
  • Medievistike
  • Povijesti umjetnosti

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI

  • Informacijskih i komunikacijskih znanosti

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

  • Kliničke psihologije

Opširnije tekst natječaja s obrascima prijave (molbe) i izjave možete otvoriti u prilogu.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2016.

PRODUŽUJE SE ROK ZA PRIMANJE MOLBI ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ FILOZOFIJE DO 7.10.2016.

____________________________________________

U zimskom semestru akad. god. 2016/2017. Fakultet planira otvoriti natječaj za upis kandidata na doktorski studij:

– HRVATSKA FILOLOGIJA U INTERKULTURNOM KONTEKSTU

– ZNANOST O KNJIŽEVNOSTI, TEATROLOGIJE I DRAMATOLOGIJE, FILMOLOGIJE, MUZIKOLOGIJE I STUDIJA KULTURE