Obavijest – javne obrane doktorskih radova

Kandidat: Dženan Brigić

Datum održavanja obrane: 1. srpnja 2020. s početkom u 10.00 sati

Naslov rada: Višeslojno naselje Gornja Tuzla u hronologiji neolita sjeveroistočne Bosne (Višeslojno naselje Gornja Tuzla u kronologiji neolitika sjeveroistočne Bosne)

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marcel Burić

PDS Arheologija

Povjerenstvo za obranu rada:

1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, u miru, predsjednica povjerenstva

2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva                      

   3. dr. sc. Jacqueline Balen, viša znan. suradnica (Arheološki muzej u Zagrebu), članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams

______________________________________________________

Kandidat: Matko Globačnik

Datum i mjesto održavanja obrane: 2. srpnja 2020. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-102

Naslov rada: Historizam i marksizam u hrvatskim ideološkim sukobima Drugoga svjetskog rata

Mentor: prof. dr. sc. Drago Roksandić

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Povjerenstvo za obranu rada:

1. prof. dr. sc. Ivo Goldstein,  predsjednik povjerenstva

2. doc. dr. sc. Branimir Janković, član povjerenstva        

3. prof. dr. sc. Aleksandar Jakir (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet), član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

______________________________________________________

Kandidatkinja: Helena Roštaš

Datum i mjesto održavanja obrane: 6. srpnja 2020. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-102

Naslov rada: Recepcija neoficijelne češke književnosti u Hrvatskoj od 1968. do 1990.

Mentorica: prof. dr. sc. Katica Ivanković

PDS Hrvatska kultura

Povjerenstvo za obranu rada:

1. izv. prof. dr. sc. Zrinka Kovačević, predsjednica povjerenstva

2. prof. dr. sc. Katica Ivanković, članica povjerenstva                 

3. doc. dr. sc. Davor Piskač (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu), član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

_______________________________________________________________

Kandidatkinja: Snježane Pintarić

Datum i mjesto održavanja obrane: 16. srpnja 2020. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-102

Naslov rada: Umjetnički ateljei u Zagrebu od 1896. do 2007. – od istraživanja fenomena do smjernica muzealizacije

Mentorica: prof. dr. sc. Žarka Vujić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

Povjerenstvo za obranu u sastavu:

1. doc. dr. sc. Helena Stublić,  predsjednica povjerenstva

2. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi,  član povjerenstva        

3. dr. sc. Ljerka Dulibić, znan. savjetnica (Strossmayerova galerija starih majstora HAZU), članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting