Obavijesti i dokumenti

–  Ured za poslijediplomske studije otvoren je za studente od 9 do 14 sati. Pauza se koristi od 11 do 11.30 sati.

– Predmeti raspravljani na Vijeću poslijediplomskih studija nalaze se u dnevnom redu Fakultetskoga vijeća koje donosi odluke u doktorskim studijima i postupcima stjecanja doktorata znanosti (vidi link dokumenti).

– Dostupan je dokument kojim se opisuje postupak od prijave teme do promocije – POSTUPNIK

– U prilogu: Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

– Promocija doktora znanosti održat će se 25.09.2016. Na promociju će biti uvršteni svi kandidati koji su nakon obrane disertacije do 20.07.2016. predali svu dokumentaciju za promociju (10 radnji, 3 CD-a, Izjavu o pohrani disertacije, Statistički list, potvrdu o uplati promocije, popunili aplikaciju za promociju).

– Sljedeća sjednica Vijeća poslijediplomskih studija održat će se 9. rujna 2016.