Obrane doktorskih radova

Obavijest – javna obrana doktorskoga rada

Ive Papić održat će se u četvrtak, 4. srpnja 2019. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-126.

Naslov rada: Srednjovjekovna sakralna arhitektura istočne Slavonije, Baranje i -Srijema te njezine preobrazbe u vremenu osmanske vlasti.

Mentori: prof. emeritus dr. sc. Vladimir Peter Goss i izv. prof. dr. sc. Predrag Marković

PDS Povijesti umjetnosti

– Maše Plešković održat će se u četvrtak, 4. srpnja 2019. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-302.

Naslov rada: Vitalnost fijumanskoga dijalekta – stanje i perspektive na početku 21. stoljeća.

Mentorice: izv. prof. dr. sc. Branka Drljača Margić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i izv. prof.dr. sc. Tihana Kraš (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

PDS glotodidaktike

– Zrinke Fišer održat će se u srijedu, 17. srpnja 2019. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309.

Naslov rada: Kompetencije budućih i sadašnjih učitelja i nastavnika stranih jezika u hrvatskim školama za poučavanje učenika s disleksijom.

Mentorice:prof. dr. sc. Vesna Mildner i prof. dr. sc. Mirjana Lenček (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu)

– Matije Mate Škerbića održat će se u četvrtak, 18. srpnja 2019. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-101.

Naslov rada: Etika sporta Williama Johna Morgana.

Mentor: prof. dr. sc. Ante Čović

PDS Filozofija

Obranjeni doktorski radovi (disertacije)

Postupak obrane doktorskog rada

Obrana doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-11 Zapisnik s obrane doktorskog rada (Obrazac_zapisnik o obrani).

Predsjednik povjerenstva nakon primitaka Odluke Fakultetskog vijeća, dogovara termin (datum, vrijeme i mjesto) obrane doktorskog rada sa članovima povjerenstva i doktorandom. Obrana doktorskoga rada je javna i treba se održati najkasnije u roku od dva mjeseca, a poziv na javnu obranu mora biti objavljen najmanje 8 dana prije obrane.

Obavijest o javnoj obrani dostavlja se članovima povjerenstva za obranu rada, mentoru/-ima, doktorandu i voditelju studija. Javna obrana objavljuje se na internetskoj stranici Fakulteta. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene.

Obrana se mora održati u prostorima Sveučilišta, odnosno njegovih sastavnica, a u slučaju združenih ili dvojnih doktorata, obrana se može održati na drugom sveučilištu.

Ako je obrana na stranom jeziku, zapisnik o obrani rada treba se pisati na hrvatskom i na stranom jeziku.

Postupak obrane utvrđen je protokolom. Obrana se održava na jeziku na kojem je pisan doktorski rad. O postupku obrane sastavlja se Zapisnik na hrvatskom jeziku, a u slučaju obrane na nekom drugom jeziku Zapisnik se sastavlja i na tom jeziku, u dva primjerka.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada nakon obrane jednoglasno ili većinom glasova članova donosi ocjenu obranio ili nije obranio.