Obrane doktorskih radova

_____

Kandidat: Demian Papo

Datum i mjesto održavanja obrane: ponedjeljak, 9. ožujka 2020. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-106

Naslov rada: Filozofska sastavnica u spisima Benedikta Kotruljevića

Mentor: izv. prof. dr. sc. Davor Balić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet)

PDS Filozofija

——————————————————————————————————————–

Kandidatkinja: Gordana Paić

Datum i mjesto održavanja obrane: ponedjeljak, 16. ožujka 2020. s početkom u 12.00 sati, u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Kauzalne povezanosti informatičkih i matematičkih kompetencija u osnovnoj školi

Mentor: izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

______________________________________________________________________________

Kandidat: Davorin Valenčić

Datum i mjesto održavanja obrane: utorak, 17. ožujka 2020. s početkom u 12.30 sati, u prostoriji A-212 A

Naslov rada: Povećanje raspoloživosti mrežnih uređaja primjenom upravljačkoga konfiguracijskoga standarda.

Mentor: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

——————————————————————————————————————

Kandidatkinja: mr. sc. Marija Rattinger

Datum i mjesto održavanja obrane: subota, 21. ožujka 2020. u 11.30 sati, u prostoriji A-227

Naslov rada: Uloga slobodnoga vremena i društvenih mreža u samoprocjeni kvalitete života učenika višega sekundarnoga obrazovanja

Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan

PDS Pedagogija

——————————————————————————————————————–

Kandidatkinja: Petra Belc Krnjaić

Datum i mjesto održavanja obrane: petak, 20. ožujka 2020. u 13.00 sati, u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Poetika jugoslavenskoga eksperimentalnoga filma 1960-ih i 1970-ih godina

Mentor: prof. dr. sc. Nikica Gilić

PDS Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

_____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Martina Hranj

Datum i mjesto održavanja obrane: utorak, 24. ožujka 2020. u 11.00 sati, u prostoriji B-110 na Odsjeku za kroatistiku.

Naslov rada: Varaždinska prezimena – pregled mijena prezimenskoga sustava i onomastička raščlamba.

Mentorica: prof. dr. sc. Anđela Frančić

PDS Hrvatska kultura

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Obranjeni doktorski radovi  – u izradi

Postupak obrane doktorskog rada

Obrana doktorskoga rada je javna i treba se održati najkasnije u roku od dva mjeseca, a poziv na javnu obranu mora biti objavljen najmanje 8 dana prije obrane.

Predsjednik povjerenstva nakon primitaka Odluke Fakultetskog vijeća, dogovara termin (datum, vrijeme i mjesto) obrane doktorskog rada sa članovima povjerenstva i doktorandom.

Obavijest o javnoj obrani dostavlja se članovima povjerenstva za obranu rada, mentoru/-ima, doktorandu i voditelju studija. Javna obrana objavljuje se na internetskoj stranici Fakulteta. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene.

Obrana se mora održati u prostorima Sveučilišta, odnosno njegovih sastavnica, a u slučaju združenih ili dvojnih doktorata, obrana se može održati na drugom sveučilištu.

Obrana doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-11 Zapisnik s obrane doktorskog rada. Ako je obrana na stranom jeziku, zapisnik o obrani rada piše se i na hrvatskom i na stranom jeziku.

Postupak obrane utvrđen je protokolom. Obrana se održava na jeziku na kojem je pisan doktorski rad.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada nakon obrane jednoglasno ili većinom glasova članova donosi ocjenu: rite, cum laude, magna cum laude, summa cum laude.