Obrane doktorskih radova

Kandidatkinja: Maja Quien

Datum i mjesto održavanja obrane: srijeda, 6. studenog 2019. s početkom u 9.00 sati u prostoriji A-220

Naslov rada: Ljudski kapital u školama i društvo znanja u Hrvatskoj

Mentorica: prof. dr. sc. Anči Leburić (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet)

PDS Sociologija

______________________________________________________________________________

Kandidat: Goran Koletić

Datum i mjesto održavanja obrane: srijeda, 6. studenog 2019. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-220

Naslov rada: A Longitudinal Analysis of the Association between Adolescents’ Use of Sexually Explicit Material and Risky Sexual Behaviors (Longitudinalna analiza povezanosti uporabe seksualno eksplicitnih sadržaja i rizičnih seksualnih ponašanja među adolescentima)

Mentor: prof. dr. sc. Aleksandara Štulhofer

PDS Sociologija

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Silvija Graljuk

Datum i mjesto održavanja obrane: četvrtak, 14. studenog 2019. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-224

Naslov rada: Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Milenko Popović

PDS Lingvistika

____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Jelena Parizoska

Datum i mjesto održavanja obrane: srijeda, 20. studenog 2019. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Promjenjivost glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku – kognitivnolingvistička analiza

Mentorica: Prof. dr. sc. Marija Omazić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet)

PDS Lingvistika

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Irina Masnikosa

Datum i mjesto održavanja obrane: četvrtak, 28. studenog 2019. u 11.00 u prostoriji A-309

Naslov rada: Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku – ograničenja informacijske strukture

Mentorica: prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić

PDS Lingvistika

__________________________________________________________________________

Kandidat: Mitja Ružojčić

Datum i mjesto održavanja obrane: petak, 29. studenog 2019. s početkomu 14.000 sati u prostoriji A-229

Naslov rada: Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja

Mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Galić

____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Nikolina Iris Filipović

Datum i mjesto održavanja obrane: utorak, 3. prosinca 2019. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta

Naslov rada: Kompleksnost života u perspektivi opće teorije sistema.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

PDS Filozofija

______________________________________________________________________________

Kandidat: Luka Pejić

Datum i mjesto održavanja obrane: petak, 13. prosinca 2019. s početkom u 12.00 sati

Naslov rada: Kriminal i represivni sustav u Osijeku u okvirima modernizacijskih procesa (1868.-1918.).

Mentor: prof. dr. sc. Drago Roksandić, u miru

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

______________________________________________________________________________

Obranjeni doktorski radovi  – u izradi

Postupak obrane doktorskog rada

Obrana doktorskoga rada je javna i treba se održati najkasnije u roku od dva mjeseca, a poziv na javnu obranu mora biti objavljen najmanje 8 dana prije obrane.

Predsjednik povjerenstva nakon primitaka Odluke Fakultetskog vijeća, dogovara termin (datum, vrijeme i mjesto) obrane doktorskog rada sa članovima povjerenstva i doktorandom.

Obavijest o javnoj obrani dostavlja se članovima povjerenstva za obranu rada, mentoru/-ima, doktorandu i voditelju studija. Javna obrana objavljuje se na internetskoj stranici Fakulteta. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene.

Obrana se mora održati u prostorima Sveučilišta, odnosno njegovih sastavnica, a u slučaju združenih ili dvojnih doktorata, obrana se može održati na drugom sveučilištu.

Obrana doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-11 Zapisnik s obrane doktorskog rada. Ako je obrana na stranom jeziku, zapisnik o obrani rada piše se i na hrvatskom i na stranom jeziku.

Postupak obrane utvrđen je protokolom. Obrana se održava na jeziku na kojem je pisan doktorski rad.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada nakon obrane jednoglasno ili većinom glasova članova donosi ocjenu: rite, cum laude, magna cum laude, summa cum laude.