Obrane doktorskih radova

Kandidat: Marinko Leš

Datum i mjesto održavanja obrane: ponedjeljak, 20. siječnja 2020. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Mogućnosti primjene novih neuroznanstvenih spoznaja u analizi glume

Mentorica: prof. dr. sc. Sibila Petlevski

PDS Književnosti, izvedbene umjetnosti, film i kultura

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Sandra Kučina Softić

Datum i mjesto održavanja obrane: četvrtak, 16. siječnja 2020. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju

Mentorica: prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić

PDS Informacijskih i komunikacijskih znanosti

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Tamara Čendo Metzinger

Datum i mjesto održavanja obrane: ponedjeljak, 16. prosinca 2019. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-309.

Naslov rada: Upravljanje informacijama i osiguravanje kvalitete na visokim učilištima.    

Mentor: prof. dr. sc. Damir Boras

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Sara Kakuk

Datum i mjesto održavanja obrane: petak, 27. prosinca 2019.  s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-227

Naslov rada: Integrativno određenje cilja odgoja iz kurikulumske perspektive.

Mentor: prof. dr. sc. Vlatko Previšić                                                                         

PDS Pedagogije

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja:  Ružica Jurčević

Datum i mjesto održavanja obrane: ponedjeljak, 30. prosinca 2019. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-226

Naslov rada: Suvremeno sveučilište između humanističkih ideala i tržišnih interesa.

Mentorica: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš                                                          PDS Pedagogije

___________________________________________________________________________

Kandidat: Zoran Horvat

Datum i mjesto održavanja obrane: ponedjeljak, 30. prosinca 2019. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227

Naslov rada: Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika matematike.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Ante Kolak

PDS Pedagogije

Obranjeni doktorski radovi  – u izradi

Postupak obrane doktorskog rada

Obrana doktorskoga rada je javna i treba se održati najkasnije u roku od dva mjeseca, a poziv na javnu obranu mora biti objavljen najmanje 8 dana prije obrane.

Predsjednik povjerenstva nakon primitaka Odluke Fakultetskog vijeća, dogovara termin (datum, vrijeme i mjesto) obrane doktorskog rada sa članovima povjerenstva i doktorandom.

Obavijest o javnoj obrani dostavlja se članovima povjerenstva za obranu rada, mentoru/-ima, doktorandu i voditelju studija. Javna obrana objavljuje se na internetskoj stranici Fakulteta. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene.

Obrana se mora održati u prostorima Sveučilišta, odnosno njegovih sastavnica, a u slučaju združenih ili dvojnih doktorata, obrana se može održati na drugom sveučilištu.

Obrana doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-11 Zapisnik s obrane doktorskog rada. Ako je obrana na stranom jeziku, zapisnik o obrani rada piše se i na hrvatskom i na stranom jeziku.

Postupak obrane utvrđen je protokolom. Obrana se održava na jeziku na kojem je pisan doktorski rad.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada nakon obrane jednoglasno ili većinom glasova članova donosi ocjenu: rite, cum laude, magna cum laude, summa cum laude.