Obrane doktorskih radova

___________________________________________________________________________

Kandidat/kinja: Josip Galić

Datum i mjesto održavanja obrane: petak, 11. listopada 2019. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110 na Odsjeku za kroatistiku

Naslov rada: Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima

Mentor: dr. sc. Milan Mihaljević, zna. savj. (Staroslavenski institut)

PDS Lingvistika

_____________________________________________________________________________

Kandidat/kinja: Ana Dugandžić

Datum i mjesto održavanja obrane: ponedjeljak, 14. listopada 2019. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Somatski frazemi u hrvatskom i ukrajinskom jeziku

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Milenko Popović

PDS Lingvistika

______________________________________________________________________________

Kandidat/kinja: Tina Laco

Datum i mjesto održavanja obrane: ponedjeljak, 14. listopada 2019. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-211 na Odsjeku za komparativnu književnost

Naslov rada: Bosanskohercegovačka teatrologija nakon Drugoga svjetskog rata

Mentorica: prof. dr. sc. Helena Peričić

PDS Književnosti, izvedbene umjetnosti, film i kultura

______________________________________________________________________________

Kandidat/kinja: Martina Mičija Palić

Datum i mjesto održavanja obrane: utorak, 15. listopada 2019. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110 na Odsjeku za kroatistiku

Naslov rada: Pijanistice zagrebačke sredine s kraja 19. i prve polovine 20. stoljeća u svjetlu suvremenoga pijanizma i glasovirske pedagogije

Mentor: izv. prof. dr. sc. Dalibor Davidović

PDS Hrvatska kultura

____________________________________________________________________________

Kandidat/kinja: Zdravka Biočina

Datum i mjesto održavanja obrane: utorak, 15. listopada 2019. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. Kat)

Naslov rada: Prepoznavanje i akustička analiza govora otoka Brača

Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić

PDS Lingvistika

_________________________________________________________________________

Kandidat/kinja: Tamara Bakran

Datum i mjesto održavanja obrane: u petak, 18. listopada 2019. s početkom u 14.00 sati u prostoriji B-110 na Odsjeku za kroatistiku

Naslov rada: Koncept žudnje u poeziji Vesne Krmpotić

Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Vuković

PDS Književnosti, izvedbene umjetnosti, film i kultura

____________________________________________________________________________

Kandidat/kinja: Lana Batinić

Datum i mjesto održavanja obrane: utorak, 29. listopada 2019.  s početkom u 15.30 sati u Vijećnici Fakulteta

Naslov rada: Doprinos iskustava iz primarnih obitelji obaju partnera kvaliteti intimne veze u mlađoj odrasloj dobi

Mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov PDS Psihologije

______________________________________________________________________________

Obranjeni doktorski radovi  – popis se izrađuje

Postupak obrane doktorskog rada

Obrana doktorskoga rada je javna i treba se održati najkasnije u roku od dva mjeseca, a poziv na javnu obranu mora biti objavljen najmanje 8 dana prije obrane.

Predsjednik povjerenstva nakon primitaka Odluke Fakultetskog vijeća, dogovara termin (datum, vrijeme i mjesto) obrane doktorskog rada sa članovima povjerenstva i doktorandom.

Obavijest o javnoj obrani dostavlja se članovima povjerenstva za obranu rada, mentoru/-ima, doktorandu i voditelju studija. Javna obrana objavljuje se na internetskoj stranici Fakulteta. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene.

Obrana se mora održati u prostorima Sveučilišta, odnosno njegovih sastavnica, a u slučaju združenih ili dvojnih doktorata, obrana se može održati na drugom sveučilištu.

Obrana doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-11 Zapisnik s obrane doktorskog rada. Ako je obrana na stranom jeziku, zapisnik o obrani rada piše se i na hrvatskom i na stranom jeziku.

Postupak obrane utvrđen je protokolom. Obrana se održava na jeziku na kojem je pisan doktorski rad.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada nakon obrane jednoglasno ili većinom glasova članova donosi ocjenu: rite, cum laude, magna cum laude, summa cum laude.