Javne obrane doktorskih radova – siječanj 2016.

–  Miriam Mary Brgles održat će se u ponedjeljak, 11. siječnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. naslov rada: Socio-kulturni aspekti razvoja Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu od preseljenja u novu zgradu 1895. godine do 2011. godine.

 Behije Durmišević održat će se u ponedjeljak, 18. siječnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. naslov rada: Filozofija povijesti Arnolda Toynbeea između antropocentrizma i teocentrizma.

 – Ivane Odža održat će se u srijedu, 27. siječnja 2016. s početkom u 14,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Žena u usmenoj književnosti i tradicijskoj kulturi Dalmatinske zagore od Fortisa do današnjih dana.

 – Alena Ontla održat će se u petak, 29. siječnja 2016. s početkom u 15,00 sati u prostoriji A-106.Naslov rada: Oblici društvenoga komentara u trilogijama Kairo i USA.

– Željane Pancirov Cornelisse održat će se u petak, 29. siječnja 2016. s početkom u 13,30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Oslovljavanje u suvremenom razgovornom nizozemskom jeziku – analiza slučaja De wereld Draait Door.

Javne obrane doktorskih radova – prosinac 2015

Javna obrana doktorskoga rada:

– Vanesse Vitković Marčeta održat će se u srijedu, 2. prosinca 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Istri na korpusu časopisa Naša sloga od 1900. do 1915.

– Romana Domovića održat će se 3. prosinca 2015. s početkom u 11,30 sati u Info lab (III. kat). Naslov doktorskoga rada: Informacijske operacije u medijskom prikazu Domovinskoga rata.

 – Harisa Derviševića održat će se u srijedu, 9. prosinca 2015. s početkom u 12.30 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice fakulteta. Naslov doktorskoga rada: Islamska kaligrafija bosanskohercegovačkih mushafa XVII. i XVIII. stoljeća iz zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

 – Matka Sorića održat će se u srijedu, 9. prosinca 2015.  s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-106. Naslov doktorskoga rada: Koncept etike u povijesnom mišljenju Milana Kangrge.

 – Emine Dabo održat će se u četvrtak, 10. prosinca 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Pjesništvo Ivana Šuljića Iveše i njegovo mjesto u paškoj pučkoj književnosti.

Martine Sertić održat će se u utorak, 22. prosinca 2015. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Učinkovitost elektroničkoga učenja u nastavi informatike.

– Josipe Korljan Bešlić održat će se u srijedu, 23. prosinca 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Ironija u prozi Dubravke Ugrešić.

 

 

 

 

Javne obrane doktorskih radova – studeni 2015

Javne obrane  doktorskih radova u studenom 2015. godine:

– Ivane Kukić Rukavina održat će se u ponedjeljak, 2. studenog 2015. s početkom u 9.30 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada rada:  Nakladnički nizovi Grigora Viteza za djecu i mladež.

 – Jadranke Bagarić održat će se u petak, 6. studenog 2015. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-208.  Naslov doktorskoga rada: Poezija Đura Hidže na latinskom jeziku.

– Zorana Grozdanova održat će se u ponedjeljak, 9. studenog 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-106. Naslov doktorskoga rada: Spekulativni Veliki petak u ranoj filozofiji G. W. F. Hegela i u ranoj teologiji J. Moltmanna.

mr. sc. Ines Blažević održat će se u ponedjeljak, 9. studenog 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Utjecaj školskoga kurikuluma na socijalni razvoj učenika.

Klementine Batina održat će se u utorak, 10. studenog 2015.  s početkom u 12,00 sati u prostoriji B-212. Naslov doktorskoga rada: Aspekti ženskoga autorstva: komparativna analiza etnološke i folklorističke građe HAZU.

– Antuna Baće održat će se u utorak, 10. studenog 2015. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Arhitektura Dubrovnika između dva svjetska rata.

– Ive Kosmos održat će se u srijedu, 11. studenog 2015.  u 13,00 sati. Naslov doktorskoga rada: Mapiranje egzila u djelima postjugoslavenskih autora.

– Nede Macanović održat će se u četvrtak, 19. studenog 2015. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga  rada: Sintaksa genitiva u srednjovjekovnoj hrvatskoj poeziji.

–  Lade Muraj održat će se u petak, 20. studenog 2015. s početkom u 12,30 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Suodnos akademskoga diskursa i scenskih izvedbi u procesu kanonizacije Držićeva dramskoga opusa.

 – Nevene Jurišić-Borozan održat će se u ponedjeljak, 23. studenog 2015. s početkom u 14,00 sati u prostoriji A 309. Naslov doktorskoga rada: Etimološka i leksikološka obrada romanizama u ribarskom i poljodjelskom nazivlju govora mjesta Sali i Kukljica

 – Dunje Babić održat će se u četvrtak, 26. studenog 2015.  s početkom u 11 sati u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: Trogirsko predgrađe na Čiovu u kontekstu izgradnje otoka do XIX. Stoljeća.

– Aleksandre Bunčić održat će se u petak, 27. studenog 2015. s početkom u 15.45 sati u prostoriji A-126. Naslov doktorskoga rada: God, Self and Other in the Sarajevo Haggadah: An Iconographic Analysis (Bog, samoprezentacija i prikaz Drugoga u Sarajevskoj hagadi: Ikonografska analiza).

– Snježane Zrinjan održat će se u ponedjeljak, 30. studenog 2015. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Implementacija postmodernističkih književnih djela u nastavu hrvatskoga jezika u četverogodišnjim strukovnim školama.

– Diane Foro održat će se u ponedjeljak, 30. studenog 2015. s početkom u 13,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Profesionalne kompetencije nastavnika u suočavanju sa stresnim situacijama u školi.

 

 

Javne obrane doktorskih radova – listopad 2015

Javna obrana doktorskoga rada:

Željka Krušelja održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2015. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Polet od omladinskoga aktivizma do političkoga eskapizma (1976. – 1990.).

Ane Globočnik Žunac održat će se u utorak, 6. listopada 2015. s početkom u 10,00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Model koorijentirane komunikacije na primjeru obrazovanja.

– Marijane Česi održat će se u ponedjeljak, 12. listopada 2015. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat). Naslov doktorskoga rada: Ovladanost standardnim hrvatskim jezikom na kraju obveznoga obrazovanja.

Marine Krpan Smiljanec održat će se u srijedu, 14. listopada 2015. s početkom u 10,30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Komunikacija zavičajnih sadržaja u digitalnoj sredini.

Dunje Holcer održat će se u petak, 16. listopada 2015. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309 (III. kat). Naslov doktorskoga rada: Hrvatske narodne knjižnice i društvene mreže.

– Snježane Husinec održat će se u utorak, 20. listopada 2015. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Terminološki aspekti jezika hrvatske sudske prakse u razdoblju od 1848. do 1918. godine s posebnim osvrtom na njemački utjecaj.

– Valentine Papić Bogadi održat će se 23. listopada 2015. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Utjecaj njemačkoga jezika na hrvatsko nazivlje u poljoprivrednoj struci.

– mr. sc. Tomislava Stojanova održat će se u utorak, 27. listopada 2015. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Jezikopisno planiranje i elektronička pismenost na hrvatskome jeziku.

                                                                                                                                           

Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskoga rada Stele Letica Krevelj održat će se u utorak, 1. srpnja 2014. s početkom u 13.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Cross-linguistic interaction in acquiring English as L3: role of psychotypology and L2 status (Međujezične interakcije u ovladavanju engleskim kao trećim jezikom: uloga psihotipologije i statusa drugoga jezika)

Javne obrane doktorskih radova – 2014

Javna obrana doktorskoga rada Violete Moretti održat će se u ponedjeljak, 13. siječnja 2014. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Jezik i stil latinskih pjesničkih poslanica Pavla Rittera Vitezovića

 Javna obrana doktorskoga rada Mislava Benića održat će se u utorak, 14. siječnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Opis govora Kukljice

 Javna obrana doktorskoga rada Teodore Fonović Cvijanović održat će se u utorak, 21.  siječnja 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istri

 Javna obrana doktorskoga rada Irine Budimir održat će se u petak, 24. siječnja 2014. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Leksik hercegovačke periodike na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće

 Javna obrana doktorskoga rada Anite Bušljeta Tonković održat će se u ponedjeljak, 27.  siječnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Mogućnosti održivoga razvoja srednje Like

 Javna obrana doktorskoga rada Jasne Milički održat će se u ponedjeljak, 27. siječnja 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Model informacijskoga opismenjavanja u osnovnoškolskim knjižnicama

 Javna obrana doktorskoga rada Sanje Lovrić održat će se u srijedu, 29. siječnja 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-225. Naslov rada: Paradigme tridesetih godina 20. st. u hrvatskoj dječjoj književnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Lane Molvarec održat će se u srijedu, 29. siječnja 2014. s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Izmještenje i identitet u hrvatskoj prozi od krugovaške generacije do danas

 Javna obrana doktorskoga rada Margarete Gregurović održat će se u utorak, 4. veljače  2014. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Sociološki aspekti etničkih predrasuda na primjeru Hrvatske

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Filipović Petrović održat će se u srijedu, 5. veljače 2014. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Status frazema u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića

 Javna obrana doktorskoga rada Linde Mijić održat će se u četvrtak, 20. veljače 2014. s početkom u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Latinitet inventara fonda Veličajne općine zadarske Državnoga arhiva u Zadru (1325.-1385.)

 Javna obrana doktorskoga rada Andrijane Pravidur održat će se u četvrtak, 20. veljače 2014. s početkom u 11.00 sati u dvorani Fond I na Odsjeku za arheologiju (zgrada Fonda). Naslov rada: Metal u životu prapovijesnih zajednica na tlu Bosne i Hercegovine

Javna obrana doktorskoga rada Daliborke Sarić održat će se u utorak, 25. veljače 2014. s početkom u 16.00 sati u prostoriji A-107. Naslov rada: Aspekt u portugalskom i hrvatskom: primjer procesa i kulminiranih procesa

 Javna obrana doktorskoga rada Ane Šeparović održat će se u utorak, 25. veljače 2014. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Jerolim Miše (1890-1970) u hrvatskome slikarstvu i likovnoj kritici

 Javna obrana doktorskoga rada Maje Zeman održat će se u utorak, 25. veljače 2014. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Transformacija rimskih vila na području srednje Dalmacije tijekom kasne antike i ranoga srednjega vijeka

 Javna obrana doktorskoga rada Sandre Car održat će se u četvrtak, 27. veljače 2014. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Uloga društvenih mreža u vršnjačkim odnosima adolescenata

 Javna obrana doktorskoga rada Lejle Hajdarpašić održat će se u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Oblici nacionalne bibliografske kontrole u digitalnom okruženju

 Javna obrana doktorskoga rada Marine Gabelica održat će se u utorak, 4. ožujka 2014. s početkom u 11.00 sati na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu u prostoriji 330. Naslov rada: Bajke u književnosti i digitalnim medijima

 Javna obrana doktorskoga rada Eme Mazrak održat će se u utorak, 4. ožujka 2014. s početkom u 9.00 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Hvalov zbornik i knjižno slikarstvo srednjovjekovne Bosne na prijelazu XIV. u XV. stoljeće

 Javna obrana doktorskoga rada Filipa Tomića održat će se u utorak, 4. ožujka 2014. s početkom u 10.15 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Etnička rasprostranjenost, demografska i socijalna struktura srpskoga naroda u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji 1890.-1910.

 Javna obrana doktorskoga rada Dubravke Dulibić-Paljar održat će se u petak, 7. ožujka 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Lik zarobljene žene u dramskim djelima hrvatske renesansne književnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Andree Rogošić održat će se u petak, 7. ožujka 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Antroponimija Splita u 19. stoljeću

 Javna obrana doktorskoga rada Dušana Škorića održat će se u petak, 7. ožujka 2014. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Barokno slikarstvo u samostanima i rimokatoličkim crkvama u Vojvodini

 Javna obrana doktorskoga rada Dragice Hammer-Tomić održat će se u ponedjeljak, 10. ožujka 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji C-209. Naslov rada: Meštrovićeva skulptura biblijsko religiozne tematike

 Javna obrana doktorskoga rada Krešimira Zaudera održat će se u petak, 14. ožujka 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Razvoj scientometrije praćen kroz časopis Scientometrics od početka izlaženja 1978. do 2010. godine

 Javna obrana doktorskoga rada Gabriele Abramac održat će se u ponedjeljak, 17. ožujka 2014. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Jezik i identitet ortodoksne židovske zajednice u Brooklynu

 Javna obrana doktorskoga rada Mandi Orlić održat će se u ponedjeljak, 17. ožujka 2014. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Eksperimentalna i multivarijatna analiza u istraživanju materijalne kulturne baštine

 Javna obrana doktorskoga rada Meri Zornija održat će se u četvrtak, 27. ožujka 2014. s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Ranosrednjovjekovna skulptura na tlu Boke kotorske

 Javna obrana doktorskoga rada Mate Parice održat će se u petak, 28. ožujka 2014. s početkom u 11.00 sati u dvorani FII na Odsjeku za arheologiju (zgrada Fonda). Naslov rada: Arheološki tragovi kamenarstva u Dalmaciji od prapovijesti do kraja srednjega vijeka

 Javna obrana doktorskoga rada Maria Bare održat će se u ponedjeljak, 31. ožujka 2014. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Umirovljeničke migracije na hrvatskim otocima: integracija migranata u lokalne zajednice

 Javna obrana doktorskoga rada Anite Bartulović održat će se u petak, 4. travnja 2014. s početkom u 12.30 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Paleografska, diplomatička i filološka analiza spisa zadarskoga notara Petra Perencana (1361.-1392.)

 Javna obrana doktorskoga rada Jelene Ivanišević održat će se u ponedjeljak, 7. travnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Od kuharice do književnosti – hrvatski kulinarski i gastronomski narativi

 Javna obrana doktorskoga rada Marina Beroša održat će se u ponedjeljak, 5. svibnja 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-106. Naslov rada: Nastanak, razvoj i vidovi ideje kozmopolitizma

 Javna obrana doktorskoga rada Tanje Jurin održat će se u ponedjeljak, 5. svibnja 2014. s početkom u 16.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Anksiozna osjetljivost u situaciji narušene tjelesne homeostaze

 Javna obrana doktorskoga rada Nataše Polgar održat će se u srijedu, 7. svibnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Vještica kao Drugi: folkloristički pristup zapisnicima sa suđenja vješticama u Zagrebu i okolici u 17. i 18. stoljeću

 Javna obrana doktorskoga rada Ivice Kelama održat će se u petak, 9. svibnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem

 Javna obrana doktorskoga rada Andree Milanko održat će se u petak, 16. svibnja 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Lirski subjekt kao čitateljska projekcija

 Javna obrana doktorskoga rada Andree Tokić održat će se u utorak, 20. svibnja 2014. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Dugoročni efekti smjenskoga rada na dinamiku srčane aktivnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Lalli Paćelat održat će se u utorak, 20. svibnja 2014. s početkom u 16.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Analiza zakonodavnopravnoga stila hrvatskoga i talijanskoga jezika: unutarjezična, međujezična i prijevodna perspektiva

 Javna obrana doktorskoga rada Mladena Radića održat će se u srijedu, 21. svibnja 2014. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Povijest velikaškoga roda Iločkih u svjetlu arheoloških istraživanja s osobitim osvrtom na Ružicu-grad i Ilok

 Javna obrana doktorskoga rada Tatjane Lolić održat će se u srijedu, 28. svibnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov rada: Urbanizam antičke Siscije na temelju analiza i interpretacije povijesne i moderne nacrtne dokumentacije

 Javna obrana doktorskoga rada Anite Dremel održat će se u ponedjeljak, 2. lipnja 2014. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Konstrukcija rodnih identiteta u romanima Marije Jurić Zagorke – kritička analiza diskursa

 Javna obrana doktorskoga rada Dubravke Luić-Vudrag održat će se u srijedu, 4. lipnja  2014. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Časopis Hrvatska revija (1928 – 1945) kao prostor promicanja hrvatskoga kulturnoga identiteta

 Javna obrana doktorskoga rada Ane Tokić Milaković održat će se u ponedjeljak, 9. lipnja 2014. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskoga ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima

 Javna obrana doktorskoga rada Damira Marinića održat će se u utorak, 10. lipnja 2014. s početkom u 13.30 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Uloga strukturalnih varijabli samopoimanja u dinamizmu samoevaluacije: provjera modela ”društva pojma o sebi

 Javna obrana doktorskoga rada Srebrenke Letina održat će se u srijedu, 11. lipnja 2014. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Analiza mreže suradnje znanstvenika iz tri polja društvenih znanosti od 1992. do 2012. godine

 Javna obrana doktorskoga rada Snježane Schuster održat će se u petak, 13. lipnja 2014. s početkom u 11.00 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018). Naslov rada: Učestalost i distribucija patoloških promjena na kralježnici starohrvatske i suvremene hrvatske populacije

 Javna obrana doktorskoga rada Ajane Löw Stanić održat će se u petak, 13. lipnja 2014. s početkom u 16.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Provjera postavki teorije međugrupne prijetnje u višeetničkoj zajednici nakon sukoba

 Javna obrana doktorskoga rada Marijane Togonal održat će se u srijedu, 18. lipnja 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Kazališna uprizorenja Krležina Kraljeva

 Javna obrana doktorskoga rada Ksenije Romstein održat će se u srijedu, 18. lipnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Dimenzije inkluzivne prakse u institucijskom predškolskom odgoju

 Javna obrana doktorskoga rada Ive Džinića održat će se u petak, 20. lipnja 2014. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Mit u socijalno-političkoj misli Ernsta Cassirera

 Javna obrana doktorskoga rada Katije Kalebić Jakupčević održat će se u ponedjeljak, 23. lipnja 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-203. Naslov rada: Provjera uloge metakognitivnih vjerovanja, ruminacije, potiskivanja misli i usredotočenosti u objašnjenju depresivnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Agate Juniku održat će se u utorak, 24. lipnja 2014. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Sveto i ludičko kao modusi političkoga u teatru. Teatro-bio-grafije Damira Bartola Indoša i Dragana Živadinova

 Javna obrana doktorskoga rada Stele Letica Krevelj održat će se u utorak, 1. srpnja 2014. s početkom u 13.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Cross-linguistic interaction in acquiring English as L3: role of psychotypology and L2 status (Međujezične interakcije u ovladavanju engleskim kao trećim jezikom: uloga psihotipologije i statusa drugoga jezika)

 Javna obrana doktorskoga rada Petra Bagarića održat će se u četvrtak, 3. srpnja 2014. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Osjetila u kulturi: osjetilna percepcija i etnografski tekst

 Javna obrana doktorskoga rada Krešimira Žažara održat će se u petak, 4. srpnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Prema „kreafitnom društvu“ – analiza razvojnih potencijala hrvatskoga društva na primjeru Krapinsko-zagorske županije

 Javna obrana doktorskoga rada Ane Ćavar održat će se u petak, 4. srpnja 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Kontekstualni pristup dramskom tekstu u nastavi na primjeru dubrovačkih komedija 16. i 17. stoljeća

 Javna obrana doktorskoga rada Anne Martinović održat će se u ponedjeljak, 7. srpnja 2014. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: The Acquisition of English as a Second Language: Motivational aspects (Motivacijski aspekti ovladavanja inojezičnim engleskim)

 Javna obrana doktorskoga rada Martina Previšića održat će se u ponedjeljak, 7. srpnja 2014. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Povijest informbiroovskoga logora na Golom otoku 1949.-1956.

 Javna obrana doktorskoga rada Ines Carović održat će se u ponedjeljak, 7. srpnja 2014. s početkom u 14.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Ultrazvučno istraživanje artikulacije i koartikulacije hrvatskoga vokalskoga sustava

 Javna obrana doktorskoga rada Benedikta Peraka održat će se u utorak, 8. srpnja 2014. s početkom u 10.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Opojmljivanje leksema ”strah” u hrvatskome: sintaktičko-semantička analiza

 Javna obrana doktorskoga rada Anđela Starčevića održat će se u utorak, 8. srpnja 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Hrvatski i engleski jezik u dodiru: hrvatska iseljenička obitelj u Kanadi

 Javna obrana doktorskoga rada Tomislava Oroza održat će se u srijedu, 9. srpnja 2014. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-001. Naslov rada: Kulturnoantropološki pristup liku Matije Gupca u političkome diskursu i popularnoj kulturi

 Javna obrana doktorskoga rada Edina Dupanovića održat će se u srijedu, 9. srpnja 2014. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-105. Naslov rada: Priroda promjena u engleskom, hrvatskom i bosanskom rodbinskom nazivlju

 Javna obrana doktorskoga rada Marijane Krmpotić održat će se u ponedjeljak, 14. srpnja  2014. s početkom u 11.00 sati u dvorani Fond II na Odsjeku za arheologiju (zgrada Fonda). Naslov rada: Pojava transdanubijske inkrustirane keramike u sjevernoj Hrvatskoj

 Javna obrana doktorskoga rada Vladimira Filipovića održat će se u srijedu, 16. srpnja 2014. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Nacionalni kontingenti mirovnih snaga u Hrvatskoj 1992-1995. – motivi država sudionica

 Javna obrana doktorskoga rada Tihane Bagić održat će se u ponedjeljak, 21. srpnja 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-105. Naslov rada: Interkulturalna kompetencija srednjoškolskih učenika engleskoga jezika u međuodnosu s jezičnom kompetencijom i jezičnim kontaktom

 Javna obrana doktorskoga rada Krunoslava Lučića održat će se u ponedjeljak, 8. rujna  2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Suvremena teorija filmskoga stila i stilistički opis hrvatskoga dugometražnoga igranoga filma nakon Drugoga svjetskoga rata

 Javna obrana doktorskoga rada Janke Doranić održat će se u petak, 12. rujna 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Teorijsko-metodološki parametri za odabir ekvivalenta pri prevođenju hrvatskih pravnih propisa

 Javna obrana doktorskoga rada Nikše Sviličića održat će se u petak, 12. rujna 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Kauzalitet antropoloških aspekata strukture filmskoga izraza u paradigmi novoga hrvatskoga igranoga filma 1991.-2012.

 Javna obrana doktorskoga rada Šefika Tatlića održat će se u utorak, 16. rujna 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Logika humanizacije kapitala – legitimizacija represije i devalvacija funkcije političke moći

 Javna obrana doktorskoga rada Helene Stublić održat će se u srijedu, 17. rujna 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja

 Javna obrana doktorskoga rada Ksenije Klasnić održat će se u srijedu, 17. rujna 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Konstrukcija i evaluacija skala namijenjenih mjerenju prepoznavanja i iskustva ekonomskoga nasilja nad ženama u intimnim vezama

 Javna obrana doktorskoga rada Maje Dadić održat će se u petak, 19. rujna 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Konceptualizacija istraživanja kulturnih dimenzija turizma

 Javna obrana doktorskoga rada Janje Mavrović Mokos održat će se u ponedjeljak, 22. rujna  2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji F-I (zgrada Fonda). Naslov rada: Početak srednjega brončanoga doba na prostoru zapadne Slavonije – geneza i utjecaji

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Ljiljane Miletić održat će se u ponedjeljak, 22. rujna  2014. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Istraživanje i vrednovanje učinkovitosti e-učenja na primjeru linearnoga programiranja

 Javna obrana doktorskoga rada Tibora Komara održat će se u utorak, 23. rujna 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-125. Naslov rada: Konstrukcija nacionalnoga identiteta hrvatskih nogometnih reprezentativaca iz dijaspore

 Javna obrana doktorskoga rada Sanje Lončar održat će se u srijedu, 24. rujna 2014. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-018. Naslov rada: Etnologija i arhitektura u Hrvatskoj od 1870-ih do 1970-ih – istraživanja, suradnje i međuutjecaji

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Čagalj održat će se u četvrtak, 25. rujna 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-124. Naslov rada: O jezičnim identitetima u slovačkoj postnovembarskoj prozi i hrvatskim prijevodima

 Javna obrana doktorskoga rada Stijepe Letunića održat će se u četvrtak, 25. rujna 2014. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Ekonomski razvoj i općost

 Javna obrana doktorskoga rada Nikole Marangunića održat će se u četvrtak, 25. rujna 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Kognitivni i metakognitivni aspekti motivacijskih procesa za prihvaćanje i korištenje novih tehnologija u funkciji dobi

     Odgađa se javna obrana doktorskoga rada Nikole Marangunića zakazana za četvrtak, 25. rujna 2014.  Obrana će se održati  u ponedjeljak, 29. rujna 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-229.  Naslov rada: Kognitivni i metakognitivni aspekti motivacijskih procesa za prihvaćanje i korištenje novih tehnologija u funkciji dobi

 Javna obrana doktorskoga rada Franje Mijatovića održat će se u četvrtak, 25. rujna 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Filozofija vrlina Josefa Piepera

 Javna obrana doktorskoga rada Lucijane Armanda Šundov održat će se u petak, 3. listopada 2014. s početkom u 10.15 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Gotički motivi u hrvatskoj književnosti

 Javna obrana doktorskoga rada Katarine Novak održat će se u petak, 3. listopada 2014. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Fonetika i fonologija kajkavskih govora bukovečkoga područja u ludbreškoj Podravini

 Javna obrana doktorskoga rada Željke Miklošević održat će se u petak, 3. listopada 2014. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Muzej kao multimodalan komunikacijski sustav

 Javna obrana doktorskoga rada Gorana Pavlića održat će se u ponedjeljak, 6. listopada  2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Dvojno čitanje Krležina prozno-dramskog ciklusa o obitelji Glembay – primjena Bourdieuove komparativne metodologije

 Javna obrana doktorskoga rada Marine Blagaić Bergman održat će se u četvrtak, 9.  listopada 2014. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov rada: Etnološki i kulturnoantropološki doprinos otočnim studijima na primjeru Šolte

 Javna obrana doktorskoga rada Sare Ursić održat će se u srijedu, 15. listopada 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Socio-prostorni aspekti transformacije naselja na rubu velikih gradova: dva primjera iz Hrvatske

 Javna obrana doktorskoga rada Igora Mikloušića održat će se u srijedu, 15. listopada 2014. s početkom u 14.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Psiholeksička studija vrlina u hrvatskom jeziku

 Javna obrana doktorskoga rada Željke Radovinović održat će se u utorak, 21. listopada  2014. s početkom u 14.30 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Model zaštite zvučnih zapisa hrvatske glazbene baštine postupkom digitalizacije Hrvatske

 Javna obrana doktorskoga rada Darija Markovića održat će se u petak, 24. listopada 2014. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: KalendarDanica“ i hrvatska književnost

 Javna obrana doktorskoga rada Vilka Klasana održat će se u utorak, 28. listopada 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Učinci strategija informacijskoga ratovanja na donošenje odluka i oblikovanje javnoga znanja

 Javna obrana doktorskoga rada Marina Kaluže održat će se u četvrtak, 30. listopada 2014. s početkom u 11.00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (prostorija E-319). Naslov rada: Metoda za procjenu složenosti poslovnoga informacijskoga sustava

 Javna obrana doktorskoga rada Anđele Milinović održat će se u utorak, 4. studenoga 2014. s početkom u 12.30 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Jezik i pravopis splitskog novinstva između dvaju svjetskih ratova

 Javna obrana doktorskoga rada Štefke Batinić održat će se u četvrtak, 13. studenoga 2014. s početkom u 18.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Povijesni razvoj i recepcija reformne pedagogije u Hrvatskoj

 Javna obrana doktorskoga rada Martine Damiani održat će se u petak, 14. studenoga 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji F-316. Naslov rada: La funzione polemica della trasgressione femminile in Pietro Aretino (Polemička funkcija ženskoga prijestupa u djelu Pietra Aretina)

 Javna obrana doktorskoga rada Aleksandra Skendžića održat će se u utorak, 18. studenoga  2014. s početkom u 17.00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (prostorija E-319). Naslov rada: Model vrednovanja sigurnosti bežičnih lokalnih mreža u obrazovnim ustanovama

 Javna obrana doktorskoga rada Tatijane Petrić održat će se u srijedu, 19. studenoga 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Primjena modela bibliografske organizacije na hrvatski korpus neomeđene građe

 Javna obrana doktorskoga rada Tamare Horvat održat će se u četvrtak, 20. studenoga 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Službeni informacijski izvori u kontekstu e-demokracije

 Javna obrana doktorskoga rada Tijane Borovac održat će se u ponedjeljak, 24. studenoga  2014. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Socijalna interakcija djece u dobno mješovitim skupinama ustanova ranoga i predškolskoga odgoja

 Javna obrana doktorskoga rada Jagode Večerina Tomaić održat će se u srijedu, 26.  studenoga 2014. s početkom u 13.00 sati u prostoriji B-212. Naslov rada: Folklor u službi kazališta i kazalište u službi folklora: sefardska usmena tradicija, njezino mjesto i uloga u kazališnom opusu Laure Papo Bohorete

 Javna obrana doktorskoga rada Borisa Koromana održat će se u srijedu, 26. studenoga 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Politička i društvena tranzicija kao tema suvremene hrvatske proze

 Javna obrana doktorskoga rada mr. sc. Željke Tapalović održat će se u ponedjeljak, 1.  prosinca 2014. s početkom u 12.00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (prostorija E-319). Naslov rada: Eksternalizacija znanja i obavještajna paradigma

 Javna obrana doktorskoga rada Marine Grubišić održat će se u srijedu, 3. prosinca 2014. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Jezično izražavanje ljutnje u hrvatskome i (američkom) engleskome jeziku

 Javna obrana doktorskoga rada Fabrizija Fiorettija održat će se u petak, 5. prosinca 2014. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: La mafia attraverso la letteratura italiana. Dal Romanticismo di Carmelo Piola alla nascita della letteratura d’impegno (Mafija kroz talijansku književnost. Od romantizma Carmela Piole do nastanka založene književnosti)

 Javna obrana doktorskoga rada Maše Musulin održat će se u utorak, 9. prosinca 2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji D-I. Naslov rada: Poredbeni opisi glasovnih sustava standardnih inačica španjolskoga jezika

 Javna obrana doktorskoga rada Ivane Tomas održat će se u utorak, 9. prosinca 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Srednjovjekovne jednobrodne crkve s kupolom južne Dalmacije i Boke kotorske

 Javna obrana doktorskoga rada Matije Varge održat će se u ponedjeljak, 15. prosinca 2014. s početkom u 15.00 sati u Infolabu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (prostorija E-319). Naslov rada: Unaprjeđenje upravljanja informacijskim sustavima u javnom sektoru

 Javna obrana doktorskoga rada Ane Bukvić održat će se u petak, 19. prosinca 2014. s početkom u 14.00 sati u prostoriji F-316. Naslov rada: Dramski pisci talijanskoga jezičnoga izričaja u Zadru u 19. stoljeću

 Javna obrana doktorskoga rada Josipe Tomašić Jurić održat će se u utorak, 23. prosinca  2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Pučka sastavnica u djelu Luke Ilića Oriovčanina

 Javna obrana doktorskoga rada Rahaele Varga održat će se u utorak, 23. prosinca 2014. s početkom u 18.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Operacionalizacija učeničkih socijalnih kompetencija u suvremenoj nastavi

 Javna obrana doktorskoga rada Ane Blažević Simić održat će se u ponedjeljak, 29. prosinca  2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Modeli obrazovanja na jezicima manjina: komparativna analiza europskih iskustava

Javna obrana doktorskoga rada Tomislava Zagode održat će se u ponedjeljak, 29. prosinca  2014. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Humor u slovenskom, bosanskohercegovačkom i hrvatskom romanu u razdoblju tranzicije