Javne obrane doktorskih radova – srpanj 2011.

mr . sc. Hasnije Ilazi održat će se u petak, 1. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada: Pojam čovjeka u filozofiji Charlesa Taylora.

Silvane Ereiz održat će se u petak, 1. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Tipologija likova u dubrovačkoj komediji osamnaestoga stoljeća.

– mr. sc. Dubravke Slabinac-Bouša održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2011.  s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada: Pjesnički znak kao svjetonazor u pjesništvu Milana Dedinca.

 – mr. sc. Davora Balića održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2011. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-101. Naslov rada:  Etička misao Marka Marulića.

– mr. sc. Zrinke Greblo održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2011. u 17.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada:  Perfekcionizam u darovitih sportaša: uloga osobinskih i okolinskih činitelja.

 – Ivana Botice održat će se u utorak, 5. srpnja 2011. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada:  Krbavski knezovi u srednjem vijeku.

 – mr. sc. Jelene Zlatković Winter održat će se u srijedu, 6. srpnja 2011. u 15.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada:  Stranac i državljanin: manjine i migranti u Europi nakon 1989. godine.

 – mr. sc. Ivančice Pavišić održat će se u četvrtak, 7. srpnja 2011. u 11.00 sati na odsjeku za arheologiju. Naslov rada:  Naseljenost sjeverozapadne Hrvatske u kasno brončano doba s posebnim osvrtom na keramiku kulture polja sa žarama.

– Verene Vidrih Perko održat će se u petak, 8. srpnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji Infolab na Odsjeku za informacijske znanosti. Naslov rada:  Muzeologija i arheologija za javnost – Muzej Krasa.

Gordane Hržica održat će se u četvrtak, 14. srpnja 2011. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Glagolske kategorije aspekta, vremena i akcionalnosti u usvajanju hrvatskoga jezika.

Katarine Ivon održat će se u petak, 15. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-225. Naslov rada glasi: Imagološka analiza zadarskih koledara (Narodni koledar i Svačić).

– Željka Klaića održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-301. Naslov rada glasi: Djelatnost Vjekoslava Spinčića u Političkom društvu za Hrvate i Slovence u Istri (1902.-1908.).

mr. sc. Marijana Franjčića održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Religijska inkulturacija i razvoj interkulturalne osjetljivosti u nastavi vjerskog odgoja.

Nataše Stojan održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada glasi: Objekt u engleskom i hrvatskom jeziku.

– mr. sc. Vesne Kalajžić održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-308. Naslov rada glasi: Zadarske novine i kulturni život Zadra od 1990. do 2000. godine.

– mr. sc. Ljiljane Zekanović-Korona održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-103. Naslov rada glasi: Model evaluacije sustava za e-učenje.

Nikole Anušića održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada glasi: U sjeni velikog rata: utjecaj pandemije španjolske gripe (1918./1919.) na sociodemografske promjene u sjevernoj Hrvatskoj.

–  mr. sc. Jasminke Juretić održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada glasi: Uloga socijalne anksioznosti i regulacije emocija u doživljavanju pozitivnih emocija.

–  mr. sc. Rosande Pahljina Reinić održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada glasi: Osobni i kontekstualni ciljevi postignuća u samoreguliranom učenju.

–  Maje Polić održat će se u utorak, 19. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada glasi: Hrvatski čitaonički pokret u Kvarnerskom primorju i Liburnijskoj Istri u 19. i na početku 20. stoljeća.

Gorana Livazovića održat će se u utorak, 19. srpnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Utjecaj medija na poremećaje u ponašanju adolescenata.

–  mr. sc. Katje Radoš Perković održat će se u srijedu, 20. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-209. Naslov rada glasi: Promišljanje identiteta u hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija.

–  mr. sc. Ivone Orlić održat će se u srijedu, 20. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-103 Naslov rada glasi: Regionalni identitet u suvremenoj turističkoj ponudi Istre.

–  mr. sc. Slavka Amulića održat će se u petak, 22. srpnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada glasi: Perspektivizam i pluralizam.

Javne obrane doktorskih radova – lipanj 2011.

Kristine Cergol održat će se u srijedu, 8. lipnja 2011. s početkom u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani na II. katu Knjižnice fakulteta. Naslov rada: Jezična aktivacija i leksički pristup u stranom ili drugom i materinskom jeziku.

mr . sc. Sanje Žaja Vrbica održat će se u ponedjeljak, 13. lipnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Marko Rašica.

mr . sc. Ivana Bulića održat će se u utorak, 14. lipnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Ivan Skerlecz Lomnički 1913. – 1917. Kraljevski komesar i hrvatski ban..

Lucije Šimičić održat će se u srijedu, 15. lipnja 2011. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani na II. katu Knjižnice fakulteta. Naslov rada: Identifikacijski procesi i jezične promjene na otoku Visu.

mr. sc. Vladimire Rezo održat će se u srijedu, 15. lipnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Novohistorističko čitanje časopisa Savremeni pogledi.

mr. sc. Ines Sučić održat će se u četvrtak, 16. lipnja 2011. s početkom u 16.30 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Točnost prepoznavanja počinitelja kaznenih djela: ispitivanje fenomena verbalnog zasjenjivanja.

mr sc. Hrvoja Klasića održat će se u petak, 17. lipnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-202. Naslov rada: 1968. u Jugoslaviji. Društveno-političke promjene u Jugoslaviji u kontekstu svjetskih zbivanja.

Barbare Pisker održat će se 21. lipnja 2011. u 17.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Kritička pravna teorija: tradicija i nova sinteza.

mr. sc. Silvije Pisk održat će se u utorak, 28. lipnja 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora) i njegova uloga u regionalnoj povijesti.

mr. sc. Ante Žužula održat će se u srijedu, 29. lipnja 2011. s početkom u 18.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Interkulturalne odrednice oblikovanja udžbenika.

mr. sc. Tatjane Šarić održat će se u srijedu, 29. lipnja 2011. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada: Položaj i uloga omladine i omladinskih organizacija u FH/NRH 1945.-1954..

Davora Mikasa održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2011. s početkom u 18.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Povezanost školskog uspjeha i socijalne kompetencije učenika.

 mr. sc. Tihane Luetić održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Studenti Sveučilišta u Zagrebu 1874.-1914. Svakodnevica i društveni život.

mr. sc. Orlande Obad održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2011 s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Europska unija u Hrvatskoj: Društvena percepcija iz perspektive postkolonijalne teorije.

mr. sc. Darie Rovan održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2011 s početkom u 16.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Odredinice odabira ciljeva pri učenju matematike u visokom obrazovanju.

Javne obrane doktorskih radova – svibanj 2011.

Franje Janeša održat će se u ponedjeljak, 2. svibnja 2011. s početkom u 1100 sati u prostoriji A-307. Naslov rada: Usporedba leksičkih i pragmatičkih osobitosti hrvatskoga i njemačkoga jezika mladih.

 Maje Matasović održat će se u utorak, 3. svibnja 2011. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Analiza najstarijih latinskih posuđenica u hrvatskom u kontekstu ranih kontakata Romana i Slavena

–  mr. sc. Anite Jeličić održat će se u srijedu, 11. svibnja 2011. s početkom u 15.00 sati u prostoriji Info-lab na Odsjeku za informacijske znanosti.  Naslov rada: Utjecaj vizualnog koda na percepciju dizajnirane poruke na primjeru plakata kao komunikacijskog medija.

 –  mr. sc. Danijele Šincek održat će se u srijedu, 11. svibnja 2011. s početkom u 16.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Utjecaj vršnjaka i spremnost na rizično ponašanje mladih.

–  Ive Ceraj održat će se u četvrtak, 12. svibnja 2011. s početkom u 12.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Dizajnersko djelo arhitekta Bernarda Bernardija (1951.-1985.)

–  Josipa Celića održat će se u četvrtak, 12. svibnja 2011. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Struktura stanovništva gradova zadarskog distrikta za francuske uprave u Dalmaciji (1806.-1814.)

 Tonće Jukić održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Učiteljevo poimanje i poticanje kreativnosti u primarnom odgoju i obrazovanju.

mr. sc. Eme Ničea Gruber održat će se u srijedu, 18. svibnja 2011. s početkom u 16.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Kroskulturalna analiza posljedica društvene stigmatizacije osoba s psihičkim poremećajima.

mr. sc. Majde Naji održat će se u četvrtak, 19. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-227. Naslov rada: Komparativna analiza globalnih dimenzija kurikuluma.

 Gorana Goldbergera održat će se u petak, 20. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Medijska prezentacija malih vjerskih zajednica u Hrvatskoj: analiza sadržaja dnevnih novina.

 Vlatka Broza održat će se u ponedjeljak, 23. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Diachronic Analysis of Aspectual Preverbs and Postverbal Particles in English (Dijakronijska analiza aspektualnih glagolskih predmetaka i čestica u engleskom jeziku).

– Nede Borić održat će se u četvrtak, 26. svibnja 2011. s početkom u 10.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Analiza leksičkih skupova u stručnom diskursu arhitekture u hrvatskom i engleskom jeziku.

 – Sandre Nakić održat će se u petak, 27. svibnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Prediktori razvoja poslijeporođajne depresije.

 mr. sc. Bratislava Lučina održat će se u petak, 27. svibnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-208. Naslov rada: Jedan model humanističke recepcije klasične antike: “In epigrammata priscorum commentarius” Marka Marulića.

 mr. sc. Danijela Vojaka održat će se u petak, 27. svibnja 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji F-316. Naslov rada: U predvečerje rata: Položaj romskog stanovništva u Banovini Hrvatskoj u razdoblju od 1939. do 1941.

– mr. sc. Slavka Kovačića održat će se u ponedjeljak, 30. svibnja 2011. s početkom u 14 sati u prostoriji A-101.  Naslov rada:  Filozofijski korijeni humanizma.                                                                          

– Vlatke Dugački održat će se u ponedjeljak, 30. svibnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji C-108. Naslov rada: Češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji (1918.-1941.).                     

Dubravke Vilke-Pinter održat će se u utorak, 31.svibnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-320. Naslov rada: Razina jezične kompetencije i organizacija mentalnog leksikona bilingvala.

– Marice Grigić održat će se u utorak, 31. svibnja 2011. s početkom u 9.30 sati na Odsjeku za kroatistiku.  Naslov rada: Nepoznate drame Josipa Kosora.

Javne obrane doktorskih radova – travanj 2011.

 Petre Rodik održat će se u petak, 1. travnja 2011. s početkom u 14.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Društvena uloga i identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske.

mr. sc. Antonije Primorac održat će se u utorak, 5. travnja 2011. s početkom u 14.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Suvremena filmska čitanja ženskog subjektiviteta u engleskom romanu devetnaestog stoljeća.

 Vitomire Lončar održat će se u četvrtak, 7. travnja 2011. s početkom u 14.00 sati u Dvorani V. Naslov rada: Kazališna tranzicija u Hrvatskoj – kulturni, zakonodavni i organizacijski aspekti..

Tomislava Bilića održat će se u petak, 8. travnja 2011. s početkom u 11.00 sati na Odsjeku za arheologiju u zgradi Fonda. Naslov rada: Mitološka pozadina najranijih spoznaja grčke znanstvene geografije.

mr. sc. Marije Lütze Miculinić održat će se u petak, 8. travnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Razvoj teorije pasiva u hrvatskoj i njemačkoj gramatikologiji od Bartola Kašića i Johanna Christopha Adelunga do danas i njihova primjenjivost u hrvatsko-njemačkim prijevodima.

-Igor Kulenović s uspjehom je obranio doktorsku disertaciju
18. travnja 2011.  Arheološke perspektive proučavanja nastanka odnosa društvene nejednakosti.

mr. sc. Martine Grahek Ravančić održat će se u četvrtak, 21. travnja 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Djelovanje Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području Zagreba u razdoblju od 1944. do 1947. godine

Petra Mihatova održat će se u četvrtak, 28. travnja 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Foucaultov pojam moći kao temelj suvremenog panoptizma.

– Domagoja Vidovića održat će se u petak, 29. travnja 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Antroponimija i toponimija Zažablja.

mr. sc. Predraga Oreškog održat će se u petak, 29. travnja 2011. s početkom u 14.30 sati u prostoriji E-319. Naslov rada: Utjecaj slobodnoga softvera otvorenog izvornoga koda na izvođenje nastave informatike u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

mr. sc. Martine Grahek Ravančić održat će se u četvrtak, 21. travnja 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Djelovanje Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području Zagreba u razdoblju od 1944. do 1947. godine

Petra Mihatova održat će se u četvrtak, 28. travnja 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Foucaultov pojam moći kao temelj suvremenog panoptizma.

– Domagoja Vidovića održat će se u petak, 29. travnja 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Antroponimija i toponimija Zažablja.

mr. sc. Predraga Oreškog održat će se u petak, 29. travnja 2011. s početkom u 14.30 sati u prostoriji E-319. Naslov rada: Utjecaj slobodnoga softvera otvorenog izvornoga koda na izvođenje nastave informatike u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

 Franje Janeša održat će se u ponedjeljak, 2. svibnja 2011. s početkom u 1100 sati u prostoriji A-307. Naslov rada: Usporedba leksičkih i pragmatičkih osobitosti hrvatskoga i njemačkoga jezika mladih.

Maje Matasović održat će se u utorak, 3. svibnja 2011. s početkom u 15.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Analiza najstarijih latinskih posuđenica u hrvatskom u kontekstu ranih kontakata Romana i Slavena

Javne obrane doktorskih radova – ožujak 2011.

–  Irene Lasić održat će se u utorak, 1. ožujka 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji E-303. Naslov rada: Ekranizacije odabranih djela Arthura Schnitzlera

–  mr. sc. Zlatice Kozjak Mikić održat će se u utorak, 1. ožujka 2011. s početkom u 10.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Emocionalni i psihosomatski aspekti prilagodbe na zahtjeve srednje škole

mr. sc. Ivana Mijića održat će se u srijedu, 2. ožujka 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Kauzalnost razvoja informacijskog društva u Hrvatskoj.

 Ivane Čapeta Rakić održat će se u utorak, 8. ožujka 2011. s početkom u 14.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Filozofskog fakulteta. Naslov rada: Djela radionice Santa Croce na istočnoj obali Jadrana.

–  mr. sc. Borke Bobovec održat će se u utorak, 8. ožujka 2011. s početkom u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Filozofskog   fakulteta. Naslov rada: Arhitektonski opus Miroslava Begovića.

Kristiana Novaka održat će se u srijedu, 9. ožujka 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-307. Naslov rada: Rekonstrukcija jezičnih biografija pripadnika ilirskoga pokreta – prilog povijesnoj sociolingvistici hrvatsko-njemačkih jezičnih dodira.

Dubravke Brezak Stamać održat će se u petak, 11. ožujka 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Poetika poslanice u stihu u hrvatskoj književnosti XV. i XVI. stoljeća.

 –  mr. sc. Darije Omrčen održat će se u petak, 11. ožujka 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Usvajanje vokabulara engleskoga kao stranoga jezika struke.

–  Ane Perinić Lewis održat će se u ponedjeljak, 14. ožujka 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Pluralizam lokalnih identiteta Hvarana u pisanim izvorima i usmenom pjesništvu.

 –  mr. sc. Dragana Markovine održat će se u utorak, 15. ožujka 2011. s početkom u 17.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Dalmacija u mletačkim reformskim projektima 18. stoljeća.

 mr. sc. Smiljane Narančić Kovač održat će se u ponedjeljak, 21. ožujka 2011. s početkom u 14.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Jedna priča i dva pripovjedača: pripovjedne perspektive u dvojnome diskursu suvremene slikovnice.

mr. sc. Mladena Mavara održat će se u ponedjeljak, 21. ožujka 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji C-201. Naslov rada: Uloga školskog neuspjeha kao prediktora ovisničkog ponašanja.

Ivana Andrijanića održat će se u četvrtak, 24. ožujka 2011. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Fakulteta. Naslov rada: Upanišadi Bijele Yajurvede u svjetlu vedantske komentatorske tradicije.

Gorana Akrapa održat će se u četvrtak, 24. ožujka 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Informacijske strategije i operacije u oblikovanju javnoga znanja.

Margarete Matijević održat će se u srijedu, 23. ožujka 2011. s početkom u 14.30 u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Političko, crkveno i kulturno djelovanje Svetozara Rittiga (1873.-1961.).

– mr. sc. Marka Mustapića održat će se u petak, 25. ožujka 2011. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta. naslov rada: Studentska procjena važnosti aktualnih društvenih problema.

Hrvoja Kalafatića održat će se u ponedjeljak, 28. ožujka 2011 s početkom u 14.00 sati na Odsjeku za arheologiju u zgradi Fonda. Naslov rada: Kulturna grupa Barice-Gređani i njen položaj u kasnom brončanom dobu Karpatske kotline.

 – Veseljke Rebić održat će se u ponedjeljak, 28. ožujka 2011. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-229. Naslov rada: Psihofiziološki korelati obrade jačine podražaja kao pokazatelji mehanizma percepcije svjetline.

 – Simone Kuti održat će se u četvrtak, 31. ožujka 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-315. Naslov rada: Transnacionalni socijalni prostori. Prekogranične veze migrantskih skupina u Hrvatskoj.

 

Javne obrane doktorskih radova – veljača 2011.

–  mr. sc. Ivane Lovrić Jović održat će se u petak, 4. veljače 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110 na Odsjeku za kroatistiku. Naslov rada: Jezična analiza frančezarija – Ponašijenčene Molièreove komedije kao književni ogled dubrovačkoga pučkog govora.

–  Marte Andrić održat će se u ponedjeljak, 7. veljače 2011. s početkom u 12.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera.

Etami Borjan održat će se u ponedjeljak, 7. veljače 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-209. Naslov rada glasi: Putovanje u kolektivno nesvjesno: uloga etnografskoga dokumentarca u percepciji talijanskoga identiteta u razdoblju nakon Drugoga svjetskoga rata.

mr. sc. Tamare Bjažić Klarin održat će se u utorak, 8. veljače 2011. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani na II. katu Knjižnice. Naslov rada glasi: Ernest Weissemann. Arhitektonsko djelo 1926. – 1939.  

–  Aleksandre Ščukanec  održat će se u utorak, 8. veljače 2011. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-209. Naslov rada glasi: Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću: sistemskolingvistički, sociolingvistički i jezičnobiografski aspekti.

Marije Bakotić održat će se u srijedu, 9. veljače 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-203. Naslov rada: Razlike u razni aktivacije i dnevna pospanost nakon djelomične deprivacije spavanja.

Darka Babića održat će se u četvrtak, 10. veljače 2011. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada glasi: Koncept upravljanja baštinom unutar teorijskoga okvira informacijskih i komunikacijskih znanosti: baštinska pismenost.

mr. sc. Ivane Marčinko održat će se u četvrtak, 10. veljače 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-203. Naslov rada: Provjera prediktivne valjanosti različitih modela dobrobiti na zdravstvene ishode.

Petra Jandrića održat će se u petak, 11. veljače 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji Info-lab na Odsjeku na Informacijske znanosti. Naslov rada glasi: Kritička analiza e-obrazovanja.

 Enisa Zebića održat će se u ponedjeljak, 14. veljače 2011. s početkom u 17.00 sati u prostoriji A-101. Naslov rada glasi: Politička filozofija Julija Makanca.

Igora Smailagića održat će se u srijedu, 16. veljače 2011. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-114. Naslov rada: Dvovidni glagoli u hrvatskome i slovenskome jeziku

Meri Kunčić održat će se u utorak, 22. veljače 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Život i djelatnost obrtnika, umjetnika i zdravstvenih djelatnika u rapskoj komuni u drugoj polovici 15. stoljeća.

Ivane Brković održat će se u četvrtak, 24. veljače 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Semantika prostora u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća.

– Marije Kretić-Nađ održat će se u petak, 25. veljače 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Popularna kultura u osječkom “Hrvatskom listu” (1920-1945)

– Siniše Radovića  25. veljače 2011. pod naslovom Ekonomija prvih stočara na istočnom Jadranu: Značenje lova i stočarstva u prehrani neolitičkih ljudi,

Javne obrane doktorskih radova – siječanj 2011.

– mr. sc. Dražena Kušena održat će se u srijedu, 12. siječnja 2011. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Arhivi vjerskih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj. Razvoj, tipologija, sadržajni značaj.

Anite Runjić-Stoilove održat će se četvrtak, 13. siječnja 2011. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Filozofskog fakulteta. Naslov rada: Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera.

–  mr. sc. Ivane Macuka održat će se u četvrtak, 13. siječnja 2011. s početkom u 13.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Uloga obitelji i emocionalne regulacije u prilagodbi mlađih adolescenata.

–  mr. sc. Mladenka Domazeta održat će se u petak, 14. siječnja 2011. s početkom u 11.00 sati u prostoriji C-108. Naslov rada: Stari Grad na Hvaru od ponarođenja do I. svjetskog rata – Otočni grad u krizi na razmeđu 19. i 20. stoljeća.

–  mr. sc. Tinke Katić održat će se u utorak, 18. siječnja 2011. s početkom u 11.30 sati u prostoriji Infolab na Odsjeku za informacijske znanosti. Naslov rada: Model organizacije informacija o europskoj tiskanoj baštini (1455.-1850.) u hrvatskim knjižničnim zbirkama.

–  Adrijane Šuljok održat će se u petak, 21. siječnja 2011. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-228. Naslov rada: Medijske prezentacije znanosti i društvene promjene u Hrvatskoj.

Zrinke Paladino održat će se u ponedjeljak, 24. siječnja 2011. s početkom u 11.00 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Filozofskog fakulteta. Naslov rada: Lavoslav Horvat: Arhitektonsko djelo 1922.-1977.

–  Vesne Pisasevoli održat će se u utorak, 25. siječnja 2011. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110 na Odsjeku za kroatistiku. Naslov rada: Glagolski vid u hrvatskom i talijanskom jeziku.

mr. sc. Višeslava Aralice održat će se u petak, 28. siječnja 2011. s početkom u 14.30 sati u prostoriji C-108. Naslov rada glasi: Konstrukcija identiteta Hrvata u hrvatskome seljačkom pokretu i nacionalističkome i ustaškom pokretu (1935.-1945.).

Ivana Trojana održat će se u ponedjeljak, 31. siječnja 2011. s početkom u 10.30 sati u prostoriji B-110. Naslov rada glasi: Dramska, kazališna i kulturno-politička djelatnost Milana Ogrizovića i bečka moderna.

– Sanje Škifić održat će se u petak, 14. siječnja 2011. s početkom u 10.30 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Jezični konflikt u odnosu ideologijâ standarda i dijalekta.