Obrane doktorskih radova u svibnju 2018. godine

Javna obrana doktorskoga rada:

– Aleksandre Knoll održat će se u utorak, 8. svibnja 2018. s početkom u 16.00 sati u prostoriji A-218. Naslov rada: Španjolski prijedlozi a, de, en, por, para i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku.

– Marije Bilić održat će se u srijedu, 9. svibnja 2018. s početkom u 13.00 sati u Konferencijskoj dvorani u Knjižnici fakulteta. Naslov rada: Korpusna analiza engleskih fraznih glagola u jeziku prava.

– Marka Jelenića održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Glad i nestašica od 1813. do 1825. u Rovinjštini – društveni, klimatski i agrarni aspekti.

– Kristine Slunjski održat će se u petak, 18. svibnja 2018. s početkom u 9.00 sati u prosoriji B-110. Naslov rada: Utjecaj popularne kulture na suvremeni hrvatski dječji roman.

Kornelije Pinter održat će se u petak, 25. svibnja 2018. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B 110. Naslov rada: Prostor u jeziku – semantičko polje vode u pjesništvu Delimira Rešickog.

– Kristiana Đokića održat će se u petak, 25. svibnja 2018. s početkom u 12.00 sati u prostoriji Infolab na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Informacijska gustoća i vizualna aktivnost u dinamičnim slikama.

– Ane Pongrac Pavlina održat će se u utorak, 29. svibnja 2018. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-212A. Naslov rada: Učinkovitost softverske simulacije u nastavi informatike.