Obrane doktorskih radova

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU E-OBRANA DOKTORSKIH RADOVA

Kandidatkinja: Martina Hranj

Datum i mjesto održavanja obrane: 29. svibnja 2020. s početkom u 11.00 sati, u prostoriji A-101.

Naslov rada: Varaždinska prezimena – pregled mijena prezimenskoga sustava i onomastička raščlamba.

Mentorica: prof. dr. sc. Anđela Frančić

PDS Hrvatska kultura

Povjerenstvo za obranu:

1.  prof. dr. sc. Bernardina Petrović, predsjednica povjerenstva

2. prof. dr. sc. Anđela Frančić,  članica povjerenstva

3. dr. sc. Joža Horvat, znan. suradnik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje),  član povjerenstva

Javna obrana može se pratiti na poveznici

http://maia.ffzg.hr/obrane/2020-05-29-Martina-Hranj.html

______________________________________________________________________________

Kandidat: Berislav Čović

Datum i mjesto održavanja obrane: utorak, 2. lipnja 2020. u 12.00 sati, prostorija A-101

Naslov rada: Svjetski etos i svjetsko gospodarstvo

Mentor: prof. dr. sc. Ante Čović (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

PDS Filozofija

Povjerenstvo za obranu rada (svi nazočni):

 1. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Lino Veljak, član povjerenstva
 3. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krznar (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada može se pratiti preko Skypea.

Veza: FFZG Odsjek za filozofiju (oko eventualnih problema kontaktirati Hrvoja Jurića: hjuric@yahoo.com ili 091 5789 989).

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Goranka Horjan

Datum i mjesto održavanja obrane: 4. lipnja 2020. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-101

Naslov rada: Strateško planiranje i upravljanje u nacionalnim muzejima u Republici Hrvatskoj

Mentor: doc. dr. sc. Darko Babić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

Povjerenstvo za obranu:

1. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi, predsjednik povjerenstva

2. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, član povjerenstva

3. dr. sc. Sanja Tišma, znan. savj. (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb), članica povjerenstva

Šaljem Vam tražene podatke.

Javna obrana doktorskoga rada može se pratiti preko platforme Join Zoom meeting:

Poveznica za online praćenje obrane je:

https://us02web.zoom.us/j/81354792562?pwd=b2U1VkZVSDNGRDZHYk9yVjVJcDhZdz09

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Martina Kokolari

Datum i mjesto održavanja obrane: ponedjejak, 8. lipnja 2020. u 11.00 sati, u prostoriji A-101

Naslov rada: Likovi dekadenata u hrvatskoj književnosti na kraju XIX. i početku XX. stoljeća.

Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Vuković

PDS Hrvatska kultura

Javna obrana doktorskoga rada može se pratiti preko platforme Join Zoom meeting:

Poveznica za online praćenje obrane je:

https://zoom.us/j/92778732995?pwd=S0pHM1JDMHUvcFJIRUdXNzBTbnhQdz09.

Povjerenstvo za obranu:

1. doc. dr. sc. Lana Molvarec, predsjednica povjerenstva

2. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković, mentor i član povjerenstva

3. dr. sc. Suzana Marjanić, znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb), članica povjerenstva

__________________________________________________________________________

Kandidatkinja: mr. sc. Sandra Didović Baranac

Datum i mjesto održavanja obrane: 18. lipnja 2020. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-101

Naslov rada: Strah od čitanja i ovladavanje vještinom čitanja na stranome jeziku

Mentorica: prof. u miru dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović

PDS Glotodidaktika

Povjerenstvo za obranu:

1. doc. dr. sc. Sandra Mardešić, predsjednica povjerenstva

2. izv. prof. dr. sc. Renata Šamo (Učiteljski fakultet, Zagreb), članica povjerenstva

3. izv. prof. dr. sc. Renata Geld, članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti on-line (podaci naknadno).

______________________________________________________________________________

Dan otvorenih vrata poslijediplomskih studija FF-a

Info-dan poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija održat će se u četvrtak, 19. rujna 2019. od 14.00 do 19.00 sati u prostoru ispred Knjižnice fakulteta.

Pozivamo zainteresirane kandidate da dođu na Info-dan na kojem će biti predstavljeni posijediplomski studijski programi s informacijama o uvjetima upisima i uvjetima studiranja na poslijediplomskoj razini.

______________________________________________________________________________

Otvoren je natječaj za prijavu kandidata za upis na poslijediplomske doktorske i specijalističke studije koji se ustrojavaju i izvode na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Natječaj je otvoren od 2. do 30. rujna 2019. Tekst natječaja i informacije mogu se naći u izborniku Natječaji za upis.

______________________________________________________________________________

Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije, raspisao je natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA u akademskoj godini 2019./2020.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 14. lipnja do 2. listopada 2019.

Opširnije informacije nalaze se na web stranici Studija  http://uljp.unizg.hr/. Za dodatne upite kontaktirati:

–  doc. dr. sc. Maja Klindžić; mklindzic@net.efzg.hr, tel. 099/210-8748.

–  doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić; mparmac@ffzg.hr, tel. 091/753-0949.

REAKREDITACIJA SVEUČILIŠNIH DOKTORSKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU / Re-accreditation of the doctoral study programmes

U postupku rekareditacije koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje nalaze se sveučilišni poslijediplomski doktorski studiji:

 • Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
 • Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
 • Predmoderna povijest
 • Sociologija
 • Znanosti o književnosti, teatrologija i dramatologija, filmologija, muzikologija i studij kulture

Povjerenstvo za rekareditaciju poslijediplomskoga doktorskoga studija Sociologije posjetit će Fakultet 20. svibnja 2019. Za ostale studijske programe posjet članova povjerenstava održan je 6. svibnja 2019.

Protokol:

 • 9.00-9.30 – Sastanak povjerenstva s dekanicom i prodekanima / Meeting with the Management
 • 9.30-10.30 – Sastanak s voditeljem studija / Meeting with the heads of programme
 • 10.30-11.30 – Interni sastanak članova Stručnoga povjerenstva / Internal meeting of the Expert panel
 • 11.30-12.15 – Sastanak s doktorandima / Meeting with PhD students
 • 12.15-13.00 – Sastanak s mentorima / Meeting with the supervisors
 • 13.00-14.45 – Interni sastanak članova stručnoga povjerenstva / Internal meeting of the Expert panel (catering)
 • 14.30-14.45 – Završni sastanak s upravom / Exit meeting with the Management

Komentari, sugestije, pohvale na rad nastavnog i nenastvanog osoblja i općeniti na rad Fakulteta mogu se iznijeti Članovima Stručnoga povjernstva putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar. Poruke će se koristiti isključivo u internom radu povjerenstva.