Javne obrane doktorskih radova

Kandidatkinja: Olgica Klepač

Datum održavanja obrane: 30. ožujka 2021.  s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Rezidencijalno podrijetlo učenika i odabir studija

Mentor: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić i dr. sc. Branislava Baranović, znan. svaj. (Institut za društvena istraživanja)

PDS Sociologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Tihana Babić

Datum održavanja obrane: 7. travnja 2021.  s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Promjena komunikacijske paradigme u visokom obrazovanju pod utjecajem društvenih medija

Mentorice: prof. dr. sc. Gordana Vilović i prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

___________________________________________________________________________

Kandidatkinja:Ana Unkić

Datum održavanja obrane: 13. travnja 2021.  s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Programsko-prostorni aspekti i društvena uloga Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu

Mentorica: dr. sc. Naila Ceribašić, znan. savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu)

PDS Etnologija i kulturna antropologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja:Kristina Romić

Datum održavanja obrane: 19. travnja 2021.  s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Vrjednovanje otvoreno dostupnih časopisa u hrvatskoj znanstvenoj zajednici

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

REAKREDITACIJA SVEUČILIŠNIH DOKTORSKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU / Re-accreditation of the doctoral study programmes

U postupku rekareditacije koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje nalaze se sveučilišni poslijediplomski doktorski studiji:

 • Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
 • Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
 • Predmoderna povijest
 • Sociologija
 • Znanosti o književnosti, teatrologija i dramatologija, filmologija, muzikologija i studij kulture

Povjerenstvo za rekareditaciju poslijediplomskoga doktorskoga studija Sociologije posjetit će Fakultet 20. svibnja 2019. Za ostale studijske programe posjet članova povjerenstava održan je 6. svibnja 2019.

Protokol:

 • 9.00-9.30 – Sastanak povjerenstva s dekanicom i prodekanima / Meeting with the Management
 • 9.30-10.30 – Sastanak s voditeljem studija / Meeting with the heads of programme
 • 10.30-11.30 – Interni sastanak članova Stručnoga povjerenstva / Internal meeting of the Expert panel
 • 11.30-12.15 – Sastanak s doktorandima / Meeting with PhD students
 • 12.15-13.00 – Sastanak s mentorima / Meeting with the supervisors
 • 13.00-14.45 – Interni sastanak članova stručnoga povjerenstva / Internal meeting of the Expert panel (catering)
 • 14.30-14.45 – Završni sastanak s upravom / Exit meeting with the Management

Komentari, sugestije, pohvale na rad nastavnog i nenastvanog osoblja i općeniti na rad Fakulteta mogu se iznijeti Članovima Stručnoga povjernstva putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar. Poruke će se koristiti isključivo u internom radu povjerenstva.