Otvoren je natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost na doktorskom studiju Psihologije

Na natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost mogu se natjecati kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij u akad. god. 2016/2017.

Na natječaj se prijavljuje molbom uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta prema kriterijima (vidi dopis u prilogu).

Javna obrana doktorskog rada

Martine Ožanić održat će se u petak, 24. veljače 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-126. Naslov rada: Atektonsko građeni oltari XVIII. stoljeća na području sjeverozapadne Hrvatske.

Ivane Brač održat će se u petak, 24. veljače 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-225.Naslov rada: Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskomu jeziku.

– Rusmira Šadića održat će se u ponedjeljak, 27. veljače 2017. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-106. Naslov rada: Ontologija Mulla Sadra Shirazija.

– Ivane Krišto održat će se u ponedjeljak, 6. ožujka 2017. s početkom u 10.30 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Preinaka Gartnerova pristupa za poboljšanje kvalitete upravljanja informacijama i komunikacijama.

– Zvonka Martića održat će se u srijedu, 8. ožujka 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Hodočasničko mjesto kao prostor međureligijskoga dijaloga – marijansko svetište u Olovu.

– Aleksandre Prćić održat će se u četvrtak, 9. veljače 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Hrvatska manjina u Srbiji i školovanje na hrvatskomu jeziku.

– Ane Marije Boljanović održat će se u četvrtak, 9. ožujka 2017. s početkom u 15.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice fakulteta. Naslov rada: Komunikacijska uloga norma i normizacije u suvremenom društvu

Darka Novosela održat će se u petak, 10. ožujka 2017. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-201. Naslov rada: Didaktičko oblikovanje multimedijskoga udžbenika u nastavi glazbene kulture.

– Ive Lakić Parać održat će se u petak, 10. ožujka 2017. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309.Naslov rada: Prožimanje japanskih religijskih tradicija na primjeru bodhisattve Jizōa.

– Željka Predojevića održat će se u ponedjeljak, 13. ožujka 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji B-110. Naslov rada: Uloga hrvatske usmene književnosti u oblikovanju kulturnoga identiteta južne Baranje.

Nevene Jerak Muravec održat će se u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309. Naslov rada: Diskurzivna analiza ideologije europske statističke harmonizacije.

– Ivane Dević održat će se u srijedu, 22. ožujka 2017. s početkom u 9.00 sati u prostoriji Infolab na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Razvoj ontologije iz enciklopedički organiziranog znanja.

Natječaj za upis na doktorski studij Psihologije u ak. god. 2016/2017.

Tekst natječaja nalazi se u privitku. Detaljnije informacije o dostupnim mentorima, prijemnom ispitu, hodogram upisa na studij te program doktorskog studija nalaze se na internetskoj stranici: http://psihologija.ffzg.unizg.hr/poslijediplomski/doktorski.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, ili se mogu osobno predati u Urudžbeni ured, soba D-02.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2017.

Natječaj za upis na PDS Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu u akad. god. 2016/2017.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij. Natječaj je otvoren do 28. veljače 2017.

Opširni tekst natječaja, program studija i primjer molbe možete pogledati na:

Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Otvoren je natječaj za dodjelu “Stipendije za izvrsnost” koja uključuje oslobođenje plaćanja školarine na doktorskim studijima:

 • Arheologije
 • Povijesti umjetnosti (u ak .godini 2016/2017. dodijeliti će se uz uvjet da pravo na upis na studij stekne najmanje 5 kandidata)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji se natječaju za upis na navedene grupe doktorskog studija u akad. god. 2016/2017.

Natječaj je otvoren do 30.09.2016.

Na natječaj se prijavljuje molbom (obrazac).

Uz molbu je potreno priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija za dodjelu stipendije:

Natječaj za upis na poslijediplomske studije u akad. god. 2016/2017.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

 • Arheologije
 • Etnologije i kulturne antropologije
 • Filozofije
 • Glotodidaktike
 • Lingvistike
 • Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)
 • Medievistike
 • Povijesti umjetnosti

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI

 • Informacijskih i komunikacijskih znanosti

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

 • Kliničke psihologije

Opširnije tekst natječaja s obrascima prijave (molbe) i izjave možete otvoriti u prilogu.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2016.

PRODUŽUJE SE ROK ZA PRIMANJE MOLBI ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ FILOZOFIJE DO 7.10.2016.

____________________________________________

U zimskom semestru akad. god. 2016/2017. Fakultet planira otvoriti natječaj za upis kandidata na doktorski studij:

– HRVATSKA FILOLOGIJA U INTERKULTURNOM KONTEKSTU

– ZNANOST O KNJIŽEVNOSTI, TEATROLOGIJE I DRAMATOLOGIJE, FILMOLOGIJE, MUZIKOLOGIJE I STUDIJA KULTURE

Javne obrane doktorskih radova – srpanj 2016.

– Wollfyja Krašića održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2016. s početkom u 14,00 sati u A-309. Naslov doktorskoga rada: Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija.

– Vesne Crnogorac održat će se u utorak, 5. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Uloga knjižnica u procesu demokratizacije društva na primjeru prava javnosti na pristup informacijama.

– mr. sc. Antoanete Radočaj-Jerković održat će se u utorak, 5. srpnja 2016.  s početkom u 14,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Uloga zborskog pjevanja u kurikulumu suvremene škole.

Anite Mandarić Vukušić održat će se u srijedu, 6. srpnja 2016. s početkom u 10,00 sati u prostoriji A-227. Naslov doktorskoga rada: Roditeljska kompetencija i (ne) pedagoška zanimanja.

– Dubravke Bogutovac održat će se u petak, 8. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-302. Naslov doktorskoga rada: Rana proza Svetislava Basare od autoreferencijalnosti teksta do simulacije zbilje.

  mr. sc. Senadina Fadilpašića održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Uloga religioznosti i duhovnosti u predviđanju pozitivnih i negativnih ishoda ratnoga traumatskoga iskustva. 

– mr. sc. Zrinke Buljević održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov doktorskoga rada: Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenoga posuđa s područja provincije Dalmacije. 

Ivane Hanzec održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-203. Naslov doktorskoga rada: Odrednice rane socijalne i akademske prilagodbe djece na školu.

Dragane Markanović održat će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2016. s početkom u 16,00 sati u prostoriji A-229. Naslov doktorskoga rada: Kognitivni model kratke psihološke intervencije u tretmanu anksiozne osjetljivosti.

– mr. sc. Sanje Ivčević održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-018 (Zbirka Odsjeka za arheologiju). Naslov doktorskoga rada:  Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području između rijeka Krke i Cetine.

 – Helge Begonja održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. s početkom u 12,00 sati u prostoriji A-209. Naslov doktorskoga rada: Prevođenje hrvatskih kulturema na njemački jezik na primjeru gastronomije grada Zadra.

– Nataše Košuta održat će se u utorak, 19. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji B-110. Naslov doktorskoga rada: Kolokacijska kompetencija u pisanoj proizvodnji srednjoškolskih učenika njemačkoga jezika u Hrvatskoj.

– Lidije Tepeš Golubić održat će se u četvrtak, 21. srpnja 2016. s početkom u u 9,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Germanizmi u digitalnim novinskim korpusima hrvatskoga jezika.

Antonije Ordulj održat će se u četvrtak, 21. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati u prostoriji A-309. Naslov doktorskoga rada: Kolokacije kao sastavnica leksičke kompetencije u hrvatskom kao inom jeziku.

 – Ane Jeličić održat će se u petak, 22. srpnja 2016. u 12,00 sati u prostoriji A-101. Naslov doktorskoga rada: Recepcija i preobrazba bioetike u Hrvatskoj.