Obavijest – javne obrane doktorskih radova

Kandidat: Dženan Brigić

Datum održavanja obrane: 1. srpnja 2020. s početkom u 10.00 sati

Naslov rada: Višeslojno naselje Gornja Tuzla u hronologiji neolita sjeveroistočne Bosne (Višeslojno naselje Gornja Tuzla u kronologiji neolitika sjeveroistočne Bosne)

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marcel Burić

PDS Arheologija

Povjerenstvo za obranu rada:

1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, u miru, predsjednica povjerenstva

2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva                      

   3. dr. sc. Jacqueline Balen, viša znan. suradnica (Arheološki muzej u Zagrebu), članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams

______________________________________________________

Kandidat: Matko Globačnik

Datum i mjesto održavanja obrane: 2. srpnja 2020. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-102

Naslov rada: Historizam i marksizam u hrvatskim ideološkim sukobima Drugoga svjetskog rata

Mentor: prof. dr. sc. Drago Roksandić

PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Povjerenstvo za obranu rada:

1. prof. dr. sc. Ivo Goldstein,  predsjednik povjerenstva

2. doc. dr. sc. Branimir Janković, član povjerenstva        

3. prof. dr. sc. Aleksandar Jakir (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet), član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

______________________________________________________

Kandidatkinja: Helena Roštaš

Datum i mjesto održavanja obrane: 6. srpnja 2020. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-102

Naslov rada: Recepcija neoficijelne češke književnosti u Hrvatskoj od 1968. do 1990.

Mentorica: prof. dr. sc. Katica Ivanković

PDS Hrvatska kultura

Povjerenstvo za obranu rada:

1. izv. prof. dr. sc. Zrinka Kovačević, predsjednica povjerenstva

2. prof. dr. sc. Katica Ivanković, članica povjerenstva                 

3. doc. dr. sc. Davor Piskač (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu), član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

_______________________________________________________________

Kandidatkinja: Snježane Pintarić

Datum i mjesto održavanja obrane: 16. srpnja 2020. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-102

Naslov rada: Umjetnički ateljei u Zagrebu od 1896. do 2007. – od istraživanja fenomena do smjernica muzealizacije

Mentorica: prof. dr. sc. Žarka Vujić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

Povjerenstvo za obranu u sastavu:

1. doc. dr. sc. Helena Stublić,  predsjednica povjerenstva

2. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi,  član povjerenstva        

3. dr. sc. Ljerka Dulibić, znan. savjetnica (Strossmayerova galerija starih majstora HAZU), članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice

Join Microsoft Teams Meeting

Dan otvorenih vrata poslijediplomskih studija FF-a

Info-dan poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija održat će se u četvrtak, 19. rujna 2019. od 14.00 do 19.00 sati u prostoru ispred Knjižnice fakulteta.

Pozivamo zainteresirane kandidate da dođu na Info-dan na kojem će biti predstavljeni posijediplomski studijski programi s informacijama o uvjetima upisima i uvjetima studiranja na poslijediplomskoj razini.

______________________________________________________________________________

Otvoren je natječaj za prijavu kandidata za upis na poslijediplomske doktorske i specijalističke studije koji se ustrojavaju i izvode na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Natječaj je otvoren od 2. do 30. rujna 2019. Tekst natječaja i informacije mogu se naći u izborniku Natječaji za upis.

______________________________________________________________________________

Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije, raspisao je natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA u akademskoj godini 2019./2020.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 14. lipnja do 2. listopada 2019.

Opširnije informacije nalaze se na web stranici Studija  http://uljp.unizg.hr/. Za dodatne upite kontaktirati:

–  doc. dr. sc. Maja Klindžić; mklindzic@net.efzg.hr, tel. 099/210-8748.

–  doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić; mparmac@ffzg.hr, tel. 091/753-0949.

REAKREDITACIJA SVEUČILIŠNIH DOKTORSKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU / Re-accreditation of the doctoral study programmes

U postupku rekareditacije koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje nalaze se sveučilišni poslijediplomski doktorski studiji:

 • Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
 • Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
 • Predmoderna povijest
 • Sociologija
 • Znanosti o književnosti, teatrologija i dramatologija, filmologija, muzikologija i studij kulture

Povjerenstvo za rekareditaciju poslijediplomskoga doktorskoga studija Sociologije posjetit će Fakultet 20. svibnja 2019. Za ostale studijske programe posjet članova povjerenstava održan je 6. svibnja 2019.

Protokol:

 • 9.00-9.30 – Sastanak povjerenstva s dekanicom i prodekanima / Meeting with the Management
 • 9.30-10.30 – Sastanak s voditeljem studija / Meeting with the heads of programme
 • 10.30-11.30 – Interni sastanak članova Stručnoga povjerenstva / Internal meeting of the Expert panel
 • 11.30-12.15 – Sastanak s doktorandima / Meeting with PhD students
 • 12.15-13.00 – Sastanak s mentorima / Meeting with the supervisors
 • 13.00-14.45 – Interni sastanak članova stručnoga povjerenstva / Internal meeting of the Expert panel (catering)
 • 14.30-14.45 – Završni sastanak s upravom / Exit meeting with the Management

Komentari, sugestije, pohvale na rad nastavnog i nenastvanog osoblja i općeniti na rad Fakulteta mogu se iznijeti Članovima Stručnoga povjernstva putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar. Poruke će se koristiti isključivo u internom radu povjerenstva.