Javne obrane doktorskih radova

Kandidat:  Ivana Grabar

Datum održavanja obrane: utorak, 30. studenoga 2021. s početkom u 13.15 sati u prostoriji A-106.

Naslov rada: The Role of Blended Learning in Vocabulary Acquisition and Student Autonomy Development in an ESP Context (Uloga hibridnoga učenja u usvajanju vokabulara i razvoju samostalnosti u učenju engleskoga kao stranoga jezika struke)

PDS Glotodidaktika

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82702058582?pwd=UHFOSTNVWkxVelBScGV2UldzT2wvUT09
Meeting ID: 827 0205 8582
Passcode: 714135

________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Marijana Matijaš

Datum održavanja obrane: srijeda, 1. prosinca 2021. s početkom u 12.00 sati u dvorani A-309

Naslov rada: Uloga karijerne prilagodljivosti u tranziciji s fakulteta na posao

PDS Psihologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti putem Zoom aplikacije:  https://us02web.zoom.us/j/84630414628

_____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Helena Trbušić

Datum održavanja obrane: četvrtak, 2. prosinca 2021. s početkom u 11.30 sati u dvorani A-309

Naslov rada: Kritička analiza diskursa o fleksibilizaciji tržišta rada

Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

PDS Sociologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice Microsoft Teams

Pridružite se pomoću računala ili aplikacije za mobilne uređaje

Kliknite ovdje da biste se pridružili sastanku

REAKREDITACIJA SVEUČILIŠNIH DOKTORSKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU / Re-accreditation of the doctoral study programmes

U postupku rekareditacije koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje nalaze se sveučilišni poslijediplomski doktorski studiji:

 • Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
 • Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
 • Predmoderna povijest
 • Sociologija
 • Znanosti o književnosti, teatrologija i dramatologija, filmologija, muzikologija i studij kulture

Povjerenstvo za rekareditaciju poslijediplomskoga doktorskoga studija Sociologije posjetit će Fakultet 20. svibnja 2019. Za ostale studijske programe posjet članova povjerenstava održan je 6. svibnja 2019.

Protokol:

 • 9.00-9.30 – Sastanak povjerenstva s dekanicom i prodekanima / Meeting with the Management
 • 9.30-10.30 – Sastanak s voditeljem studija / Meeting with the heads of programme
 • 10.30-11.30 – Interni sastanak članova Stručnoga povjerenstva / Internal meeting of the Expert panel
 • 11.30-12.15 – Sastanak s doktorandima / Meeting with PhD students
 • 12.15-13.00 – Sastanak s mentorima / Meeting with the supervisors
 • 13.00-14.45 – Interni sastanak članova stručnoga povjerenstva / Internal meeting of the Expert panel (catering)
 • 14.30-14.45 – Završni sastanak s upravom / Exit meeting with the Management

Komentari, sugestije, pohvale na rad nastavnog i nenastvanog osoblja i općeniti na rad Fakulteta mogu se iznijeti Članovima Stručnoga povjernstva putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar. Poruke će se koristiti isključivo u internom radu povjerenstva.

hrCroatian