Vijeće poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija (u daljnjem tekstu VPS) stručno je tijelo Fakultetskog vijeća (u daljnjem tekstu FV) koje priprema i predlaže donošenje odgovarajuće odluke u postupcima stjecanja akademskog stupnja ili akademskog naziva i donosi odluke o upisu studenata na poslijediplomske studije.

VPS čine:

  • voditelji poslijediplomskih doktorskih studija,
  • voditelji poslijediplomskih specijalističkih studija i
  • prodekan za znanost i međunarodnu suradnju.

VPS saziva prodekan za znanost i međunarodnu suradnju u pravilu 10 dana prije održavanja sjednice FV. VPS donosi odluke javnim izjašnjavanjem, apsolutnom većinom, odnosno većinom svih članova Vijeća.

Dnevni redovi, dopune i zapisnici Vijeća poslijediplomskih studija u ak. god. 2015/2016.

Zapisnici Vijeća poslijediplomskih studija do ak. god. 2015/2016.

Zapisnici Vijeća poslijediplomskih studija od ak. godine 2008/2009. do ak. godine 2011/2012.:

  • ZAPISNICI_VPS_od 2008-2009 DO 2011-2012