Vijeće poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija (u daljnjem tekstu VPS) stručno je tijelo Fakultetskog vijeća (u daljnjem tekstu FV) koje priprema i predlaže donošenje odgovarajuće odluke u postupcima stjecanja akademskog stupnja ili akademskog naziva i donosi odluke o upisu studenata na poslijediplomske studije.

VPS čine:

  • voditelji poslijediplomskih doktorskih studija,
  • voditelji poslijediplomskih specijalističkih studija i
  • prodekan za znanost i međunarodnu suradnju.

VPS saziva prodekan za znanost i međunarodnu suradnju u pravilu 10 dana prije održavanja sjednice FV. VPS donosi odluke javnim izjašnjavanjem, apsolutnom većinom, odnosno većinom svih članova Vijeća.

Raspored sjednica  u ak. godni 2019./2020.

Održavanje: ponedjeljkom s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta

  7.10.2019.
11.11.2019.
  9.12.2019.
13.01.2020.
10.02.2020.
  9.03.2020.
  6. 04.2020.
11.05.2020.
  8.06.2020.
  6.07.2020.
  7.09.2020.

Točke Vijeća poslijediplomskih studija nalaze se u zapisnicima Fakultetskog vijeća.