Natječaji za upis

Natječaj za upis na sveučilišne poslijediplomske doktorske i specijalističke studije u ak. godini 2020./2021.

Natječaj je za doktorske studije otvoren do 16. listopada 2020., a za specijalistički do 31. listopada 2020.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za upis na poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natjecaj_PDS_2020-2021 – opsirni

Obrazac molbe_prijave i izjave o financiranju

Upute za sastavljanje motivacijskog pisma s nacrtom istrazivanja i planom usavrsavanja za PREDMODERNU POVIJEST

Upute za sastavljanje nacrta istraživanja za MODERNU i SUVREMENU HRV. POVJ.

Upute za sastavljanje nacrta istraživanja_PDS Lingvistika

Upute za sastavljanje nacrta istraživanja za ostale doktorske programe