Natječaji za upis

N A T J E Č A J

za upis na sveučilišne poslijediplomske studije u akademskoj godini 2021./2022.

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

 • Arheologija

Broj mjesta: 20

Školarina po semestru: 8.500,00 kuna

 • Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Broj mjesta: 20

Školarina po semestru: 8.500,00 kuna

 • Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i  svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)

Broj mjesta: 30

Školarina po semestru: 6.500,00 kuna

 • Predmoderna povijest

Broj mjesta: 20

Školarina po semestru: 6.500,00 kuna

 • Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studij kulture – opći smjer

Broj mjesta: 25

Školarina po semestru: 5.500,00 kuna

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI

 • Informacijske i komunikacijske znanosti

Broj mjesta: 20

Školarina po semestru: 10.000,00 kuna

Napomena: Najmanja kvota za izvođenje studija je 10 kandidata koji ispunjavaju uvjete. U slučaju manjeg broja studij se neće izvoditi.

 • Sociologija

Broj mjesta: 15

Školarina po semestru: 8.600,00 kuna

______________________________________________________________________________________________________

Potrebna dokumentacija za prijavu za upis na doktorske studije:

 • Pisana prijava (molba) za upis na studij i Izjava o financiranju (obrazac na web stranici FF);
 • Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskome i diplomskome studiju;
 • Potvrda o položenim ispitima u diplomskome studiju s izračunatom prosječnom ocjenom ili dopunska isprava o studiju;
 • Preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog
  mentora/savjetnika;
 • Životopis;
 • Nacrt istraživanja (opis istraživačkog interesa);
 • Preslika domovnice ili odgovarajući dokument za strance.
 • Za doktorski studij Predmoderne povijesti uz navedenu dokumentaciju potrebno je priložiti potvrdu o položenom latinskom jeziku ili staroslavenskom jeziku.
 • Za doktorski studij Sociologije uz navedenu dokumentaciju potrebno je priložiti presliku objavljenih radova i sažetaka priopćenja.

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kandidati sa završenim studijem i stečenom visokoškolskom kvalifikacijom u inozemstvu obavezni su istovremeno s prijavom na studij pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Upute o pokretanju postupka mogu se pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr

Ako se na neki studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za upis na poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta primaju se od 1. do 30. rujna 2021.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Kandidati koji se prijavlju za upis na doktorske studij Arheologije i doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti… mogu predati molbu za dodjelu Stipendije za izvrsnost. Stipendija za izvrsnost podrazumijeva oslobođenje plaćanja školarine.

hrCroatian