Javne obrane doktorskih radova

Kandidatkinja: Kristina Posilović

Datum održavanja obrane: 15. rujna 2021. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-214

Naslov rada: Melankolija kao narativna strategija otpora u prozi suvremenih hrvatskih autorica

Mentor: izv. prof. dr. sc. Dejan Durić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)

PDS Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice u aplikaciji Microsoft Teams:

Pridružite se pomoću računala ili aplikacije za mobilne uređaje

Kliknite ovdje da biste se pridružili sastanku

________________________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Iva Šokičić

Datum održavanja obrane: petak, 17. rujna 2021. s početkom u 17.30 sati u predavaonici A-101

Naslov rada: Socijalno-filozofski i psihoanalitički pristup (sado)mazohizmu

Mentor: izv. prof. dr. sc. Bernard Harbaš

PDS Filozofija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice u aplikaciji Microsoft Teams:

Pridružite se pomoću računala ili aplikacije za mobilne uređaje

Kliknite ovdje da biste se pridružili sastanku

____________________________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Helena Burić

Datum održavanja obrane: 24. rujna 2021. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta.

Naslov rada: Kognitivnolingvistički pristup sintaktičko-semantičkomu opisu osjetilnih glagola u hrvatskome jeziku

Mentor: izv. prof. dr. sc. Branimir Belaj (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet)

PDS kroatistika

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti na:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86247938445?pwd=aklvRVpxcTNpdUF2QTR4c21UdzJ4dz09
Meeting ID: 862 4793 8445
Passcode: 537551

____________________________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Helena Bakić

Datum održavanja obrane: u petak, 24. rujna 2021. u 11.00 sati u dvorani A-229

Naslov rada: The role of individual and community resources in the resilience process after a natural disaster (Uloga individualnih resursa i resursa zajednice u procesu otpornosti nakon prirodne katastrofe)

Mentor: prof. emeritus dr. sc. Dean Ajduković

PDS Psihologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko aplikacije Zoom, poveznica:

https://us02web.zoom.us/j/82980429159

_____________________________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja:Ivana Matić

Datum održavanja obrane: srijeda, 29. rujna 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Strah od čitanja na njemačkome kao stranome jeziku u izvornih govornika hrvatskoga jezika

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Renata Šamo (Učiteljski fakultet u Zagrebu),

PDS Glotodidaktika

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice u aplikaciji Microsoft Teams:

Pridružite se pomoću računala ili aplikacije za mobilne uređaje

Kliknite ovdje da biste se pridružili sastanku

__________________________________________________________________________________________________________