Otvoren je natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost na doktorskom studiju Psihologije

Na natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost mogu se natjecati kandidati koji se prijave na natječaj za upis na doktorski studij u akad. god. 2016/2017.

Na natječaj se prijavljuje molbom uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta prema kriterijima (vidi dopis u prilogu).

Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskoga rada Stele Letica Krevelj održat će se u utorak, 1. srpnja 2014. s početkom u 13.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Cross-linguistic interaction in acquiring English as L3: role of psychotypology and L2 status (Međujezične interakcije u ovladavanju engleskim kao trećim jezikom: uloga psihotipologije i statusa drugoga jezika)

Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskoga rada Agnieszke Kaldonek-Crnjaković održat će se u petak, 31. svibnja 2013. s početkom u 10.30 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Multisensory structured metacognitive instruction in the light of the age factor in teaching EFL to dyslexic learners (Multisenzorna strukturirana metakognitivna metoda poučavanja engleskoga jezika učenika s disleksijom s obzirom na faktor dobi)