Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije, raspisao je natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA u akademskoj godini 2019./2020.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 14. lipnja do 2. listopada 2019.

Opširnije informacije nalaze se na web stranici Studija  http://uljp.unizg.hr/. Za dodatne upite kontaktirati:

–  doc. dr. sc. Maja Klindžić; mklindzic@net.efzg.hr, tel. 099/210-8748.

–  doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić; mparmac@ffzg.hr, tel. 091/753-0949.

Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskoga rada Stele Letica Krevelj održat će se u utorak, 1. srpnja 2014. s početkom u 13.00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Cross-linguistic interaction in acquiring English as L3: role of psychotypology and L2 status (Međujezične interakcije u ovladavanju engleskim kao trećim jezikom: uloga psihotipologije i statusa drugoga jezika)

Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskoga rada Agnieszke Kaldonek-Crnjaković održat će se u petak, 31. svibnja 2013. s početkom u 10.30 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta. Naslov rada: Multisensory structured metacognitive instruction in the light of the age factor in teaching EFL to dyslexic learners (Multisenzorna strukturirana metakognitivna metoda poučavanja engleskoga jezika učenika s disleksijom s obzirom na faktor dobi)