Javne obrane doktorskih radova

Kandidat:Marijana Lukačević

Datum održavanja obrane: 10. svibnja 2021, s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Učestalost i distribucija patoloških promjena u kasnosrednjovjekovnih arheoloških populacija kontinentalne Hrvatske

Mentori: dr. sc. Mario Šlaus, znan. savjetnik i dr. sc. Mario Novak, znan. suradnik

PDS Arheologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

_____________________________________________________________________________________________________

Kandidat: Marko Kos

Datum održavanja obrane: 11. svibnja 2021. s početkom u 14.30 sati u prostoriji A-101

Naslov rada: Znanje i umijeće između integrativne bioetike i filozofije tehnike

Mentor: prof. dr. sc. Ante Čović

PDS Filozofija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

_________________________________________________________________________________________________

Kandidat: Josip Guć

Datum održavanja obrane: 18. svibnja 2021. s početkom u 15.30 u Dvorani III

Naslov rada: Poticaji za bioetičko promišljanje odnosa kulture i prirode u djelu Nikole Viskovića

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

PDS Filozofija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

_______________________________________________________________________________________________

Kandidat:Tomislav Dokman

Datum održavanja obrane: 19. svibnja 2021. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Analitički okvir primjene obavještajnih informacija iz otvorenih izvora u protuterorizmu

Mentori: doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko i prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

PDS Informacijskih i komunikacijskih znanosti

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

____________________________________________________________________________________________________

Kandidatkinja:Tanja Didak Prekpalaj

Datum održavanja obrane: 28. svibnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-309 (III. kat)

Naslov rada: Model sustava za međusobno povezivanje, osiguravanje dostupnosti i dugotrajno očuvanje pravnih propisa

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86190051122?pwd=N0p6NFh3aUdvUk4yN2hiSkUvd2pGUT09

Meeting  ID: 861 9005 1122
Passcode: 343209