Javne obrane doktorskih radova

Kandidatkinja: Sandra Vučković

Datum održavanja obrane: 28. lipnja 2021. s početkom u 12.00 sati u dvorani A-203

Naslov rada: Problemi u ponašanju i školski uspjeh djece rane osnovnoškolske dobi-uloga izvršnih funkcija, empatije i nekih obiteljskih čimbenika

Mentorica:prof. dr. sc. Marina Ajduković

PDS Psihologija

Obrana će se moći pratiti putem Zoom aplikacije:

https://us02web.zoom.us/j/81883072021

______________________________________________________________________________________________________________

Kandidat: Mirta Blažev

Datum održavanja obrane: 28. lipnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-229.

Naslov rada: Učinak vlastitih i roditeljskih rodno stereotipnih uvjerenja na motivaciju učenika u STEM području

Mentorica izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić

PDS Psihologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

https://us02web.zoom.us/j/88954821632

_____________________________________________________________________________________________________________

Kandidat: Mirela Rončević

Datum održavanja obrane: 30. lipnja 2021. s početkom u 12.15 sati u prostoriji A-309.

Naslov rada: Sustainability of the crowdfunding model for Open Access academic e-books (Održivost modela skupnog financiranja znanstvenih e-knjiga u otvorenom pristupu)

Mentorica: prof. dr. sc. Sonja Špiranec

PDS Informacijske i komunikacijske znanosti

Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams

Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

______________________________________________________________________________________________

Kandidat: Jana Jurčević

Datum održavanja obrane: 6. srpnja 2021. s početkom u 11.30 sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Cyber pragmatika i evolucijski aspekti diskursnih oznaka – od dijalogičnosti šutnje do izvora poštapalica

Mentori: prof. dr. sc. Mislava Bertoša i izv. prof. dr. sc. Milorad Pupovac

PDS Lingvistika

Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams

Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

__________________________________________________________________________________________________

Kandidat: Edin Bujak

Datum održavanja obrane: 7. srpnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Kasnosrednjovjekovna groblja srednje Bosne

Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec

PDS Arheologija

Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams

Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

_______________________________________________________________________________________________________________

Kandidat: Duša Šarunić

Datum održavanja obrane: 8. srpnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018

Naslov rada: Učinak metoda poučavanja na percepciju arheološke baštine učenika osnovne škole

Mentori: izv. prof. dr. sc. Marcel Burić i prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

PDS Arheologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice u aplikaciji Microsoft Teams:

Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

__________________________________________________________________________________________________________

Kandidat: Ana Tereza Želinski

Datum održavanja obrane: 13. srpnja 2021. s početkom u 11.30sati u prostoriji A-309

Naslov rada: Leksičke značajke deseteračkih dvostiha u tiskanim zapisima Slavka Jankovića i rukopisnoj ostavštini Luke Lukića

Mentorica: prof. dr. sc. Bernardina Petrović

PDS Kroatistika

Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams

Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

____________________________________________________________________________________________________________

Kandidat:Luka  Šeput

Datum održavanja obrane: 15. srpnja 2021. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B-110

Naslov rada: Intertekstualnost u pjesništvu Tina Ujevića

Mentor: prof. dr. sc. Slaven Jurić

PDS Hrvatska kultura

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice u aplikaciji Microsoft Teams:

Kliknite ovdje i pridružite se sastanku