Javne obrane doktorskih radova

Kandidat:  Ivana Grabar

Datum održavanja obrane: utorak, 30. studenoga 2021. s početkom u 13.15 sati u prostoriji A-106.

Naslov rada: The Role of Blended Learning in Vocabulary Acquisition and Student Autonomy Development in an ESP Context (Uloga hibridnoga učenja u usvajanju vokabulara i razvoju samostalnosti u učenju engleskoga kao stranoga jezika struke)

PDS Glotodidaktika

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82702058582?pwd=UHFOSTNVWkxVelBScGV2UldzT2wvUT09
Meeting ID: 827 0205 8582
Passcode: 714135

________________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Marijana Matijaš

Datum održavanja obrane: srijeda, 1. prosinca 2021. s početkom u 12.00 sati u dvorani A-309

Naslov rada: Uloga karijerne prilagodljivosti u tranziciji s fakulteta na posao

PDS Psihologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti putem Zoom aplikacije:  https://us02web.zoom.us/j/84630414628

_____________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Helena Trbušić

Datum održavanja obrane: četvrtak, 2. prosinca 2021. s početkom u 11.30 sati u dvorani A-309

Naslov rada: Kritička analiza diskursa o fleksibilizaciji tržišta rada

Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

PDS Sociologija

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice Microsoft Teams

Pridružite se pomoću računala ili aplikacije za mobilne uređaje

Kliknite ovdje da biste se pridružili sastanku