Javne obrane doktorskih radova

Kandidatkinja: Nataša Puškar

Datum održavanja obrane: 8.  listopada 2020. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-102.

Naslov rada: Socijalno-semiotički pristup analizi srpskih bukvara od 1965. do 2011.

Mentori: prof. dr. sc. Mislava Bertoša i izv. prof. dr. sc. Milorad Pupovac

PDS Lingvistika

Povjerenstvo za obranu rada:

1.  doc. dr. sc. Virna Karlić, predsjednica povjerenstva

2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić, član povjerenstva     

3.  izv. prof. dr. sc. Milorad Pupovac, član povjerenstva

4. prof. dr. sc. Mislava Bertoša, članica povjerenstva

5. dr. sc. Renata Jambrešić Kirin, znan. savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku), članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Join Microsoft Teams Meeting

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Lana Žaja

Datum održavanja obrane: 9.  listopada 2020. s početkom u 12.00 sati u prostoriji A-102.

Naslov rada: Razvoj arhivistike prema suvremenoj znanosti – analiza časopisa Arhivski vjesnik od 1899. do 2017. godine.               

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

PDS Informacijskih i komunikacijskih znanosti

Povjerenstvo za obranu rada:

1. doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, predsjednica povjerenstva

2. doc. dr. sc. Tomislav Galović, član povjerenstva                       

3.  dr. sc. Nataša Jermen, znan. suradnica (Leksikografski zavod Miroslav Krleža u

     Zagrebu), članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

https://us02web.zoom.us/j/88246121711?pwd=dEs4R3Q3MXlUd1dyYlFVblcxUm9adz09

______________________________________________________________________________

Kandidatkinja: Mara Šimunović

Datum održavanja obrane: 9.  listopada 2020. s početkom u 10.00 sati u prostoriji A-229.

Naslov rada: Roditeljske odrednice učeničkih obrazovnih ishoda u matematici i tehničkoj kulturi    

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić

PDS Psihologija

Povjerenstvo za obranu rada:

  1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, predsjednica povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić, članica povjerenstva
  3. doc. dr. sc. Daria Rovan (Učiteljski fakultet u Zagrebu), članica povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

https://us02web.zoom.us/j/81971942624

_____________________________________________________________________________

Kandidat: Igora Kusina

Datum održavanja obrane: 9.  listopada 2020. s početkom u 15.00 sati u prostoriji A-103

Naslov rada: Antroponimija zagrebačkih Židova od početka XIX. st. do Drugog svjetskog rata

Mentori: dr. sc. Domagoj Vidović (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) i prof. dr. sc. Ranko Matasović

PDS Lingvistika

Povjerenstvo za obranu rada:

1. prof. dr. sc. Dunja Brozović-Rončević (Sveučilište u Zadru), predsjednica povjerenstva

2. doc. dr. sc. Naida-Mihal Brandl, članica povjerenstva

3. prof. dr. sc. Ranko Matasović, član povjerenstva

Javna obrana doktorskoga rada moći će se pratiti preko poveznice:

Join Microsoft Teams Meeting