Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske doktorske i specijalističke studije u ak. god. 2018./2019.

Natječaj za upis na sveučilišne poslijediplomske studije u akademskoj godini 2018./2019. za doktorski studij iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti i doktorski studij iz znanstvenoga područja društvenih znanosti dostupan je ovdje. Natječaj je otvoren do 30. rujna 2018. god.

Doktorski studij:
• Arheologija
• Filozofija
• Lingvistika
• Moderna i suvremena hrvatska povijesti u europskom i svjetskom kontekstu (Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)
• Predmoderna povijest [izmjena objavljenog Natječaja za PDS predmoderne povijesti (objavljeno 20.8.2018.)
• Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture (opći i muzikološki smjer)
• Informacijskih i komunikacijskih znanosti

Specijalistički studij:
• Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije
• Primijenjena kroatistika
• Klinička psihologija

Obrane doktorskih radova u svibnju 2018. godine

Javna obrana doktorskoga rada:

– Aleksandre Knoll održat će se u utorak, 8. svibnja 2018. s početkom u 16.00 sati u prostoriji A-218. Naslov rada: Španjolski prijedlozi a, de, en, por, para i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku.

– Marije Bilić održat će se u srijedu, 9. svibnja 2018. s početkom u 13.00 sati u Konferencijskoj dvorani u Knjižnici fakulteta. Naslov rada: Korpusna analiza engleskih fraznih glagola u jeziku prava.

– Marka Jelenića održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018. s početkom u 11.00 sati u Vijećnici fakulteta. Naslov rada: Glad i nestašica od 1813. do 1825. u Rovinjštini – društveni, klimatski i agrarni aspekti.

– Kristine Slunjski održat će se u petak, 18. svibnja 2018. s početkom u 9.00 sati u prosoriji B-110. Naslov rada: Utjecaj popularne kulture na suvremeni hrvatski dječji roman.

Kornelije Pinter održat će se u petak, 25. svibnja 2018. s početkom u 10.00 sati u prostoriji B 110. Naslov rada: Prostor u jeziku – semantičko polje vode u pjesništvu Delimira Rešickog.

– Kristiana Đokića održat će se u petak, 25. svibnja 2018. s početkom u 12.00 sati u prostoriji Infolab na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Naslov rada: Informacijska gustoća i vizualna aktivnost u dinamičnim slikama.

– Ane Pongrac Pavlina održat će se u utorak, 29. svibnja 2018. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-212A. Naslov rada: Učinkovitost softverske simulacije u nastavi informatike.

Natječaj za upis na doktorski studij Filozofije u ak. god. 2017/2018.

Natječaj je otvoren do 30.09.2017. Na natječaj se mogu prijaviti samo osobe s upisanim poslijediplomskim znanstvenim studijem koji se izvodio prije Bolonje i osobe sa završenim poslijediplomskim studijem i stečenim akadademskim stupnjem magistar znanosti u području filozofije.

Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnost

Otvoren je Natječaj za dodjelu Stipendije za izvrsnot za kandidate koji se prijavlju za upis na poslijediplomski doktorski studij:

  • Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu
  • Arheologije

Rok prijave: 30.09.2017.

Kriteriji za dodjelu stipendije nalaze se u privitku.

Molbe se predaju u Urudžbeni ured, soba D-01.

Obavijesti i dokumenti

–  Ured za poslijediplomske studije otvoren je za studente od 9 do 14 sati. Pauza se koristi od 11 do 11.30 sati.

– Predmeti raspravljani na Vijeću poslijediplomskih studija nalaze se u dnevnom redu Fakultetskoga vijeća koje donosi odluke u doktorskim studijima i postupcima stjecanja doktorata znanosti (vidi link dokumenti).

– Dostupan je dokument kojim se opisuje postupak od prijave teme do promocije – POSTUPNIK

– U prilogu: Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

– Promocija doktora znanosti održat će se 25.09.2016. Na promociju će biti uvršteni svi kandidati koji su nakon obrane disertacije do 20.07.2016. predali svu dokumentaciju za promociju (10 radnji, 3 CD-a, Izjavu o pohrani disertacije, Statistički list, potvrdu o uplati promocije, popunili aplikaciju za promociju).

– Sljedeća sjednica Vijeća poslijediplomskih studija održat će se 9. rujna 2016.