Generation 2014th


marija.black(at)gmail.com
Marija Gačić (1986.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Studij etnologije i kulturne antropologije te kroatistike (2010.)
Godina upisa doktorskog studija: 2014.

Istraživački interesi:
Fenomenologija i teorija afekta na primjeru upotreba narodnih nošnji

morana.jarec(at)yahoo.com
Morana Jarec (1986.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2010.)
Godina upisa doktorskog studija: 2014.

Istraživački interesi:
Antropologija mjesta i prostora (utjecaj velikih infrastrukturnih projekata na populaciju, prostor, krajolik i njihova interakcija)

rahela_jurkovic(at)yahoo.com
Rahela Jurković

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Povijest umjetnosti & francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet Zagreb (1996.)
Poslijediplomsko obrazovanje „Upravljanje industrijskim marketingom“, Ekonomski fakultet Zagreb (1999.)
Poslijediplomski studij iz Europskih studija, Sveučilište u Zagrebu i Université Panthéon-Assas Paris II (2001.)
College of Europe, Institute of Postgraduate European Studies, Brugge - Natolin (2002.)
Godina upisa doktorskog studija: 2014.

Istraživački interesi:
Integracija izbjeglica; migracije; popularna kultura

ivica.kipre(at)yahoo.com
Ivica Kipre (1984.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Povijesti umjetnosti / Etnologija i kulturna antropologija (2011.)
Godina upisa doktorskog studija: 2014.

Istraživački interesi:
Tradicijsko vjerovanje i svjetonazor (praslavenska mitologija)
Nematerijalna kulturna baština
Antropologija turizma

tanja.radionica(at)gmail.com
Tatjana Lacko(1966.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Diplomirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1991.)
Godina upisa doktorskog studija: 2014.

Istraživački interesi:
Društvena proizvodnja i društvena konstrukcija imaginarnih prostora i mjesta u filmskim i izvedbenim umjetnostima.

dugamav(at)yahoo.it
Duga Mavrinac (1979.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Laurea Specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Siena – Italija (2010.)
Godina upisa doktorskog studija: 2014.

Istraživački interesi:
Atropologija starenja i njege, rad u kućanstvu i ženske radne migracije, identitet i identifikacijski proces

itatarcevska(at)gmail.com
Ivona Opetčeska Tatarčevska (1973.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
1. Dodiplomski studij Etnomuzikologije, Fakultet Muzičke Umetnosti u Skopju, Republika Makedonija (1998.)
2. Master studij Etnologija i antropologija na Institut za etnologiju I antropologiju Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij” - Skopje, Republika Makedonija (2012.)

Godina upisa doktorskog studija: 2014.

Istraživački interesi:
Etnokoreologija
Etnomuzikologija
Antropologija kulturne baštine

seka1967(at)gmail.com
Olgica Vlašić (1967.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Etnologija/Polonistika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1991.)
Poslijediplomski studij: Upravljanje marketinškom komunikacijom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2005.)
Godina upisa doktorskog studija: 2014.

Istraživački interesi:
Prezentacija kulturnog nasljeđa i identiteta

kvugdeli(at)gmail.com
Kristina Vugdelija (1988.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije i diplomski studij kroatistike (književni smjer), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013.)
Godina upisa doktorskog studija: 2014.

Istraživački interesi:
Politička antropologija
Antropologija društvenog sjećanja
en_GBEnglish