Javna obrana doktorskog rada Ivane Miletić Čakširan

Javna obrana doktorskoga rada Ivane Miletić Čakširan održat će se u četvrtak, 7. ožujka 2019. s početkom u 12.30 sati u prostoriji A-018.
Naslov rada: Tipološko-kronološka klasifikacija rimske keramike iz Siscije
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Durman
Povjerenstvo:
doc. dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet
dr. sc. Danijela Roksandić, znanstvena suradnica
dr. sc. Ivana Ožanić, znanstvena suradnica