Doktorska radionica na Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije (PRAPOVIJEST) – 9. ožujka 2019.

Obavještavamo kandidate na doktorskom studiju da će se doktorska radionica prapovijest (tj. zajednički seminar) na Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije održati u subotu, 9. ožujka 2019. u 10 sati na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dvorana Fond 1).