Doktorska radionica na Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije (SREDNJI VIJEK) – 8. ožujka 2019.

Obavještavamo kandidate na doktorskom studiju da će se doktorska radionica srednji vijek (tj. zajednički seminar) na Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije održati u petak, 8. ožujka 2019. s početkom u 10 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (A-018).