Kriteriji

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU
Odsjek za arheologiju
Poslijediplomski doktorski studij arheologije

12. lipnja 2016.

Na temelju odluke Fakultetskog Vijeća Filozofskog fakulteta od 30. 1. 2015. Poslijediplomski doktorski studij arheologije u sklopu natječaja za upis doktorskih studenata u akademskoj godini 2015./2016. raspisuje i natječaj za dodjeljivanje dviju Stipendija za izvrsnost studentima Poslijediplomskog doktorskog studija arheologije

1.

            Vijeće doktorskog studija oslobodit će plaćanja školarine dva studenta[1] koji imaju najbolje rezultate prema sljedećim kriterijima izvrsnosti:

 1. Kandidat zadovoljava temeljne uvjete za upis na doktorski studij
 2. Tijekom studija student je samostalno sudjelovao u manifestacijama popularizacije arheologije (osmišljavanje i prezentacija aktivnosti)
 3. Tijekom studija student je aktivno surađivao u radu neke druge arheološke institucije
 4. Tijekom studija student je sudjelovao u međunarodnoj razmjeni studenta u okviru programa Erasmus ili kakvog drugog kompetitivnog programa
 5. Tijekom studija student je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu pod mentorstvom (glavni istraživač treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad)
 6. Tijekom studija student je bio nositelj ili sudjelovao u provedbi studentskog istraživanja (treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad)
 7. Tijekom studija student je sudjelovao na znanstvenim i/ili stručnim skupovima (dokazuje sažecima sa skupova)
 8. Tijekom studija student je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu, te je rad objavljen ili prihvaćen za tisak u časopisu ili knjizi
 9. Tijekom studija student je bio demonstrator u nastavi
 10. Tijekom studija student je dobitnik nagrade fakulteta za najboljeg studenta
 11. Tijekom studija student je dobitnik nagrade matičnog fakulteta (npr. Franjo Marković)
 12. Tijekom studija student je dobitnik Rektorove nagrade
 13. Prosjek ocjena tijekom čitavog studija

[1] Nazivi koji imaju rodno značenje podjednako se odnose na muški i ženski rod

2.

      Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog natječaja. Nakon završetka natječaja Vijeće studija donijet će odluku o izboru studenta koji će biti stipendiran.

Stipendija se dodjeljuje u trajanju od tri godine, o čemu se sa studentom sklapa Ugovor o dodjeli Stipendije za izvrsnost.

Dobitnik stipendije treba tijekom studija udovoljiti kriterijima izvrsnosti (npr. postignuća tijekom doktorskog studija) koja će odrediti Vijeće doktorskoga studija.

Stipendija se ukida ako student ne ispuni dogovorene obveze u doktorskom studiju te se u tom slučaju stipendija dodjeljuje drugom najboljem kandidatu.

3.

      Student dobitnik Stipendije za izvrsnost koji ispuni sve obaveze u doktorskome studiju, uključujući i predaju doktorskoga rada, u rokovima propisanim Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, oslobađa se plaćanja troškova ocjene i obrane doktorskoga rada.

Student stipendist obvezan je u doktorskome radu, kao i u radovima nastalima na temelju doktorskog istraživanja, istaknuti financijsku potporu Fakulteta.

 

Voditeljica Poslijediplomskog studija arheologije
dr. sc. Helena Tomas, izv. prof.