Alumni

Od 1964. godine na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta izvodi se Poslijediplomski doktorski studij. Tijekom godina, kroz različite formate doktorskog studija, doktorate je steklo preko 100 doktoranada. Popis doktora znanosti, naslove njihovih tema možete pronaći na popisu.

 • 1965: Ivan IVANČAN – Podrijetlo i veze korčulanskih “Kumpanija”
 • 1965: Jelka RADAUŠ-RIBARIĆ – Ženska narodna nošnja na poluotoku Istri
 • 1965 Đurđica PALOŠIJA – Značajke, uloga i podrijetlo običaja šišanoga kumstva kod Južnih Slavena
 • 1965: Miroslav DRAŠKIĆ – Narodne nošnje sjeverozapadne Bosne
 • 1965: Vesna ČULINOVIĆ-KONSTANTINOVIĆ – Otmica kao tradicionalni oblik pribavljanja nevjeste kod naroda Jugoslavije
 • 1973. Mario PETRIĆ – Običaj tatauiranja kod balkanskih naroda. Karakteristike, uloga i porijeklo
 • 1979: Vitomir BELAJ – Kultni vrtići u Jugoslaviji i njihov etnološki okvir
 • 1992: Nives BELJAK – Tradicijska kultura gradišćanskih Vlaha s osobitim obzirom na poljodjelska oruđa
 • 1992: Jadranka GRBIĆ – Povezanost materinskoga jezika i etničkoga identiteta Hrvata u Mađarskoj
 • 1994: Branko ĐAKOVIĆ – Tradicijski oblici suradnje u radu s domaćim blagom
 • 1996: Ines PRICA – Odlike etnografskoga teksta u modernoj hrvatskoj etnologiji (kulturni i znanstveni dijalog u diskursu etnologije suvremenosti)
 • 1997: Manda SVIRAC – Uloga kruha i peciva u običajima Hrvata
 • 1997: Reana SENJKOVIĆ-SVRČIĆ – Vizualni aspekti političke propagande i folklorni izraz. Hrvatska nakon 1990.
 • 1997: Trajko PETROVSKI – Etničke i kulturne značajke Roma u Makedoniji
 • 1997: Maja POVRZANOVIĆ – Kultura i strah: ratna svakodnevica u Hrvatskoj 1991/92.
 • 1997: Tihana PETROVIĆ – Pregača u tradicijskom odijevanju Hrvata
 • 1997: Tomo VINŠĆAK –Vjerovanja o drveću kod Hrvata u kontekstu slavističkih istraživanja
 • 1997: Milana ČERNELIĆ – Odabrane pojave u svadbenim običajima Bunjevačkih Hrvata kao izvor za proučavanje njihove etnogeneze
 • 1998: Tvrtko ZEBEC –Tanac na Krku
 • 1998: Najla CERIBAŠIĆ – Folklorna glazbena praksa i kulturna politika: paradigma smotri folklora u Hrvatskoj
 • 1999: Damir ZORIĆ – Etnologijska istraživanja isusovačkom misionara Ferdinanda Konšćaka
 • 2000: Jelka VINCE PALLUA – Pojava virdžine, zavjetovane djevojke, u predaji balkanskih naroda
 • 2000: Snježana ZORIĆ –Yongsan-jae, buddhistički ritual kao zrcalna slika korejske kulture
 • 2001: Žarko ŠPANIČEK – Slavonski pučki proroci i sveci
 • 2001: Stjepan SREMAC – Folklorni ples u Hrvata od “izvora” do pozornice
 • 2003: Tomislav PLETENAC – Nacionalna etnologija kao proizvod transkulturacije
 • 2004: Tea ŠKOKIĆ – Društveno kodiranje ljubavi: primjer hrvatske etnografske građe XX. stoljeća
 • 2004. Goran-Pavel ŠANTEK – Neokatekumenski put. Kulturnoantropološka studija religijske zajednice
 • 2004: Silvio BRAICA – Doprinos Nikole Arsenovića hrvatskoj etnologiji na početku globalizacijskih procesa 19. stoljeća
 • 2004: Daniela Angelina JELINČIĆ – Stanje, potencijali i perspektive kulturnog turizma u Hrvatskoj: uloga sustava u planiranju i provođenju programa kulturnog turizma
 • 2004: Ksenija MARKOVIĆ – Drveni dvori središnje Hrvatske
 • 2004: Valentina GULIN ZRNIĆ – Urbana antropologija novozagrebačkog naselja. Kultura svakodnevice u Travnom
 • 2005: Sanja PULJAR D’ALESSIO – Lokalizacija globalnoga: interpretacije televizijskih programa u usporednoj perspektivi
 • 2006: Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ – Analogne pojave u hrvatskim pokladnim i svadbenim običajima
 • 2006: Marijana BELAJ – Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti
 • 2007: Iva NIEMČIĆ – Ples i rod
 • 2008: Tanja BUKOVČAN – Etnologijsko istraživanje medicinskih sustava: medicinski pluralizam u Hrvatskoj
 • 2009: Irena MIHOLIĆ – Zabavna glazba u Hrvatskoj. Etnomuzikološki i kulturnoantropološki pristup
 • 2010: Sanja POTKONJAK – Žensko autorstvo u hrvatskoj etnologiji 20. stoljeća
 • 2010: Sandi BLAGONIĆ – Objektiviranje identiteta u procesu političke i socijalne mobilizacije periferije
 • 2010: Jadran KALE – Narodne nošnje i kultura odijevanja u Sjevernoj Dalmaciji
 • 2010: Luka ŠEŠO – Nadnaravna bića u kontekstu etnologijskih istraživanja tradicijskih vjerovanja u dalmatinskom zaleđu danas
 • 2010: Jelena MARKOVIĆ – Folkloristički i kulturnoantropološki aspekti pričanja o djetinjstvu
 • 2010: Jakša PRIMORAC – Klapsko pjevanje u Hrvatskoj: povijesni, kulturnoantropološki i estetski aspekti
 • 2010: Marinko VUKOVIĆ – Migracije, održavanje i transformacija identiteta u ruralnim zajednicama slavonske Posavine
 • 2010: Marijeta RAJKOVIĆ IVETA – Primorski Bunjevci: migracije (1918.-1039.), translokalizam, akulturacija, identitet
 • 2010: Andrea MATOŠEVIĆ – Rudarenje na Labinštini – etnološki pristup rudarskom pozivu
 • 2010: Melanija BELAJ – Etnološki i kulturnoantropološki pristup kulturi obiteljske proizvodnje i uživanja alkohola
 • 2010: Ana-Marija VUKUŠIĆ – Imoćani u Zagrebu: etnografija pripadnosti i procesi identifikacije
 • 2010: Ivana POLONIJO – Djeca u obitelji: antropološki koncepti djece, djetinjstva i obitelji kao prilog razvoju znanstvenog istraživanja djetinjstva u Hrvatskoj
 • 2010: Iva PLEŠE – Internetski forumi: etnografija elektroničke komunikacije
 • 2010: Mojca PIŠKOR – Politike i poetike prostora glazbe: etnomuzikološki i kulturno-antropološki pogledi
 • 2011: Ana PERINIĆ LEWIS – Pluralizam lokalnih identiteta Hvarana u pisanim izvorima i usmenom pjesništvu
 • 2011: Ivona ORLIĆ – Regionalni identitet u suvremenoj turističkoj ponudi Istre
 • 2011: Olga ORLIĆ – Procesi identifikacije na otoku Korčuli
 • 2012: Iris BIŠKUPIĆ BAŠIĆ – Tradicijski obrti na prostoru Krapinsko-zagorske županije
 • 2012: Lidija NIKOČEVIĆ – Zvončari i njihovi odjeci: etnološka anliza višestrukih konteksta suvremenih pokladnih običaja Hrvatske
 • 2012: Branislava VOJNOVIĆ TRAŽIVUK – Uloga likovnog folklora u građanskoj kulturi Dalmacije u prvoj polovici 20. stoljeća
 • 2012: Slava ŽURA – Hrvatska etnografkinja / etnologinja Mara Čop Marlet
 • 2012: Lucija FRANIĆ NOVAK – Etnološki vid očuvanja, popularizacije i predstavljanja hrvatske tradicijske baštine
 • 2012: Aleksej GOTTHARDI-PAVLOVSKY –”Narodnjaci i turbofolk” u Hrvatskoj: trendovi i razlozi popularnosti
 • 2012: Koraljka ŠLOGAR-KUZMAN – Revitalizacija identiteta slovačkih Hrvata od 1989 do danas
 • 2012: Jasenka LULIĆ ŠTORIĆ – Nošnja sjeverne Dalmacije kao pokazatelj odnosa muškarca i žene
 • 2012: Ingeborg MATEČIĆ – Uloga i značaj kulturnih identiteta u održivom razvoju turizma
 • 2012: Zrinka REŽIĆ TOLJ – Oživljavanje tradicija: kulturnoantropološka studija o kulturnom turizmu u Konavlima
 • 2012: Hrvoje ČARGONJA – Ethnographic Research of Religious Experience in the Hare Krishna Movement
 • 2012: Tihana RUBIĆ – Etnološka studija obitelji i nezaposlenosti: individualne i obiteljske strategije preživljavanja u Hrvatskoj od devedesetih godina 20. stoljeća do danas
 • 2012: Ivana KATARINČIĆ – Urbana plesna tradicija (povijesni, etnološki i kulturnoantropološki aspekti)
 • 2013: Duško PETROVIĆ – Fenomen izbjeglištva i biopolitika – problematiziranje temeljnih koncepata, kulturnoantropološke perspektive
 • 2013: Danijela BIRT KATIĆ – Obitelj, imovina, nasljedna pravila i prakse: postojanost i promjena u selima bjelovarskog kraja
 • 2013: Lucija MIHALJEVIĆ – Kulturnoantropološka analiza potrošačkih praksi i identiteta –robna kuća NAMA u centru Zagreba
 • 2014: Ivica ŽIŽIĆ – Nedjelja u katoličkoj religioznosti – antropološko istraživanje blagdanskoga etosa
 • 2014: Petar BAGARIĆ – Osjetila u kulturi: osjetilna percepcija i etnografski tekst
 • 2014: Tomislav OROZ – Kulturnoantropološki pristup liku Matije Gupca u političkome diskursu i popularnoj kulturi
 • 2014: Tibor KOMAR – Konstrukcija nacionalnoga identiteta hrvatskih nogometnih reprezentacija iz dijaspore
 • 2014: SANJA LONČAR – Etnologija i arhitektura u Hrvatskoj od 1870-ih – istraživanja, suradnje i međuutjecaji
 • 2014: Marina BLAGAIĆ BERGMAN – Etnološki i kulturnoantropološki doprinos otočnim studijima na primjeru otoka Šolte
 • 2015: Sandra UREM – Problematiziranje sintagme “etnografski film” na primjeru filmova Škole narodnog zdravlja
 • 2015: Mario KATIĆ – Mirila od rituala do teatara – prakse obilježavanja mjesta odmaranja s pokojnikom u zaobalnom dijelu Primorske Hrvatske
 • 2015: Mirela HROVATIN – Kulturnoantropološki pristup zavjetu u izvaninstitucijskoj osobnoj pobožnosti
 • 2016: Josip ZANKI – Antropološka konceptualizacija prostora u Thanka slikarstvu i suvremenim umjetničkim praksama
 • 2016: Mirna JERNEJ PULIĆ – Jezik kao kapital u istarskom multikulturnom okruženju
 • 2017: Zvonko MARTIĆ – Hodočasničko mjesto kao prostor međureligijskoga dijaloga – Marijansko svetište u Olovu
 • 2017: Aleksandra PRĆIĆ – Hrvatska manjina u Srbiji i školovanje na hrvatskom jeziku
 • 2017: Iva LAKIĆ PARAĆ – Prožimanje japanskih religijskih tradicija na primjeru Bodhisattve Jizoa
 • 2017: Jelena SEFEROVIĆ – Konstrukcije rodnoga identiteta korisnica domova za psihički bolesne odrasle osobe
 • 2018: Rahela JURKOVIĆ – Integracija osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo
 • 2018: Zvonko BENKOVIĆ – Promjene svadbenih običaja u toliškome kraju od kraja 19. stoljeća do suvremenoga doba
 • 2020: Olgica VLAŠIĆ CIKOJEVIĆ Predstavljanje kulturnoga nasljeđa i identiteta – dernek u Imotskoj krajini i zapadnoj Hercegovini
 • 2020: Tamara NIKOLIĆ ĐERIĆ – Intersekcijska analiza uloge i položaja rovinjskih indsutrijskih radnica u razdoblju 1872.-1970.
 • 2021: Morana JAREC – Infrastrukturni projekti i društveno-kulturno oblikovanje prostora u Gorskome kotaru
 • 2021: Noel ŠURAN – Etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja i istarskoga identiteta
 • 2021: Velna RONČEVIĆ – Recepcija japanske popularne kulture na primjeru obožavatelja anime i manga
 • 2021: Ana UNKIĆ – Programsko-prostorni aspekti i društvena uloga Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga u Zagrebu
 • 2022: Romana POZNIAK – Humanitarni rad u kontekstu izbjeglištva i migracija u posttranzicijskoj Hrvatskoj
hrCroatian