Struktura studija

Tablični prikaz strukture doktorskog programa s opterećenjima u satima i ECTS bodovima:

 

GODINA STUDIJA

 

SEMESTAR STUDIJA

 

STUDENTSKE OBVEZE

 

KONTAKT SAT

 

OPTEREĆENJE U ECTS

I.

1.

Obvezni kolegij: Kritički pristup teoriji u kulturnoj antropologiji

20

10

Izborni kolegij / Individualna nastava 

10

5

Izborni kolegij / Individualna nastava 

10

5

Istraživački rad I

5

Privatissimum (Rad sa studijskim savjetnikom) I

10

5

Doktorska radionica I

6

3

Doktorski praktikum I

2

2. 

Obvezni kolegij: Strategije kvalitativnog istraživanja i etički izazovi

20

10

Izborni kolegij / Individualna nastava 

10

5

Izborni kolegij / Individualna nastava 

10

5

Istraživački rad II

5

Privatissimum (Rad sa studijskim savjetnikom) II

10

5

Doktorska radionica II 

6

3

Doktorski praktikum II

2

II.

3.

Istraživački rad III i pisanje doktorata

10

Privatissimum (Rad s mentorom) III

10

5

Doktorska radionica III

6

3

Doktorski praktikum III

2

Ostale aktivnosti – izborne

5

4.

Istraživački rad IV i pisanje doktorata

10

Privatissimum (Rad s mentorom) IV

10

5

Doktorska radionica IV

6

3

Doktorski praktikum IV

2

Ostale aktivnosti – izborne

5

III.

5.

Istraživački rad V i pisanje doktorata

15

Privatissimum (Rad s mentorom) V

10

5

Doktorska radionica V

6

3

Doktorski praktikum V

2

Ostale aktivnosti – izborne

5

6.

Istraživački rad VI i pisanje doktorata

20

Privatissimum (Rad s mentorom) VI

10

5

Ostale aktivnosti – izborne 

5

Ukupno

 

180

hrCroatian