Generacija 2016.


m.p.ferencic(at)gmail.com
Marijana Paula Ferenčić (1989.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Studij Povijesti umjetnosti te Etnologije i kulturne antropologije (2014.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Antropologija umjetnosti, antropologija mjesta i prostora

ivagrubisa(at)yahoo.com
Iva Grubiša (1992.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije te sociologije (2016.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Antropologija grada, antropologija mjesta i prostora, antropologija svakodnevice

emina_h77(at)hotmail.com
Emina Hodžić (1977.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Etnologija i kulturna antropologija/turkologija (2016.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Tursko-orijentalni utjecaji na tradicijsku kulturu, kultura manjina

katarinamedaric(at)gmail.com
Katarina Horvatović (1980.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Ekonomski fakultet, financije (2003.)
Filozofski fakultet, etnologija i kulturna antropologija te pedagogija (2013.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Folkloristika - dječje stvaralaštvo, tradicijski plesovi i običaji, etnokoreologija

katarina.lamesic(at)gmail.com
Katarina Lamešić (1985.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Diplomski studij Lingvistike te Etnologije i kulturne antropologije (2014.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Popularne kulture, postsocijalizam, semiotika

helena0908(at)gmail.com
Helena Mijić (1982.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Etnologija i kulturna antropologija, španjolski jezik i književnost (2015.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Utjecaji turizma na lokalne zajednice, kulturne politike, kulturni turizam

petak(at)windowslive.com
Mirna Petak (1989.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Studij Antropologije te Etnologije i kulturne antropologije (2016.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Interes za proučavanje najrazličitijih društvenih pitanja s naglaskom na područje bioetike, (kulturne) antropologije i etnologije

dinapokrajac(at)yahoo.com
Dina Pokrajac (1986.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Fakultet političkih znanosti - novinarstvo i politologija (2011.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Vizualna antropologija, kritička teorija, antropologija spektakla, etnografski film
Romana Pozniak (1989.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Studij Antropologije te Etnologije i kulturne antropologije (2015.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Politička antropologija, antropologija rada, migracije i izbjeglištvo

ivansikic(at)net.hr
Ivan Šikić (1992.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije te pedagogije (2015.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Tradicijsko ruralno graditeljstvo kontinentalne Hrvatske

dvahtar(at)gmail.com
Dorijan Vahtar (1986.)

Naziv završenog studija, godina dovršetka studija:
Diplomski studij antropologije; diplomski studij etnologije i kulturne antropologije (2013.)
Godina upisa doktorskog studija: 2016.

Istraživački interesi:
Antropologija odgoja i obrazovanja; građanski odgoj i obrazovanje; kvalitativne metode u sociokulturnoj antropologiji