Nastavnici i mentori 2023./2024.

Svi nastavnici doktorskog studija aktivno su uključeni kao i mentori u program studija. Uz nastavnike s matične ustanove, u doktorskom studiju nam se priključuju i vanjski suradnici, eksperti u polju folkloristike, etnomuzikologije, etnokoreologije, te voditelji znanstvenih projekata koji svojim istraživanjima i ekspertizom osiguravaju aktualne uvide u kulturne i društvene teme današnjice kojima se bave etnologije i antropologija.


FILOZOFSKI FAKULTET


RED. PROF. DR. SC. MARIJANA BELAJ

mbelaj@m.ffzg.hr

sakralni krajolici, kultovi, interreligijski odnosi, suvremeni religijski procesi i pokreti, primijenjena antropologija


DOC. DR. SC. TANJA BUKOVČAN

tbukovcan@ffzg.hr

medicinska antropologija, medicinska humanistika, vizualna i senzorna etnografija


DOC. DR. SC. HRVOJE ČARGONJA

hcargonja@ffzg.hr

kulturna fenomenologija, Hare Krišna pokret, religijsko iskustvo, hinduizam, emocije u antropologiji


RED. PROF. DR. SC. JASNA GALJER

jgaljer@ffzg.hr

kulturna povijest 20. i 21. stoljeća, interdisciplinarni pristupi istraživanju arhitekture i dizajna, teorija i kritika vizualnih umjetnosti, arhitekture i dizajna, medijalizacija kulturne produkcije


DOC. DR. SC. IVONA GRGURINOVIĆ

igrgurin@ffzg.hr

nasilje, sukob, regionalni studiji, kultura putovanja, povijest antropologije


IZV. PROF. DR. SC. EMIL HERŠAK

trenutno ne prima mentorstva za ak. god. 2022./2023.


IZV PROF. DR. SC. PETRA KELEMEN

pkelemen@ffzg.hr

konstrukcija baštine, nematerijalna kulturna baština, kulturne politike, javna događanja, antropologija turizma


DOC. DR. SC. TIBOR KOMAR

tkomar@ffzg.hr

digitalna etnografija, geoetnografija, antropologija sporta, kvalitativne metode, upravljanje baštinom


DOC. DR. SC. SANJA LONČAR

sloncar@ffzg.hr

antropologija prostora i mjesta, zaštita i očuvanje baštine, regeneracija i razvoj u rualnom i urbanom kontekstu, kultura, okoliš i održivost, lokalna povijest i mikropovijest (arhitektura;  stanovanje; lokalne/tradicijske tehnologije, umijeća i znanja)


DOC. DR. SC. DAVOR NIKOLIĆ

dnikoli@ffzg.hr

digitalna humanistika, folkloristika, računalne metode u filološkim istraživanjima, retorika, stilistika


DOC. DR. SC. DUŠKO PETROVIĆ

dupetrov@ffzg.hr

politička antropologija, politička teorija, antropologija migracija, kritičke studije izbjeglištva, biopolitika i humanitarizam


RED. PROF. DR. SC. TIHANA PETROVIĆ LEŠ

tples@ffzg.hr

povijest etnologije i kulturne antropologije, znanstvena i kulturna baština, tekstil, odijevanje, materijalna i nematerijalna baština


RED. PROF. DR. SC. DARKO POLŠEK

dpolsek@ffzg.hr

bio-antropologija ponašanja, sociobiologija, bihverioralna ekologija, evolucijska objašnjenja u društvno-humanističkim znanostima


IZV. PROF. DR. SC. SANJA POTKONJAK

spotkonjak@ffzg.hr

kvalitativne metode i etika istraživanja, postindustrijska etnografija, etnografija krize, transformative umjetnička praksa, arhivizam i kulturno sjećanje, feministička i rodna antropologija


IZV. PROF. DR. SC. MARIJETA RAJKOVIĆ IVETA

mrajkovi@ffzg.hr

migracijski i postimigracijski procesi, manjinske zajednice, studije granica, studije identiteta, historijska antropologija


IZV. PROF. DR. SC. TIHANA RUBIĆ 

trubic@ffzg.hr

antropologija obitelji i srodstva, starenje, antropologija rada i neformalne ekonomije, urbana održivost, primijenjena antropologija


IZV. PROF. DR. SC. EVELINA RUDAN

erudan@ffzg.hr


RED. PROF. DR. SC. GORAN PAVEL ŠANTEK

gpsantek@ffzg.hr

sport, (socijalna) integracija, (kolektivni) identitet, (slavenska) mitologija, (teorijska) praksa


RED. PROF. DR. SC. NEVENA ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ

nskrbic@ffzg.hr

društveno sjećanje, urbana antropologija, mjesto i prostor, festivali i javna događanja, Mediteran i regionalni studiji


DOC. DR. SC. JOSIPA TOMAŠIĆ

jotomasi@ffzg.hr

usmena književnost, pučka i popularna književnost, kulturno pamćenje i identitet, književna recepcija


VANJSKI SURADNICI


NASL. DOC. DR. SC. LIDIJA BAJUK, ZNANSTVENA SURADNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

lidija@ief.hr

kajkavska nematerijalna kultura (i digitalna humanistika), običajno-obredne prakse, kulturna botanistika i animalistika, praslavensko nasljeđe, astroetnologija


NASL. DOC. DR. SC. OZREN BITI, VIŠI ZNANSTVENI SURADNIK (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

ozren@ief.hr

celebrity kultura, nacionalni identitet, popularna kultura, potrošačka kultura, sport


NASL. RED. PROF. DR. SC. NAILA CERIBAŠIĆ, ZNANSTVENA SAVJETNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

naila@ief.hr

Etnomuzikoloija, glazba i društvene identifikacije, nematerijalna kultura, baština, folklorni amaterizam, diskografska industrija


NASL. DOC. DR. SC. JOŠKO ĆALETA, ZNANSTVENI SURADNIK (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKA)

primijenjena etnomuzikologija, glazbovanje dinarskog područja, crkveno pučko (glagoljaško) pjevanje, klapsko pjevanje, glazba i pokladni običaji


NASL. IZV. PROF. DR. SC. VALENTINA GULIN ZRNIĆ, ZNANSTVENA SAVJETNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

gulin@ief.hr

urbana antropologija, antropologija prostora, antropologija budućnosti,  antropologija javnih događanja, građanska participacija


NASL. DOC. DR. SC. MARIJANA HAMERŠAK, ZNANSTVENA SAVJETNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

marham@ffzg.hr

europski granični režim, popularna i dječja književnost, etnografija i povijest čitanja, proizvodnja baštine, povijest folkloristike


DR. SC. IVANA KATARINČIĆ, ZNANSTVENA SURADNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

ivana@ief.hr

ples, etnokoreologija, ballet, plesne tehnike, standardizirani plesni oblici


NASL. IZV. PROF. SUZANA MARJANIĆ, ZNANSTVENA SAVJETNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

suzana@ief.hr

kulturna i kritička animalistika, teorije rituala, antropologija religije, izvedbeni studiji, umjetnost performansa – izvedba protesta


NASL. RED. PROF. DR. SC. LJILJANA MARKS, ZASLUŽNA ZNANSTVENICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

ljiljana.marks@gmail.com

usmena povijest; predaja, književna i usmena povijest Zagreb; antropologija grada, urbane predaje, usmena predaja, mitsko i povijesno; etski i emski pristup tekstu, povijest kao priča, fantastika u predajama


DR. SC. IRENA MIHOLIĆ, ZNANSTVENA SURADNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

irena@ief.hr

etnomuzikologija i tehnologija; tradicijska glazba – revitalizacija, populartizacija i edukacija; glazbala i glazbeni sastavi; glazba kao nematerijalna baštinaglazba i digitalna humanistika


NASL. DOC. DR. SC. IVA NIEMČIĆ, VIŠA ZNANSTVENA SURADNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

iva@ief.hr

profesionalizacija plesa, rodna istraživanja plesa, recepcija i restitucija istraživanja, mačevni plesovi, ples i održivost


DOC. DR. SC. MOJCA PIŠKOR (MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU)

mpiskor@muza.hr

etnomuzikologija; studiji popularne glazbe; glazba i politike; feministička etnomuzikologija; glazba i tortura


NASL. PROF. DR. SC. TVRTKO ZEBEC, ZNANSTVENI SAVJETNIK (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)

zebec@ief.hr

plesna zbivanja; kulturne izvedbe; metodologija istraživanja; nematerijalna i digitalna kultura


 

hrCroatian